ออมสินปล่อยสินเชื่อบัตรคนจน 50,000 บาทไม่ต้องมีคนค้ำก็กู้ได้

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ยังคงเป็นปัญหาในหลากหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกัน ที่ส่งผลให้หลายคนประสบปัญหาทั้งด้านการใช้จ่ายหรือการดำเนินชีวิต ขาดสภาพคล่องทางการเงินในการหมุนเวียนค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินธุรกิจ อันเป็นผลเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ

ในช่วงที่ผ่านมาก็มีหลากหลายสถาบันการเงินที่ได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการในการใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในสถานการณ์เช่นนี้ หนึ่งในนั้นคือธนาคารออมสินที่นอกจากมีมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทั้งในส่วนของการละเว้นการชำระหนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่าง ๆ สำหรับช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งของบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งล่าสุดทางธนาคารออมสินได้เปิดโครงการสินเชื่อพิเศษตามนโยบายรัฐกับ “สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือเข้าใจง่าย ๆ ก็คือสินเชื่อสำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนนั่นเอง โดยสินเชื่อจากธนาคารออมสินนี้เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ให้วงเงินกู้ 50,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้เริ่มตั้งแต่ 3 ปีสูงสุด 5 ปี โดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

 ทำความรู้จักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออะไร 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือในทั่วไปที่เรียกกันว่าบัตรคนจน บัตรสำหรับผู้ที่มีรายได้และคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ภาครัฐกำหนด มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ซึ่งจะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ซึ่งวงเงินดังกล่าวจะมีโอนเข้ามาภายในบัตรทุก ๆ เดือนสามารถนำบัตรไปใช้กับร้านค้าที่ร่วมรายการทั้งการซื้ออาหาร เครื่องดื่ม หรือของใช้ในชีวิตประจำวัน สินค้าเพื่อการศึกษา สินค้าเพื่อการเกษตร ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้น ส่วนลดค่าน้ำค่าไฟต่าง ๆ เป็นต้น สำหรับผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน และผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ 

  • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
  • มีสัญชาติไทย
  • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีการประกอบอาชีพไม่เป็นบุคคลว่างงาน
  • มีถิ่นพำนักที่อยู่แน่นอนและสามารถติดต่อได้

 เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ 

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพโดยใช้เป็นสมุดบัญชีเงินฝากหรือเอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
  • ภาพถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

*ซึ่งหลักประกันที่ใช้สำหรับสินเชื่อเพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)​ เป็นหลักประกันเงินกู้

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสินเชื่อที่น่าสนใจและตอบโจทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการยื่นขอสินเชื่อวงเงินสูงสุดอยู่ที่ 50,000 บาท โดยสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด นอกจากนี้ยังไม่มีในส่วนของค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยในราคาถูกกว่าการยื่นขอสินเชื่อทั่วไป เป็นอีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากทางหน่วยงานภาครัฐร่วมกับธนาคารออมสินซึ่งได้เปิดสินเชื่อโครงการพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อประชาชน สำหรับใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องการขอสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสิน 1115 หรือติดต่อได้ที่สาขาธนาคารออมสินทั่วประเทศ

 READ MORE :