สินเชื่อบ้านข้าราชการ 2565 ที่ไหนดี กู้ง่าย อนุมัติไว

สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน สำหรับข้าราชการ

“บ้าน” เป็นหนึ่งในความฝันของใครหลาย ๆ คน เมื่อก่อนการสร้างบ้าน ซื้อบ้านอาจเป็นเรื่องยาก เพราะต้องใช้เงินสดก้อนใหญ่ แต่ปัจจุบันการเป็นเจ้าของบ้านซักหลังไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แม้ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ซบเซาเนื่องจากไวรัสโควิด19 ด้วยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ชื่อว่า “สินเชื่อบ้าน” หรือ “สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย” ซึ่งเป็นเงินกู้ระยะยาวที่เรากู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือธนาคาร เพื่อซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นบ้าน ทาวเฮาส์ ทาวโฮม คอนโด หรืออาคารพาณิชย์ โดยใช้ที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันในการจำนองให้แก่ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ

โดยทุกวันนี้ผู้ขอสินเชื่อบ้านไม่ได้มีแต่บุคคลธรรมดาเท่านั้น สินเชื่อบ้านข้าราชการก็มีให้เลือกใช้บริการเช่นเดียวกัน เพียงแค่ว่า สินเชื่อบ้านข้าราชการ ธนาคารไหนดี 2565 ยังคงเป็นคำถามที่ข้าราชการหลายคนที่วางแผนซื้อบ้านอยากได้คำตอบ และวันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2565 – ธนาคารอาคารสงเคราะห์

โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564
โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564

สำหรับบุคลากรภาครัฐที่กำลังมองสินเชื่อบ้านดีอยู่ ขอแนะนำ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564” ของ ธอส. ที่คิดดอกเบี้ยปีแรกเพียง 2.65% เท่านั้น และให้ผ่อนนานสูงสุดถึง 40 ปี

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อบ้าน

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

3. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น

4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร

5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

6. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

7. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

8. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้าน

เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ชื่อเรียกอย่างอื่น และลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก

โดยส่วนราชการ หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอิสระอื่นในกำกับของรัฐ หรือจัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ หรือจัดตั้งตามนโยบายรัฐนั้น ได้ลงนามร่วมกับ ธอส.

วงเงินสินเชื่อ
 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย
ระยะเวลาผ่อน
 • ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อ
 • สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งระยะเวลาให้สินเชื่ออาจสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดได้ หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินแล้ว เพราะวงเงินโครงการมีจำกัดเพียง 30,000 ล้านบาท

โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14

โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14
โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14

เป็นสินเชื่อที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เพื่อให้ข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. สามารถกู้ซื้อบ้าน อัตราดอกเบี้ย 0% ในปีแรก พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อบ้าน

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

4. เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.

5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น

6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร

7. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร

8. เพื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

9. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้าน
 • เป็นข้าราชการที่ยังรับราชการอยู่ และเป็นสมาชิก กบข. เท่านั้น
วงเงินสินเชื่อ
 • ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินราคาที่ดินพร้อมอาคาร หรือ อาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์การขอกู้เงินแต่ละประเภทและไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาก่อสร้าง แล้วแต่ว่าราคาใดต่ำกว่า
ระยะเวลาผ่อน
 • ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
ระยะเวลายื่นขอสินเชื่อ
 • สามารถยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ – ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เป็นสินเชื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัย ที่ธนาคารกรุงไทยออกมาเพื่อคนทำงานภาครัฐอย่างข้าราชการโดยเฉพาะ ทั้งมาพร้อมข้อเสนอพิเศษทั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำ และวงเงินที่ให้ข้าราชการสามารถกำหนดได้

วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อบ้าน

1. ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ทาวเฮ้าส์ คอนโด ตึกแถว เพื่อเป็นที่อยู่ของตัวเองและครอบครัว

2. ปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองและครอบครัว บนที่ดินของตัวเอง หรือพ่อแม่ หรือคู่สมรส หรือพ่อแม่ของคู่สมรส

3. ซื้อที่ดินเพื่อนำมาปลูกบ้านในคราวเดียวกัน

4. จ่ายค่าบ้าน คอนโด หรือสร้างบ้านบนที่เช่าเพื่อเป็นที่อยู่ ในโครงการบนร่วมมือของธนาคารกับกรมธนารักษ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ หรือการรถไฟแห่งประเทศไทย

5. ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อม บ้าน ทาวเฮ้าส์ คอนโด ตึกแถวที่เคยกู้เพื่อเป็นที่อยู่จากสถาบันการเงินอื่น

6. ไถ่ถอนจำนองที่ดินที่เคยกู้เพื่อเป็นที่อยู่จากสถาบันการเงินอื่น พร้อมสร้างบ้านในคราวเดียวกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้าน
 • เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
วงเงินสินเชื่อ
 • ให้วงเงินสูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ต่อหลักประกัน ขึ้นอยู่กับจำนวนของสัญญากู้ที่อยู่อาศัย
  – ที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่า < 10 ล้านบาท = 70% – 110%
  – ที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่า > 10 ล้านบาท = 70% – 90%
ระยะเวลาผ่อน
 • ระยะการกู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี และหากต้องการกู้ร่วม อายุผู้กู้ข้าราชการเมื่อรวมกับระยะเวลาในการกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี หรือ

สำหรับข้าราชการที่กำลังต้องการจะขอสินเชื่อบ้านจากธนาคาร สามารถดูรายละเอียดสินเชื่อบ้านข้าราชการ 2565 ที่นำมาฝากได้เลย แต่ก่อนยื่นขอสินเชื่อบ้าน อย่าลืมสอบถามข้อมูลสินเชื่อบ้านจากแต่ละธนาคารที่เราเลือกอีกครั้ง เพื่อให้ได้สินเชื่อบ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการ และการเงินในกระเป๋าของเราจริง ๆ

✔ คลิกสมัคร “สินเชื่อบ้านข้าราชการ” ได้ที่นี่ >>>


READ MORE :