ธกส. ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน 2563 สำหรับผู้ได้รับผลกระทบ

ads

สินเชื่อธกส. 2563 โควิด คืออะไร ทำยังไงบ้าง

จากในช่วงต้นปีที่ผ่านมากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เรียกได้ว่าหลากหลายฝ่ายต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าของธุรกิจบุคคลธรรมดาทั่วไป หรือ แม้แต่เราเกษตรกรที่ทำให้ไม่สามารถส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อีกทั้งยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

ซึ่งจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่ส่งผลต่อประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงาน ด้านอาชีพ การท่องเที่ยว การส่งออก การเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งมีทั้งในส่วนของกิจการหลากหลายแห่งที่ต้องถูกปิดตัวลง รวมถึงการถูกเลิกจ้าง หรือการตกงาน ธกส.เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรจึงได้มีการตัดสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรจากธกส. สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์​การแพร่ระบาดไวรัส covid-19 โครงการนี้ได้มีการทยอยอนุมัติสินเชื่อให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนพร้อมขอสินเชื่อตั้งแต่ช่วงวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรที่มีความสนใจสามารถลงทะเบียนและเรื่องขอสินเชื่อได้โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการขอสินเชื่อฉุกเฉินได้จนกว่าวงเงินจะหมดหรือทางนี้ไม่เกินวันที่ 30 ก.ค. 63

ธกส. สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

สินเชื่อฉุกเฉิน โครงการนี้เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นลูกค้าธกส.อยู่แล้ว หรือเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธกส. สามารถยื่นขอสินเชื่อตัวนี้ได้โดยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี โดยวงเงินสินเชื่อจะได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อเดือน พร้อมกำหนดชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่วันกู้ โดยปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรกและเริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกระยะเวลาการชำระ ได้ดังนี้

  • รายเดือน 24 งวด 429.17 บาทต่องวด
  • ราย 3 เดือน 8 งวด 1287.50 บาทต่องวด
  • ราย 6 เดือน 4 งวด 2575.00 บาทต่องวด

โดยผู้ที่สนใจสินเชื่อธกส.ฉุกเฉิน และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Line ที่ BAAC Family โดยไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคารสามารถ ยื่นขอลงทะเบียนได้แบบ New Normal หลังจากที่ทำการลงทะเบียนเสร็จแล้วให้รอการนัดหมายจากทางสาขาต่อไป เอกสารที่ต้องใช้สำหรับลูกค้าเดิมคือบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือรวมถึงกรณีลูกค้าใหม่ ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลของบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อแทนได้รวมถึงเลขบัญชีเงินฝากธกส. (ถ้ามี)

ขั้นตอนการขอสินเชื่อ

  • ลงทะเบียนสำหรับการขอยื่นสินเชื่อผ่าน Line ที่ BAAC Family จากนั้นรอนัดทำสัญญา จากทางสาขา ใกล้บ้าน
  • ธนาคารจะทำการคัดกรองข้อมูลและนำส่งข้อมูลให้แก่สาขาพร้อมจัดการนัดหมายให้คุณผ่านทาง SMS
  • โดยทางสาขาจะออกไปทำสัญญาเงินกู้รวมถึงสอบขึ้นทะเบียนตามสถานที่ที่ได้นัดหมายรวมถึงอนุมัติสัญญาในโปรแกรมช่วยงานภายในวันเดียวกับวันที่ทำสัญญา
  • จากเมื่อผ่านการอนุมัติธนาคารจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากที่มีกับธกส. และลูกค้าจะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่ได้รับการอนุมัติ

รู้เช่นนี้แล้วสำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 รวมถึงเป็นลูกค้าธกสหรือมีคนในครอบครัวที่เป็นลูกค้าธกส.อยู่แล้วนั้น สามารถยื่นขอสินเชื่อสำหรับโครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส covid-19 ที่ให้คุณสามารถนำวงเงินที่ได้ไปหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของคุณให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

READ MORE :