หนี้ กยศ กรุงไทย – วิธีกู้ และ คืน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

ชำระหนี้ กยศ. ทั้งหมด 15 ปี ดอกเบี้ยร้อยละ 1

ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการเปิดเทอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยหลายๆ คน  ซึ่งต้องเตรียมตัวจ่ายค่าเทอม  แต่หากเป็นปีแรก ของน้องๆ หรือ เป็นปีที่ 2-3 ซึ่งทางบ้านเริ่มประสบ ปัญหาเรื่องการเงิน และต้องการอยากกู้ กยศ. ขึ้นมา วันนี้เรามีรายละเอียดของหนี้ กยศ. มาให้คุณได้ศึกษาการกู้  เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการกู้ กยศ. ต้องรู้ก่อน มีดังนี้

 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
คือ 1) ค่าเล่าเรียน และ 2) ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ 

1) ค่าเล่าเรียน ได้แก่ ค่าบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต และ ค่าบำรุงการศึกษา ที่สถาบันการศึกษาเรียกเก็บ .. ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาหากเป็นค่าอื่นๆ ทีไม่มีในหลักสูตร แม้กระทั่ง ค่าหน่วยกิตช่วงซัมเมอร์ที่ไม่ได้กำหนดเป็นภาคบังคับ ก็เบิกไม่ได้ โดยธนาคารจะจ่ายเป็นวงเงิน ต่อ 1 ปี หลักสูตรการศึกษา  โดยกู้ได้ทั้งหมด 4 ปี ในระดับปริญญาตรี และ ปวศ. กู้ได้ 2 ปี ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะถูกโอนเข้าบัญชีกรุงไทยของผู้กู้ในวันที่ 10 กับ 20 ของทุกเดือน และจะได้รับสลิปผ่านทาง Email ด้วย เงื่อนไขคร่าวๆ สรุปดังนี้

 • กู้ได้ตามวงเงินโครงสร้างหลักสูตร รายปี
 • ปริญญาตรี กู้ได้ 4 ปี
 • ปวส. กู้ได้ 2 ปี
 • ซัมเมอร์เบิกไม่ได้ (ถ้าไม่ได้เป็นหลักสูตรบังคับ)
 • กู้เกินหลักสูตรได้ แต่ต้องอนุมัติเป็นรายๆ ไป ต้องทำเรื่องกับสถาบันการศึกษาเพิ่มเติม

2) ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ เดือนละ 2,200 บาท 

รายละเอียดกู้ กยศ. คร่าวๆ

 • ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี แต่โอกาสผ่านก็ยาก เพราะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ขอกู้ ณ ปี นั้นๆ ด้วย ถ้ามีมาก ก็จะมีการคัดกรองมาก
 • ผู้กู้ ต้องอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี ดังนั้น หากทางธนาคารตรวจสอบได้ว่าเกิน ก็ยากที่จะผ่าน โอกาสจะลดลง
 • ต้องมีผู้ค้ำประกัน – ต้องหาผู้ค้ำประกันหลายคน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ หรือ หากไม่มีพ่อแม่ ต้องให้ผู้ปกครอง เป็นผู้ค้ำประกัน โดยเห็นชอบจากคู่สมรสด้วย
 • ผ่อนชำระ 15 ปี โดยมีอัตราการผ่อนเงินต้นที่แน่นอน
 • มีระบบ ตรวจสอบ เอกสาร สัญญา และการกู้ ผ่านเว็บไซต์ www.studenloan.or.th

เว็บไซต์ กยศ.

หนี้ กยศ กรุงไทย – วิธีกู้ และ คืน กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
โปรแกรม คำนวณ หนี้ กยศ

ในเว็บไซต์นี้คุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ทุกอย่าง ทั้งการกู้ การทำสัญญา ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม  ยังมีโปรแกรมคำนวณ ที่ให้คุณเลือกกรอกคร่าว ๆ  ยกตัวอย่างว่าหากต้องการกู้สัก 44,000 บาท 12 ปี จะต้องจ่ายทุกวันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี โดยเริ่มต้นชำระหนี้ที่ 990 บาท ต่อมาเป็น 1,650 บาท และปีที่ 12 จ่าย 6,930 บาท เท่านั้น

เมื่อเทียบแล้ว การจ่ายเงินต้นคืนให้กับ กยศ. ต่อปีนั้นไม่มากเลย  เพราะทางธนาคารได้คำนึงถึงการมีรายได้เพิ่มเติมของผู้กู้ หลังจบการศึกษาและไปประกอบอาชีพแล้ว  โดยเงินต้นสูงสุดที่ให้กู้ได้ ประมาณ 1 แสนต้นๆ  เท่านั้น โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียน  แต่ส่วนรายละเอียดอย่างค่าช่วยเหลือรายเดือนนั้น พิจารณาเป็นบุคคลไป  ลองดูตารางการผ่อนคืน กรณี กู้เงินต้น 20,000 – 100,000 บาท ตามตารางด้านล่างนี้ เห็นได้ชัดว่า เมื่อยิ่งอายุปีมากขึ้น จะจ่ายสูงขึ้น และหากต้องการปิดเงินต้นเร็วกว่าที่กำหนดก็ทำได้  หนี้ กยศ. เป็นหนี้ที่คุณทำสัญญากับ ธนาคารกรุงไทย เพราะฉะนั้นหากไม่ชำระ ก็จะส่งผลต่อประวัติค้างชำระหนี้เช่นกัน

คุณสมบัติ ขอกู้ กยศ. 2560 เป็นต้นไป

 • ต้องไม่เป็นผู้เคยกู้ กรอ.
 • ไม่เป็นผู้สำเร็จปริญญาตรี มาก่อน
 • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
 • รายได้บิดามารดา รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี
 • มีสัญชาติไทย และ ขอกู้เพื่อชำระค่าการศึกษา  กับสถาบันศึกษาในประเทศไทย
 • ต้องเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 18 – 36 ชั่วโมง ต่อ 1 ภาคเรียน

บุคคลค้ำประกัน ต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้น่าเชื่อถือ ซึ่งส่วนใหญ่ หากเป็น ข้าราชการ กับ พนักงานบริษัทมหาชน เท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติผ่าน!

วิธีจ่ายคืน กยศ.  

ลูกหนี้ ต้องชำระสินเชื่อภายใน 15 ปี ให้เสร็จสิ้น และต้องจ่ายในภายในวันที่ 5 ก.ค. ของทุกปี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 และหากผิดนัดชำระหนี้อาจจะต้องเสียดอกเบี้ยถึง 1.5 % สามารถจ่ายคืนได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น พร้อมเพย์ จ่ายผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ ตัดผ่านบัญชีธนาคาร และขอตรวจสอบยอดหนี้ได้กับทางธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลาม

>>> ถ้าชำระคืนล่วงหน้า 2 ปีแรก จะไม่มีดอกเบี้ย <<<

ปัญหาที่เกิดขึ้น กรณีกู้ กยศ.  

โครงการที่กู้ยืมเพื่อการศึกษา ถือว่าเป็นโครงการที่ดี แต่เนื่องจากมีผู้ที่เคยกู้ไปแล้ว ค้างชำระหนี้นาน ทำให้เงินในระบบการกู้นี้ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ขอกู้ในรุ่นถัดๆ ไป ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างบุคลากรของประเทศ เนื่องจากการศึกษาเป็นตัวเพิ่มทักษะ ความรู้ความสามารถให้กับทรัพยากรมนุษย์

ก่อนหน้านี้ ลูกหนี้ กยศ. ยังไม่ได้ถูก และถูกติดตาม เหมือนกับยุคปัจจุบันนี้ และผู้ที่เคยค้างชำระหนี้กับ กยศ. มาหลายปี แล้วยังไม่ได้เคลียร์บัญชี ก็จะมีผลต่อการกู้สินเชื่อตัวอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบัน มีหลายคนถูกฟ้องร้อง บังคับคดี  เพราะไม่จ่ายคืน หนี้ กยศ.

แม้ว่าจะมีการเจรจาต่อรอง ก่อนถูกยึดบ้านมาขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินมาคืนกองทุนได้ก็ตาม แต่ก็ไม่ควรให้ปัญหาบานปลายถึงขั้นนี้ หากคุณมีวินัย และกำหนดการจ่ายเงินคืนตั้งแต่ก่อนที่จะถูกฟ้องศาล ก็จะไม่เสียค่าใช้จ่าย – ค่าธรรมเนียมศาล และค่าอื่นๆ ที่ยืดเยื้อ

บางท่านปล่อยให้เป็นปัญหายืดเยื้อ จนเกิดการบังคับคดี ถูก กยศ. ทำเรื่องยึดทรัพย์ซึ่งหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหากับหนี้ กยศ. สามารถโทรหาเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย ในช่วงเวลาทำการ โทร.02-208-8699  (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)  และมีสายด่วน กยศ. โดยตรง  Call Center โทร 02-0164888 Email : gsl@ktb.co.th

Read More :

 1. โปรโมชั่น กยศ กับ KTB Online
 2. รวม 8 ธนาคารที่รับชำระเงินด้วย QR Code
 3. เงินด่วน 10 นาที ไม่มีในโลก อย่าหลงเชื่อ
 4. พรบ. อนุมัติฯ สภานายจ้าง หักเงินเดือนพนักงานคืน กยศ. ได้แล้ว
 5. [รีวิว] ใช้ KTB Netbank ผ่านโทรศัพท์มือถือ จ่ายเงินกู้ กยศ.
 6. GEN Y เป็นหนี้บัตรเครดิตมาก และเสี่ยงตกงาน
 7. ในกรณีที่ชำระหนี้เรียบร้อยแล้ว ประวัติจะค้างอยู่นานเท่าไหร่ ?
 8. สินเชื่อสำหรับคนมีประวัติค้างชำระหนี้ 2017
 9. หนี้เสียครัวเรือน อยู่กับสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อรถยนต์ มากกว่ากัน?
 10. ถาม-ตอบ หนี้บัตรเครดิตหลายใบ หลักแสน ใช้สินเชื่อโอนหนี้ดีมั้ย?