ads

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

ปัจจุบันสินเชื่อต่างๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญ อย่างมากในการหมุนเวียนวงเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ เปิดกิจการต่างๆ เพื่อเป็นเจ้านายของตัวเอง หรือ ต้องการขยายธุรกิจ ล้วนแล้วแต่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงดังนั้น ผู้ที่ต้องการเปิดธุรกิจถึงแม้จะเป็นธุรกิจรายย่อยก็สามารถเลือกทำสินเชื่อเพื่อหมุนเวียนส่วนของการใช้จ่ายต่างๆ ในธุรกิจของคุณพื่อให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ที่มีการประกอบธุรกิจทางด้านการเงิน ต่อมาได้มีการขออนุญาติการดำเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชย์เพื่อกลุ่มลูกค้ารายย่อย ที่มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อย ในการบริการทางด้านการเงิน สินเชื่อ ด้วยบริการไมโครไฟแนนซ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ที่สำคัญคือมีการให้ยื่นขอสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย สินเชื่อที่เรียกได้ว่าเข้าใจ เข้าถึงความต้องการของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย ที่ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว พร้อมสนับสนุนเงินทุนสูงสุดถึง 200,000 บาท อีกทั้งไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลในการค้ำประกัน ให้เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทัวไปก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้

ข้อดีของสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

 • ให้วงเงินสูงสุด 200,000 บาท
 • ผ่อนวงเงินได้นานสูงสุดถึง 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นรูปแบบลดต้นลดดอก
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน
 • สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)
 • หน้าแรกของสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
 • สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และ อายุผู้หารายได้หลักเมื่อรวมระยะการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ธุรกิจมีสถานประกอบการชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

**สถานที่ตั้งธุรกิจต้องอยู่ในตลาดที่มีระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาธนาคาร

สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการเลือกทำสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย และยังไม่ใช้วิ่งหาหลักทรัพย์ หรือ บุคคลมาค้ำประกันในการขอสินเชื่ออีกด้วย แต่ก็เป็นสินเชื่อกับบุคคลที่ทำธุรกิจรายย่อยที่มีพื้นที่ตั้งทำเลธุรกิจใกล้เคียงกับที่ตั้งสาขาธนาคาร ใครที่กำลังมองหาสินเชื่อสำหรับการทำธุรกิจรายย่อยและมีพื้นที่ตั้งกิจการใกล้เคียงก็สามารถเข้าไปสมัครสินเชื่อกันได้ โดยเงื่อนไขการอนุมัติต่างๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะ

 : READ MORE :