สินเชื่อเงินสดฉุกเฉิน ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000

ปัญหาหนี้นอกระบบ ถือเป็นเรื่องทางการเงินใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามว่ามีผู้คนจำนวนมากที่มีการเป็นหนี้นอกระบบเนื่องจากอาจมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถขอสินเชื่อโดยทั่วไปจากธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ อีกทั้งการกู้เงินนอกระบบยังได้เงินอย่างรวดเร็วทันความต้องการแต่ก็ต้องแลกกับดอกเบี้ยที่แพงแสนแพง โดยทางหน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นหนี้นอกระบบของประชาชนส่วนใหญ่ และได้มีการยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว

โดยเมื่อช่วงปี 2561 ที่ผ่านมาหลังจากได้มีการอนุมัติการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ไม่เกิน 50,000 บาท โดยธนาคารออมสิน ที่มีคนต้องการหาข้อมูลในพันทิปเพียบ ว่าคืออะไร กู้แบบไหน มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง? สินเชื่อฉุกเฉินมีหลากหลายชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปทั้ง สินเชื่อประชารัฐ สินเชื่อเงินสดฉุกเฉิน สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยผู้ให้กู้สินเชื่อคือ ธนาคารออมสิน ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.85 ต่อเดือน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้หมดไป

สินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาท

 • สมัครได้ที่ธนาคารออมสิน
 • ดอกเบี้ย 12% ต่อปี ฟรีปีแรก
 • ระยะเวลาในการกู้ 3-5 ปี
 • ระยะเวลาในการกู้จะกู้กี่ปีต้องทำประกันตามนั้น
 • วิธีการชำระเงิน คือต้องโอนเข้าในส่วนของธนาคารออมสินเท่านั้น
 • หากไม่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินต้องทำการเปิดบัญชีใหม่ก่อน
 • บังคับทำบัตรเอทีเอ็ม (1,099 บาทต่อปี)
 • ทำเรื่องและยื่นเรื่องได้ที่สาขาของธนาคารออมสิน และต้องรอผลอนุมัติ
 • หากผ่านจะมีเจ้าหน้าที่โทรเข้าไปเรียนเซ็นสัญญาที่ธนาคาร และชำระเงินงวดแรกก่อนด้วย
 • ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน โดยไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวและไม่ใช่พนักงานออมสิน
♦ คุณสมบัติผู้กู้
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้มีอาชีพ รายได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ
 • มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • บุคคลที่มีรายได้ในครอบครัวเดียวกัน กู้ร่วมกันได้
♦ วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการเลือกขอสินเชื่อ
 • ปิดหนี้นอกระบบ
 • ลงทุนประกอบอาชีพ ทดแทนการก่อหนี้นอกระบบ
 • ใช้จ่ายยามจำเป็นฉุกเฉิน เช่น ค่าเทอม ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
♦ เอกสารในการประกอบการกู้
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน (2 คน)
 • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) เอกสารรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โปรดนำสำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันไปด้วย

หากใครที่ต้องการวงเงินกู้ที่มากกว่า 50,000 บาทก็สามารถเลือกในส่วนของสินเชื่ออื่นๆ จากธนาคารออมสินได้เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมเช็คตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีว่าวิธีการสมัครและได้รับการอนุมัติควรต้องทำอย่างไร ซึ่งเป็นโครงการประชารัฐเพื่อประชาชน หนึ่งในโครงการของรัฐบาลนั่นเอง

READ MORE :