สินเชื่อบัตรเงินสด People Card ออมสิน

บัตรกดเงินสด เป็นอีกหนึ่ง บริการผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่มีผู้คนนิยมสมัครเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ขอสินเชื่อสามารถนำเงินที่ได้มาหมุนเวียนในส่วนของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอีกทั้งอัตราดอกเบี้ยยังไม่สูงมากอีกด้วย ซึ่งแต่ละธนาคารและสถาบันการเงินจะมีเงื่อนไขในการสมัครสินเชื่อที่แตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีการอนุมัติวงเงินให้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

บริการสินเชื่ออเนกประสงค์ธนาคารออมสินนั้น ถือเป็นสินเชื่อหมุนเวียน ที่สามารถเป็นวงเงินสำรองให้แก่เรา สามารถนำไปใช้จ่ายได้ในส่วนต่างๆที่คุณต้องการ โดยที่ไม่ต้องมีบุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน มีการคิดอัตราดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่ใช้จริง อีกทั้งยังฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกใช้จ่ายจาดตู้เอทีเอ็มอีกด้วย

บัตรกดเงินสดออมสินดอกเบี้ย เท่าไหร่ ?

สำหรับการคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน คือ การคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามยอดที่กดใช้จริง หากไม่เบิกใช้ก็ไม่มีการเสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สำหรับอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ รวมกันสูงสุดจะไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี โดยของธนาคารออมสิน เสียค่ากด 3% และดอกเบี้ย 19% ต่อปี

บัตรกดเงินสดออมสิน อนุมัติกี่วัน ?

สำหรับสินเชื่อเงินสดออมสิน จะใช้เวลาอนุมัติประมาณ 2-3 สัปดาห์ในการอนุมัติและพิจารณาสินเชื่อ โดยจะผ่านการพิจารณาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเอกสารและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุมัติสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ
  • อายุครบ 20 ปีขึ้นไป
  • รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี หากเป็นผู้ประกอบอิสระและเจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี
  • สัญชาติไทย
  • อายุงาน ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และ ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
เอกสารในการสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ  พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
  • Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อพร้อมเลขที่บัญชี

สำหรับสินเชื่อออมสินนั้นสมัครไม่ยากอย่างที่คิด เพราะสามารถยื่นเรื่องสมัครออนไลน์ได้อีกทั้ง หากผ่านการอนุมัติจะมีการจัดส่งให้ในทันทีซึ่งจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่ที่การตรวจสอบและพิจารณาสินเชื่อ โดยส่วนมากจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1115 ช่องทางออนไลน์ต่างๆ หรือ ติดต่อกันทางสาขาเพื่อสอบถามข้อมูลโดยตรงได้เช่นเดียวกัน

READ MORE :