ค่าใช้จ่ายเมื่อขอสินเชื่อซื้อบ้านใหม่ มีอะไรบ้าง?

ads

เงินดาวน์อย่างเดียวซื้อบ้านไม่ได้ เพราะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วย

ปัจจุบันนี้ธนาคารหลายแห่งมีสินเชื่อให้กู้ซื้อบ้านเพื่อตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการมีบ้านใหม่ หรือบ้านหลังที่ 2 ด้วยการจัดสินเชื่อที่ให้กู้ได้ยาวสูงสุด 30 ปี หรือมากกว่านั้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ทางผู้ซื้อมีเงินสดเหลือไว้ใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นในชีวิต โดยแต่ละคนจะกู้ผ่านหรือไม่ผ่านนั้น ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการกู้ซื้อบ้าน มีหลายธนาคารสร้างโปรแกรมเป็นเครื่องมือช่วยคำนวณไว้บนเว็บไซต์ ลองคลิกเข้าไปใช้งานได้ค่ะ

สมมติว่าโครงการบ้าน 4 ล้านบาท มีเงินดาวน์บ้านอย่างเดียวอาจจะไม่พอ เพราะต้องจ่ายค่าอื่น ๆ ด้วย เช่นค่าโอนที่ ที่ดินบางแห่งมีมูลค่าสูง ค่าโอนรวม ๆ ก็หลักแสน และค่าอากรแสตมป์อืน ๆ รวมถึงการกำหนดให้ทำประกันชีวิตและให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ เผื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้เจ้าของบ้านผ่อนบ้านต่อไม่ได้

ประกันชีวิตกับการซื้อบ้าน จำเป็นไหม?

ส่วนใหญ่แล้วเมื่อขอกู้บ้านมูลค่าหลักล้าน โดยไม่ได้มีหลักทรัพย์อื่นมาค้ำประกัน ทางธนาคารจะให้ผู้กู้ทำประกันชีวิตโดยให้ใส่ชื่อธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์ด้วย ยกตัวอย่างผู้ที่กู้บ้าน 30 ปี แต่ผ่อนมาแล้ว 10 ปี และเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้ผู้กู้ผ่อนชำระต่อไม่ได้ ทางธนาคารจะได้เงินต้นและดอกเบี้ยคืนจากค่าสินไหมกรมธรรม์ฉบับดังกล่าว แต่ผู้กู้ 1 คน จะมีกรมธรรม์ประกันชีวิตกับหลาย ๆ บริษัทก็ได้ แต่กรมธรรม์ที่ใช้เป็นหลักประกันกับการกู้บ้านจะมีอย่างน้อย 1 ฉบับต่อบ้าน 1 หลัง ที่วงเงินคุ้มครองพอกับเงินกู้

กรณีใช้ค่าสินไหมปิดสินเชื่อบ้านนี้เกิดขึ้นไม่บ่อย แต่ก็มีให้เห็นอยู่บ้าง และหากว่าเจ้าของกรมธรรม์นั้นชำระค่างวดบ้านใกล้หมดแล้วแต่วงเงินคุ้มครองที่เหลือจากการหักจ่ายแก่ธนาคารก็ยังคงส่งต่อมอบให้แก่ทายาทโดยธรรมได้เหมือนกับประกันอื่น ๆ

จากข่าวล่าสุดในปี 2562 ญาติของผู้เสียชีวิตได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทอาคเนย์ประกันชีวิตจากโครงการสินเชื่อโครงการคุ้มนิรันดร์ จ่ายสินไหมผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เซ็นทรัลเวิลด์  ซึ่งผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เป็นพนักงานของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยกรมธรรม์นี้เป็นความร่วมมือกับสินเชื่อกู้บ้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ช่วยชำระหนี้สินที่กู้มาซื้อบ้านของครอบครัว

ค่าใช้จ่ายเมื่อขอกู้สินเชื่อบ้าน

ค่าใช้จ่ายของผู้กู้

  1. ค่าเปิดบัญชีกับธนาคาร
  2. ค่าเบี้ยประกันชีวิต ธนาคารส่วนใหญ่บังคับทำ *

ค่าใช้จ่ายของธนาคาร

  1. ค่าประเมินหลักทรัพย์
  2. ค่าอากรแสตมป์ 0.05%
  3. ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย **

ค่าใช้จ่ายของกรมที่ดิน

  1. ค่าธรรมเนียมการจดจำนอง 1%
  2. ค่าธรรมเนียมการโอน 2% ของราคาประเมิน

ค่าใช้จ่ายประกันชีวิต และ ประกันอัคคีภัย ที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากการโอนบ้านนี้เป็นเงื่อนไขของหลายธนาคารที่ให้กู้สินเชื่อบ้าน หากผู้กู้ไม่ได้ทำประกัน 2 อย่างนี้ก็จะไม่อนุมัติ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางผู้กู้เองจะได้มีหลักค้ำประกันว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน คนที่อยู่ข้างหลังจะได้ไม่มารับภาระส่งค่างวดต่อ ซึ่งก่อนโอนบ้านใหม่ผู้ขอกู้ต้องศึกษารายละเอียดของธนาคารให้ครบถ้วน บ้านใหม่จะได้โอนเป็นชื่อของคุณในเร็ววันนะคะ

ค้นหาสินเชื่อ รีไฟแนนซ์บ้าน ทั้งหมดได้ที่นี่