Home Reviews Insurance รวมแนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ อัปเดต 2563 มีอะไรบ้าง ?

รวมแนวข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ อัปเดต 2563 มีอะไรบ้าง ?

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนสอบใบขับขี่ให้ผ่านฉลุย

ใบขับขี่ เป็นเครื่องการันตีว่า ผู้ขับขี่รถคันดังกล่าวมีความสามารถในการใช้รถใช้ถนน เข้าใจกฎจราจรและมารยาทการขับขี่เป็นอย่างดี เพราะใบขับขี่นั้นออกโดยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งผู้ที่ขับรถทุกคนจำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติเสียก่อน ทั้งนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ขับขี่รถยนต์บนท้องถนนมีความรู้ความสามารถไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

อายุเท่าไหร่ถึงทำใบขับขี่ได้

1.ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2. ใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ ใบขับขี่รถยนต์สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
4. ใบขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
5. ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ และใบขับขี่รถชนิดอื่นตามมาตรา 43 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

บุคคลต้องห้ามทำใบขับขี่ได้แก่ใครบ้าง ?

ผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกยึดใบขับขี่
ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบขับขี่
ผู้พิการทางร่างกาย
ผู้มีอาการผิดปกติทางจิต
ผู้เป็นโรคติดต่ออันน่ารังเกียจ
ผู้ติดสุราหรือยาเสพติด
ผู้ที่เคยจำคุกจากการใช้รถ
ผู้ที่เป็นภัยต่อสังคม
ผู้ป่วยโรคลมชัก
ผู้ป่วยโรคหัวใจ
ผู้ป่วยเบาหวานขั้นรุนแรง
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ผู้ที่เคยผ่าตัดสมอง

สอบใบขับขี่ต้องรู้อะไรบ้าง ?

เมื่อคุณผ่านเกณฑ์ที่สามารถทำใบขับขี่ได้แล้ว สิ่งที่ต้องทำก่อนสอบก็คือหัดขับรถให้เป็นจะเรียนด้วยตัวเองหรือโรงเรียนสอนขับรถก็ได้ เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของรถยนต์ ระบบคันเร่ง เบรค เกียร์ ระบบไฟเลี้ยว ไฟฉุกเฉิน สัญลัษณ์หรือป้ายกฎจราจร เทคนิคการขับทางตรง ทางเลี้ยว จอดเทียบ ถอยหลัง เป็นต้น นอกจากนี้คุณก็ต้องรู้ด้านภาคทฤษฎีเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

แนวข้อสอบหมวดกฎหมายว่าด้วย รถยนต์, พ.ร.บ 2522

1. ผู้ขับรถไม่มีใบอนุญาตขับขี่ มีโทษอย่างไร
คำตอบ : จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
2. ในขณะขับรถผู้ขับขี่ต้องมีเอกสารใดใช้คู่กับใบขับขี่
คำตอบ : สำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถ
3. ใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราวมีอายุกี่ปี
คำตอบ : 2ปี
4. รถยนต์ที่ไม่เสียภาษีประจำปีภายในกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มเท่าไหร่
คำตอบ : ร้อยละ 1 ต่อเดือน
5. การโอนรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วัน
คำตอบ : 15 วัน
6. การเปลี่ยนสีรถต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกี่วัน
คำตอบ : 7 วัน
7. ต่อใบขับขี่รถส่วนบุคคล สามารถต่อล่วงหน้าได้เท่าใด
คำตอบ : 3 เดือน
8. รถยนต์ที่อายุครบกี่ปี ต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี
คำตอบ : 7 ปี
9. รถจักรยานยนต์ที่อายุครบกี่ปี ต้องตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจำปี
คำตอบ : 5 ปี
10. ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 “รถ” หมายถึง
คำตอบ : รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถพ่วง รถบดถนน รถแทรกเตอร์ และรถอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
11. ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 “รถยนต์” หมายถึง
คำตอบ : รถสาธารณะ รถยนต์บริการ และรถยนต์ส่วนบุคคล
12. ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 “รถจักรยานยนต์” หมายถึง
คำตอบ : รถที่เดินกำลังด้วยเครื่องยนต์หรือไฟฟ้าและมีล้อไม่เกินสองล้อถ้ามีถ่วงข้างมีได้ไม่เกินหนึ่งล้อ
13. ตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 “รถยนต์บริการ” หมายถึง
คำตอบ : รถยนต์บรรทุกคนโดยสารหรือให้เช่าซึ่งบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
14. การจอดรถต้องจอดให้ห่างจากขอบทางไม่เกิน
คำตอบ : 25 เซนติเมตร
15. ผู้ขับขี่ต้องเปิดไฟหน้าหรือไฟท้ายรถ ให้รถคันอื่นเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า
คำตอบ : 150 เมตร
16. การหยุดรถบริเวณทางแยกผู้ขับขี่ต้องหยุดรถบริเวณใด
คำตอบ : หยุดหลังเส้นแนวหยุด

แนวข้อสอบหมวดมารยาทและจิตสำนึก

1. การขับรถเข้าวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรควรทำอย่างไร
คำตอบ : ให้รถทางซ้ายมือไปก่อน
2. เมื่อขับรถในช่องจราจรขวาสุด และมีรถด้านหลังขับขึ้นมาด้วยความเร็วสูงควรทำอย่างไร
คำตอบ : ให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้าย และเปลี่ยนไปยังช่องจราจรด้านซ้าย
3. การใช้ไฟสูงที่ถูกต้องและไม่เสียมารยาทต้องทำอย่างไร
คำตอบ : เปิดไฟสูงเฉพาะเส้นทางที่มืดมากและไม่มีรถวิ่งอยู่ด้านหน้าหรือสวนทางมาเพื่อตรวจสอบสภาพถนนและริมถนน
4. ผู้ขับขี่ควรใช้สัญญาณไฟฉุกเฉินเมื่อใด
คำตอบ : รถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ

และทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างแนวข้อสอบใบขับขี่ที่ควรรู้ ก่อนที่ท่านจะเข้าสู่สนามสอบซึ่งก็ต้องบอกว่ายังมีระเบียบ ข้อบังคับ ในเรื่องกฎหมายจราจร มารยาท รวมถึงสภาพรถยนต์อื่นๆ อีกมาก อย่างไรก็ตามสำหรับมือใหม่หัดขับไม่ต้องกลัวนะครับ มันไม่ได้ยากอย่างที่คิด เพียงแต่ต้องเตรียมตัวเสียแต่เนิ่นๆ ถึงเวลาสอบก็ทำใจให้สบาย ตื่นเต้นได้แต่พยายามควบคุมสติแล้วคุณจะผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนทีมงาน Promotions ขอเป็นกำลังใจให้

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version