สินทรัพย์ ประกันภัย Covid -19 คุ้มครองอะไรบ้าง ค่าเบี้ยเท่าไหร่?

ads

สินทรัพย์ ประกันภัย Covid -19 พร้อมเงื่อนไขที่ต้องรู้

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือเชื้อไวรัส COVID-19 ถือเป็นเชื้อไวรัสที่มีความระบาดที่รุนแรงมากในปัจุบัน อีกทั้งยังมีการแพร่ระจายการระบาดของเชื้อไวรัสไปทั่วโรคทำให้มีในส่วนของยอดผู้ติดเชื้อและยอดผู้เสียชีวิต เป็นจำนวนมากถึงแม้เชื้อไวรัสชนิดนี้จะมีการระบาดตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมาและหลายประเทศสามารถรับมือได้ แต่ก็ยังมียอดผู้ติดเชื้อจากประเทศใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

การเลือกทำประกันโควิด19 หรือ ประกันโคโรน่า ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนไทยนิยมหันมาให้ความสนใจและ ให้ความสำคัญกันมากยิ่งขึ้นในการกระจายความเสี่ยงทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาล รวมถึงความคุ้มครองต่างๆ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า ซึ่งทุกคนมีโอกาสติดเชื้อ และ มีโอกาสแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้เช่นเดียวกัน

สินทรัพย์ประกันภัย อีกหนึ่งบริษัทประกันที่มีผลิตภัณฑ์แผนประกันความคุ้มครองในส่วนของประกันโคโรน่า ภายใต้ชื่อ ประกันภัยไวรัส COVID-19 จากแผนความคุ้มคอรงและประกันอุบัติเหตุและการติดเชื้อเนื่องมาจากเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีเบี้ยประกันภัยและความคุ้มครองให้ได้เลือกถึง 4 แผนด้วยกัน ดังนี้

 ตารางความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1
แผน 2
แผน 3
แผน 4
ผลประโยชน์กรณีตรวจเจอเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นครั้งแรก จ่ายตามทุนประกันภัยที่ระบุ 15,000 30,000 50,000 100,000
เสียชีวิต อวัยวะ สายตา ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ 4,000 5,000 6,000 8,000
ค่าปรงศพกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2,000 4,000 6,000 8,000

ช่วงอายุที่สามารถเอาประกันภัยได้ 1-99 ปี

เบี้ยประกัน 99 199 299 499

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  • ผู้เอาประกันภัยมีอายุระหว่าง 1-99 ปี
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ก่อนทำประกัน
  • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย
  • มีระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ครั้งแรก
  • เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น และ ผู้ที่อยู่ในอาณาเขตประเทศไทย
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อความคุ้มครองต่อคนได้ไม่เกิน 100,000 บาท
  • ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับขี่และโดยสาร รถจักรยานยนต์
  • ไม่รับประกันผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศสุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับใครที่กำลังมองหาความคุ้มครองจากการเลือกทำประกันโควิด-19 นั้นไม่ควรพลาด สามารถเลือกทำประกันจากสินทรัพย์ประกันภัยตามแผนความคุ้มครองและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดได้ หรือคิดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1729 รทำประกันภัยในช่วงที่เชื้อไวรัสโควิดแพร่ระบาดเช่นนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เราสามารถกระจายความเสี่ยงทางด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสได้ดังนั้นการมองหาแนวทางป้องกันให้แก่ตัวคุณเองและคนที่คุณรักไว้นั้นยังไงย่อมดีต่อตัวคุณอย่างแน่นอน

 READ MORE :