เงื่อนไขความคุ้มครองประกันโควิด-19 จาก TQM

สวัสดีค่ะ ในปัจจุบันความคุ้มครองในส่วนของประกัน หรือการกระจายความเสี่ยงต่างๆ ยังถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับใครหลายๆ คนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุบัติเหตุ สุขภาพ ชีวิต รถยนต์ การเดินทาง ต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วยได้ การเลือกทำประกันจึงถือเป็นการกระจ่ายตฃความเสี่ยงในด้านของการใช้จ่าย โดยเป็นในส่วนของการจ่ายเบี้ยประกันภัยและกับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และแผนความคุ้มครองที่เราเลือก

อีกทั้งในปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 นอกจากการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัส อย่างการสวมใส่หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนเยอะ ทานอาหารปรุงสุก หมั่นล้างมือบ่อย หรือ พกแอลกอฮอล์เจลติดตัวอยู่เสมอ สำหรับทำความสะอาด เมื่อมีอาการไข้สูง ไอ เจ็บคอ อาเจียน หรือ ท้องเสีย รวมถึงมีอาการเข้าข่ายให้รีบไปพบแพทย์ อีกสิ่งที่คนเริ่มให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นคือ การเลือกทำประกันโควิด-19 ที่มีตัวเลือกทั้งแบบในส่วนของการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และคุ้มครองในส่วนของการตรวจพบโรคจ่ายเงินก้อน และความคุ้มครองอื่นๆ ตามแผนความคุ้มครอง

ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ (TQM) อีกหนึ่งบริษัทประกันที่มี แพ็คเกจกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา โดยมีเบี้ยเริ่มต้น 99 บาท สามารถเลือกแพ็กเกจแบบเจอเชื้อไวรัสโควิด19 พร้อมจ่ายเงินก้อนทันที หรือ เลือกความคุ้มครองให้ชีวิตสูงสุดกว่า 2,000,000 บาท ซึ่งได้รับความคุ้มครองจาก กรุงเทพประกันภัย เนื่องด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในปัจจุบัน จะมีแพ็คเกจไหน ค่าเบี้ยประกันและความคุ้มครองเท่าไหร่ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง เราได้รวบรวมมาฝากกันแล้วค่ะ

แพ็คเกจเน้น เจอ จ่าย จบ


ประกันภัยไวรัสโคโรนา เบี้ย 99 บาทต่อปี เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รับเงินก้อนทันที 20,000 บาท คุ้มครองอุบัติ 30,000 บาท

ประกันภัยไวรัสโคโรนา เบี้ย 299 บาทต่อปี เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รับเงินก้อนทันที 50,000 บาท คุ้มครองอุบัติ 100,000 บาท

ประกันภัยไวรัสโคโรนา เบี้ย 499 บาทต่อปี เมื่อตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รับเงินก้อนทันที 100,000 บาท คุ้มครองอุบัติ 200,000 บาท

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการเจ็บป่วยด้วยภาวะจากการติดเชื้อไวรัสโควิด19


ประกันภัยไวรัสโคโรนา เบี้ย 799 บาทต่อปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท และคุ้มครองเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากไวรัสโคโรนา 1,000,000 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ 100,000 บาท

ประกันภัยไวรัสโคโรนา เบี้ย 999 บาทต่อปี คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท และคุ้มครองเจ็บป่วยระยะสุดท้ายจากไวรัสโคโรนา 2,000,000 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ 200,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันไวรัสโคโรนา

  • ไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
  • สำหรับบุคคลสัญชาติไทยและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ไม่คุ้มครองผู้ที่มีประวัติการเดินทางในประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข ในระยะเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มคุ้มครอง
  • ไม่คุ้มครองผู้ที่ถูกกักกัน หรือผู้ต้องสงสัยจากการติดเชื้อ COVID-19 ก่อนทำประกัน

***นอกจากนี้ทาง TQM ยังได้มีการประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันเมื่อทำประกันไวรัสโคโรนา โดยมีการปรับเงื่อนไขความคุ้มครองโดยเพิ่มระยะเวลารอคอย 14 วัน ***

อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 นั้นถือเป็นใกล้ตัวเราเป็นอย่างมาก ซึ่งทุกคนมีโอกาสเสี่ยงที่ติดเชื้อและสามารถแพร่ระบาดสู่ผู้อื่นได้ ดังนั้นการเลือกทำประกันโคโรนาจึงเป็นอีกทั้งทางเลทอกที่นอกจากจะกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ยังถือเป็นการวางแผนการใช้จ่าย หากป่วยหรือติดเชื้อนั้นจะได้มีในส่วนของความคุ้มครองจากประกันคอยดูแลทั้งในเรื่องของค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงความคุ้มครองต่างๆ ตามแผนประกัน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองได้ที่ TQM Call Center 1737 หรือเว็บไซต์ TQM เพื่อปรึกษาพี่หมี TQM ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วยนะคะ

 READ MORE :