Home Reviews Insurance TIP BIKE ประกันคนรักจักรยาน เบี้ยเริ่มต้น 2.5 บาท

TIP BIKE ประกันคนรักจักรยาน เบี้ยเริ่มต้น 2.5 บาท

ประกันรถจักรยาน จากทิพยประกันภัย คุ้มครองสูงสุด 3 คัน/กรมธรรม์

ปัจจุบันการปั่นจักรยานถือเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เราได้เห็นคนหันมาปั่นจักรยานตามสวนสาธารณะ ท้องถนน รวมถึงมีการออกทริปปั่นไปตามเส้นทางยังต่างจังหวัดอยู่เป็นประจำ ด้วยความนิยมที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทรับประกันภัยได้เล็งเห็นถึงช่องทางออกผลิตภัณฑ์ประกันรถจักรยานเพื่อมาคุ้มครองให้กับบรรดาสิงห์นักปั่นทั้งหลาย

ประกันรถจักรยาน จากทิพยประกันภัย

TIP BIKE ประกันคนรักจักรยาน คือผลิตภัณฑ์จากทิพยประกันภัย ถูกออกแบบมาเพื่อให้นักปั่นทั้งหลายได้อุ่นใจตลอดทุกเส้นทางที่ขับขี่ คุ้มครองครอบคลุมทั้งรถจักรยานและตัวคุณ รวมไปถึงคู่กรณี จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 2.5 บาท คุ้มครองสูงสุด 3 คัน/กรมธรรม์ นอกจากนี้ยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงหากเกิดอุบัติเหตุ

แผนความคุ้มครองที่ได้รับ

1.คุ้มครองจักรยานจากการสูญหายหรือเสียหายสิ้นเชิง จ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.1 กรณีจักรยานถูกขโมย (มีร่องรอยงัดแงะชัดเจน) หรือถูกชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์
1.2 กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะขับขี่จักรยานคันที่เอาประกัน

2. คุ้มครองความสูญเสียทั้งหมด หรือบางส่วนต่อวงล้อและหรือโครงจักรยาน จ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกิน 50% ของจำนวนเงินเอาประกัน
2.1 คุ้มครองวงล้อจากกรณีเกิดอุบัติเหตุ (ไม่คุ้มครองยางรถจักรยาน)
2.2 คุ้มครองโครงจักรยานอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

3. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน คันที่เอาประกัน / เหตุการณ์ รวมสูงสุด 1 แสนบาท
3.1 ความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย การบาดเจ็บ อนามัยอันเกิดต่อบุคคลภายนอกเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
3.2 ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

4. ผลประโยชน์การเสียชีวิต อวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
4.1 จากอุบัติเหตุทั่วไป (ไม่รวมถูกฆาตกรรม, ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา และการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
4.2 จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย

5. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุในขณะขับขี่รถจักรยาน (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) สูงสุด 50,000 บา
6. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลกระดูกแตกหักเนื่องจากอุบัติเหตุขณะขับขี่รถจักรยาน (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) สูงสุด 30,000 บาท

พิเศษความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ฟรี 2ครั้ง/ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย

เอกสารประกอบการสมัครทำประกัน TIP BIKE ประกันคนรักจักรยาน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. รูปถ่ายจักรยานคันที่จะทำประกัน (เฟรม / ล้อหน้า / ล้อหลัง / เต็มคันด้านซ้าย / เต็มคันด้านขวา / Serial No. และ ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับประกัน (ถ้ามี))

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1736

การทำประกันรถจักรยานก็คล้าย ๆ กับการทำประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่เรารู้จักกันดี ถือเป็นการประกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นทั้งกับตัวคุณเองและบุคคลอื่น ๆ บนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานนั้นมีราคาค่อนข้างสูง จักรยานบางคันราคาเป็นแสนหากไม่ได้ทำประกันไว้ถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่หนักหนา ไหนจะค่ารักษาพยาบาลตัวคุณเองอีก ดังนั้นใครที่รักและชื่นชอบในการปั่นจักรยาน การทำประกันรถจักรยานติดตัวไว้ในยามขับขี่ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมอย่างยิ่ง


อ่านเพิ่มเติม :

https://promotions.co.th/insurance/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C

Exit mobile version