ประกัน TQM Covid-19 499 บาท คุ้มครองอะไรบ้าง?

ประกันโคโรนามีไว้อุ่นใจกว่า

ในช่วงที่ไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 กำลังระบาด แล้วสร้างความตื่นตระหนกให้คนหมู่มาก ทำให้เกิดประกันโคโรนามากมาย เพื่อประกันความเสี่ยงหากป่วยเป็นโควิด-19 ซึ่งประกันแต่ละแผนจะมีความแตกต่างกัน  ทั้งแบบจ่ายเมื่อตรวจเจอ จ่ายค่าชดเชยหากต้องหยุดงาน จ่ายเมื่อโคม่า จ่ายเมื่อเกิดโรคแทรกซ้อน และบางประกันอาจคุ้มครองถึงอุบัติเหตุร่วมด้วย เช่นเดียวกับประกันของ TQM มีการคุ้มครองอุบัติเหตุร่วมด้วย

ประกัน TQM Covid-19 มีอะไรบ้าง?

ประกันโคโรนาของ TQM มีทั้งหมด 5 แพ็กเกจ ซึ่งแต่ละแพ็กเกจจะมีราคาและความคุ้มครองแตกต่างกัน ดังนี้

  • แพ็กเกจราคา 99 บาท/ปี มีการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจอ 20,000 บาท และคุ้มครองอุบัติเหตุ 30,000 บาท
  • แพ็กเกจราคา 299 บาท/ปี มีการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจอ 50,000 บาท และคุ้มครองอุบัติเหตุ 100,000 บาท
  • แพ็กเกจราคา 499 บาท/ปี มีการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจอ 100,000 บาท และคุ้มครองอุบัติเหตุ 200,000 บาท
  • แพ็กเกจราคา 799 บาท/ปี มีการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจอ 100,000 บาท และคุ้มครองอุบัติเหตุ 100,000 บาท โดยคุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท
  • แพ็กเกจราคา 999 บาท/ปี มีการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจอ 200,000 บาท และคุ้มครองอุบัติเหตุ 200,000 บาท โดยคุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท

แต่ละแพ็กเกจเพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการคุ้มครองโคโรนา ในขณะเดียวกันก็ต้องการการคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุด้วย สามารถเลือกซื้อได้ความต้องการของตนเอง โดยความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับค่าเบี้ยรายปีที่จ่าย

ประกัน TQM Covid-19 ราคา 499 บาท ดีอย่างไร?

ประกัน TQM Covid-19 มีหลายราคาให้เลือก วันนี้เราจะมาดูราคากลาง ๆ ที่หลายคนจ่ายไหว คือ แพ็กเกจราคา 499 บาท ซึ่งเป็นแพ็กเกจที่คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลเมื่อตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา ขณะเดียวกันก็คุ้มครองอุบัติเหตุด้วย โดยมีความคุ้มครอง ดังนี้

  • คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 100,000 บาท
  • คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท

ประกันนี้เป็นประกันที่มีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี โดยจ่ายค่าเบี้ยประกัน 499 บาท จะถือว่าคุ้มครองไปแล้ว 1 ปี ไม่ต้องจ่ายซ้ำระหว่างปีอีก

การสมัคร TQM Covid-19 ต้องทำอย่างไร?

การสมัครประกันของ TQM เกี่ยวกับโคโรนาสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงเข้าสู่เว็บไซต์ของ TQM แล้วเลือกประกันที่ต้องการซื้อ โดยสามารถเลือกซื้อให้ตนเอง หรือซื้อให้คนอื่นภายในเว็บไซต์ได้เลย และการชำระเงินใช้วิธีการตัดยอดเงินจากบัญชีธนาคารได้

การมีประกันเป็นการประกันความเสี่ยงในกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดในหลายพื้นที่ และการประเมินพื้นที่แพร่กระจายสามารถทำได้ยาก ซึ่งหมายถึงเป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและนำไปสู่การติดเชื้อโดยไม่รู้ตัว ดังนั้นจึงควรเลือกประกันที่ชอบแล้วซื้อติดตัวไว้สักกรมธรรม์เพื่อรับมือกับสถานการณ์

อ่านเพิ่มเติม: