วิธีซื้อ “ทิพยโควิดแคร์ (COVID-19)” ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ads

ซื้อประกันโคโรนาจากทิพยประกันภัยง่าย ๆ ที่ 7-11

ไวรัสโคโรนากำลังระบาดในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย ทำให้ประชาชนเกิดความกังวลหากเจ็บป่วยจากโควิด-19 จะไม่มีความคุ้มครอง บริษัทประกันภัยหลายแห่งจึงออกกรมธรรม์ที่เกี่ยวข้องกับไวรัสโคโรนา เพื่อตอบโจทย์กับความกังวลของคนในยุคปัจจุบัน หนึ่งในบริษัทประกันที่มีประกันภัยโคโรนา คือ ทิพยประกันภัย ซึ่งจุดเด่นของทิพยประกันภัยคือการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค โดยเลือกช่องทางการซื้อประกันและชำระเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส และทรูมันนี่

รายละเอียดประกันภัย “ทิพยโควิดแคร์ (Covid-19)

ทิพยโควิดแคร์ (Covid-19) เป็นประกันภัยที่มีขึ้นเพื่อคุ้มครองในกรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา ภายใต้แนวคิดว่า “พร้อมรักษาเมื่อเจอ คุ้มครองทันที! คุ้มครองต่อจนระยะสุดท้าย” ที่ช่วยจ่ายค่ารักษาให้ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยคุ้มครองทั้งการติดเชื้อในและนอกประเทศ รวมถึงสามารถซื้อประกันภัยนี้ได้แม้มีโรคประจำตัว ทิพยโควิดแคร์ (Covid-19) มีแผนประกัน 2 แผน ได้แก่

  • แผนที่ 1 ค่าเบี้ยประกัน 117 บาท/ปี

แผนที่ 1 กำหนดเงินคุ้มครองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท และหากอยู่ในอาการโคม่าจ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 70,000 บาท

  • แผนที่ 2 ค่าเบี้ยประกัน 711 บาท/ปี

แผนที่ 1 กำหนดเงินคุ้มครองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 70,000 บาท และหากอยู่ในอาการโคม่าจ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 700,000 บาท

จะเห็นว่าตัวเลขเบี้ยประกันเล่นกับตัวเลขซูเปอร์มาร์เก็ตที่เรารู้จักกันดีอย่างเซเว่นอีเลฟเว่น (7-11) นั่นก็เพราะว่าประกันตัวนี้สามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่น สามารถรับเบี้ยประกันสูงสุดถึง 770,000 บาท(แผน1 + แผน 2) โดยผู้ที่สามารถทำประกันได้จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นคนไทย สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 1 – 99 ปี
  • มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card หรือต้องจดจำเลขบัตรประชาชนของตัวเองได้
  • มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • ไม่เดินทางออกจากจีนภายใน 14 วันก่อนซื้อประกันภัย
  • สามารถซื้อแทนบุตรหลายที่ยังไม่มีบัตรประชาชนได้

การซื้อประกันภัยโคโรนาไม่ได้จำกัดจำนวนกรมธรรม์ แต่ยอดทุนประกันภัยจะต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือคำนวณอย่างเร็วก็คือสามารถซื้อประกันแผนที่ 2 + แผนที่ 1 + แผนที่ 1 จะได้ทุนประกัน 840,000 บาท เป็นต้น

ทิพยโควิด (Covid-19) กับความร่วมมือกับเซเว่นอีเลฟเว่น

ทิพยประกันภัยร่วมมือกับเซเว่นอีเลฟเว่นในการเข้าถึงประชาชน โดยมีจุดชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่สามารถซื้อและชำระค่าประกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีรายละเอียด ดังนี้

เวลาจำหน่าย 1 มีนาคม – 23 พฤษภาคม 2563

สถานที่จำหน่าย เซเว่นอีเลฟเว่น (7-11)

ช่องทางชำระเงิน เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)

วิธีการซื้อประกันภัยโควิดแคร์ (Covid-19)

1 ยื่นบาร์โค้ด หรือแจ้งพนักงานถึงความประสงค์จะซื้อประกันโควิดแคร์ Covid-19

2 ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อดำเนินรายการ

3 ชำระเงิน ซึ่งการชำระเงินสามารถทำได้ 3 วิธี คือ

  • ชำระเงินสด – ชำระโดยการจ่ายเงินสดที่เคาน์เตอร์
  • ชำระด้วยคะแนน All Member แผนที่ 1 ใช้ 11,700 แต้ม และแผนที่ 2 ใช้ 71,100 แต้ม
  • ชำระผ่านบัตร 7 Card – การชำระผ่านบัตร 7 Card รับฟรี 30 แต้มทันที

ส่วนการชำระเบี้ยประกันสามารถชำระผ่านทรูมันนี่ตลอด 24 ชั่วโมงได้อีกช่องทางหนึ่ง

4 ทำรายงานเสร็จสิ้น

การทำประกันภัยโคโรนาเอาไว้เป็นการประกันความเสี่ยงในช่วงที่โรคโควิด-19 กำลังระบาด ช่วยเพิ่มความอุ่นใจหากติดเชื้อโคโรนา ในช่วงที่ไวรัสโคโรนายังคงระบาดและประเทศไทยประกาศยกระดับความร้ายแรงของโรคเข้าสู่ระยะที่ 3 ประชาชนควรมีแนวทางป้องกันตนเอง และมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม ใส่หน้ากากอนามัยหากมีอาการป่วย พบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการต้องสงสัย พกแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ทุกคนปลอดภัยจากโคโรนาไวรัสที่กำลังระบาด

อ่านเพิ่มเติม: