Home Reviews Insurance ประกันสุขภาพ K-BANK คุ้มครอง Covid-19 สูงสุด 5 แสนบาท

ประกันสุขภาพ K-BANK คุ้มครอง Covid-19 สูงสุด 5 แสนบาท

เฮลท์ โพรเทคชัน ประกันสุขภาพ ไวรัสโคโรนา จาก ธนาคารกสิกร

ท่ามกลางสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดอยู่ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจำนวนมาก สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจากหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาครั้งนี้

และจากสถานการณ์ระบาดที่รุนแรงเพิ่มขึ้นในหลายประเทศทำให้เราได้เห็นประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น รวมถึงดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน เราจะสังเกตได้ว่าไม่ว่าจะไปไหนเห็นแต่ผู้คนสวมหน้ากากอนามัยเต็มไปหมดซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อตัวเองและเป็นเรื่องสำคัญที่ควรต้องทำเช่นกัน

อีกหนึ่งสิ่งที่กลายเป็นที่สนใจเพิ่มสูงขึ้นเป็นทวีคูณก็คือเรื่องของประกันสุขภาพนั่นเอง ซึ่งท่ามกลางกระแสไวรัส Covid-19 ทำให้บริษัทประกันภัยต่างๆ ได้ออกผลิตภัณฑ์คุ้มครองโรคไวรัสโคโรนากันอย่างมากมาย และหนึ่งในประกันสุขภาพที่คุ้มครองไวรัสโควิด-19 ที่กำลังเป็นที่สนใจได้แก่ ประกันสุขภาพ เฮลท์ โพรเทคชัน ประกันสุขภาพของธนาคารกสิกรไทย คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สูงสุดถึง 500,000 บาท รับประกันโดยบริษัทเมืองไทย ประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ เฮลท์ โพรเทคชัน (Covid-19) ดีอย่างไร ?

 • คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย สูงสุด 5 แสนบาท/ปี กรณีเป็นผู้ป่วยใน (ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือกซื้อ)
 • ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
 • นำไปลดหย่อนภาษีได้
 • ค่าห้อง ICU และพยาบาลสูงสุด 10,000 บาท/วัน
 • ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอก 1,500 บาท/วัน (สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้ง/ปี)
 • เสียชีวิต อวัยวะ (มือ เท้า) สายตา หรือพิการจากอุบัติเหตุ สูงสุด 10,000 บาท
 • เบี้ยเริ่มต้น 6,200 บาท/ปี
 • รับประกันทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
 • มีข้อจำกัดด้านอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข 02-888-8888

เอกสารประกอบการสมัคร ประกันสุขภาพ เฮลท์ โพรเทคชัน

สำหรับคนไทย

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นเด็ก หากยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้สำเนาสูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านได้

สำหรับชาวต่างชาติ

 • สำเนาหนังสือเดินทาง(Passport) และหน้าที่มีตราประทับเข้าประเทศไทย และสำเนาใบอนุญาตทำงาน(Work Permit) ที่ยังมีผลบังคับอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส(กรณีสมรสกับคนไทย)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ควรแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เช่น ใบอนุญาตจดทะเบียนการค้า เป็นต้น

การทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ถือเป็นเรื่องจำเป็นในสังคมปัจจุบัน เนื่องจากความเจ็บไข้ไม่เลือกเวลา ไม่มีวันหยุด ดังนั้นมันสามารถเกิดกับตัวคุณได้ตลอดเวลา จะเป็นการดีกว่าที่ก่อนวันร้ายๆจะมาถึงตัวคุณ คุณได้มีการเตรียมความพร้อมรอไว้เรียบร้อยแล้ว เพิ่มความอุ่นใจทั้งในเรื่องค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงการได้เข้ารับการรักษากับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญยิ่งจะทำให้คุณหายได้โดยเร็ว ชีวิตเดินหน้าไม่มีสะดุดทั้งตัวคุณเองและครอบครัวอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม :

 

Exit mobile version