รวม 7 แผนประกัน จ่ายถ้าป่วยจากโคโรน่าไวรัสและประกันไวรัสโคโรน่าจากการท่องเที่ยว

อุ่นใจ จ่ายสบาย เมื่อมีประกันชีวิตคุ้มครอง

ประกันชีวิตเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความเสี่ยงในสิ่งที่ไม่คาดคิด เป็นหลักประกันในเรื่องค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ อุบัติเหตุ สินทรัพย์ และความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งประกันชีวิตมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทให้ความคุ้มครองต่างกัน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขก่อนการทำประกัน และในขณะนี้ที่ไวรัสโคโรน่ากำลังระบาด ทำให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าประกันชีวิตที่ทำอยู่คุ้มครองหรือไม่? วันนี้เราจึงมีตัวอย่างประกันชีวิตที่ยืนยันว่าคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากหากเจ็บป่วยจากไวรัสโคโรน่า

1 ManuLife  ฟินชัวรันส์

แมนูไลฟ์ ฟินชัวรันส์ เป็นประกันชีวิตของแมนูไลฟ์แบบออนไลน์ที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพแบบเหมาจ่ายตลอดปี ให้ความคุ้มครองตั้งแต่การเข้าตรวจโรค เข้ารับการรักษาผู้ป่วยนอก และจ่ายค่าเตียง หากต้องพักรักษาในโรงพยาบาล นอกจากนั้นยังมีการคุ้มครองในส่วนของการรักษาฟันด้วย

สิทธิประโยชน์:

 • คุ้มครองการนอนโรงพยาบาล 9,000 บาท/วัน
 • คุ้มครองการตรวจโรคและค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 50,000 บาท/ปี
 • คุ้มครองการรักษาฟัน 4,000 บาท/ปี
 • คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่าย 10 ล้านบาท/ปี
 • รับส่วนลดค่าประกัน 20% เมื่อสมัคร และส่วนลดทุกปีหากไม่เคลม
 • สมัครง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์

2 เมืองไทยประกันชีวิต ประกันคุ้มครองหายห่วง 2563

เมืองไทยประกันชีวิต ประกันคุ้มครองหายห่วง 2563 เป็น 1 ในประกันชีวิตภายใต้แคมเปญ “ประกันปีชง” ที่ส่งประกันแบบต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้ที่กังวลเรื่องปีชง ทั้งประกันอุบัติเหตุ ประกันการเจ็บป่วย และประกันสินทรัพย์ แต่ประกันที่ครอบคลุมการรักษาในกรณีที่ป่วยจากไวรัสโคโรน่า คือ ประกันคุ้มครองหายห่วง 2563 ที่เป็นประกันสุขภาพที่คุ้มครองการเจ็บป่วยและการติดโรคร้ายแรง

สิทธิประโยชน์:

 • คุ้มครองชีวิตภายในระยะเวลา 10/10
 • จ่ายค่าเตียงผู้ป่วย 2,000 บาท และจ่ายตามจริงหากนอนห้อง ICU
 • จ่ายค่ารักษาอันเกี่ยวเนื่องจากอาการเจ็บป่วยที่เรื้อรัง

3 อาคเนย์ประกันชีวิต ประกันทรัพย์มั่นคงพิเศษ 2489-R

อาคเนย์ประกันชีวิต ประกันทรัพย์มั่นคงพิเศษ 2489-R เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองและคืนเงินประกันภัย 20% เมื่อชำระเงินประกันภัยครบ 25 ปี และรับเงินครบสัญญา 200% เมื่อชำระจนถึงอายุ 89 ปี นอกจากนั้นยังมีสัญญาพิเศษหลากหลายที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการคุ้มครองการรักษาพยาบาล

สิทธิประโยชน์:

 • ได้รับเงินชดเชยจากค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • ได้รับเงินชดเชยรายวัน กรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง ค่าอาหารขณะรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

4 สินมั่นคงประกันภัย ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD 21+

สินมั่นคงประกันภัน ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก OPD 21+ เป็นประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ สำหรับผู้ที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี การคุ้มครองครอบคลุมทั้งการเจ็บป่วยจากสาเหตุต่าง ๆ แต่ต้องเป็นผู้ป่วยนอกเท่านั้น เพราะประกันไม่ได้ครอบคลุมถึงการนอนพักรักษาตัว และครอบคลุมการประกันอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุด้วย

สิทธิประโยชน์:

 • ได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 90,000 บาท/ปี
 • คุ้มครองการตรวจโรค การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
 • คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ

5 Tisco My Care Smart

ทิสโก้ มายแคร์สมาร์ต เป็นประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ครอบคลุมการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทั้งผู้ป่วยปกติและผู้ป่วยหนัก โดยขอบเขตประกันสุขภาพจะครอบคลุมตั้งแต่การเข้ารับการรักษา จนถึงค่าห้องและค่ายาต่าง ๆ จากการรักษา นอกจากการคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพแล้ว ประกันมายแคร์สมาร์ตยังคุ้มครองอุบัติเหตุอีกด้วย

สิทธิประโยชน์:

 • รับค่าใช้จ่ายตามจริงเมื่อเข้ารับการรักษา สูงสุด 700,000 บาท/ปี
 • จ่ายค่าห้องพักผู้ป่วยปกติ 4,500 บาท/วัน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก 9,000 บาท/วัน
 • จ่ายค่ายาสำหรับผู้ป่วย 5,000 บาท/ครั้ง
 • จ่ายค่ารักษาเพิ่มเติมกรณีผู้ป่วยนอก 1,500 บาท/ครั้ง

นอกจากประกันชีวิตที่กล่าวมาแล้วยังมีประกันชีวิตแบบอื่น ๆ ที่เข้าข่ายครอบคลุมการรักษาไวรัสโคโรน่า โดยผู้ทำประกันควรเลือกกรมธรรม์ที่คุ้มครองอาการเจ็บป่วยจากโรคหรือโรคระบาด อาจจะเลือกที่มีเงื่อนไขประกันอุบัติเหตุ หรือประกันการเดินทางเพิ่มเติมก็ได้ตามความสะดวกของผู้ทำประกัน

การทำประกันการเดินทางมีข้อดีที่คุ้มครองการเดินทางและสิ่งที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดในระหว่างการเดินทาง เช่น การเกิดอุบัติเหตุ การติดโรคระบาด การสูญทรัพย์สินระหว่างการท่องเที่ยว การทำประกันการเดินทางช่วยคุ้มครองในส่วนนี้ และประกันการเดินทางยิ่งมีประโยชน์ในช่วงที่ไวรัสโคโรน่ากำลังระบาดเข้าสู่หลายประเทศ

สำหรับคนไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศและกังวลเกี่ยวกับโรคระบาด สามารถพิจารณาประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศ ตัวอย่างประกันการเดินทางที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่ต่างประเทศ เช่น

6 ทิพยประกันภัย TIPINSURE

ประกันการเดินทางต่างประเทศของทิพยประกันภัยครอบคลุมการรักษาในต่างประเทศ เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อพื้นถิ่นสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศที่เดินทางไปเที่ยว นอกจากประกันการเจ็บป่วยยังมีประกันอุบัติเหตุ และคุ้มครองกรณีทรัพย์สินสูญหาย ไฟล์ทดีเลย์

สิทธิประโยชน์:

 • จ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยกะทันหันสูงสุด 2,500,000 บาท
 • จ่ายค่าเคลื่อนย้ายฉุกเฉินกลับประเทศสูงสุด 3,000,000 บาท
 • ชดเชยกรณีเกิดอุบัติและสูญเสียอวัยวะสูงสุด 3,000,000 บาท
 • ชดเชยกรณีไฟล์ทดีเลย์สูงสุด 30,000 บาท โดยจ่าย 10% ทุก ๆ 6 ชั่วโมง
 • ชดเชยทรัพย์สินสูญหายระหว่างเดินทางไม่เกิน 40,000 บาท
 • ชดเชยทรัพย์สินในบ้านสูญหายสูงสุด 100,000 บาท

7 TQM ประกันการเดินทาง Travel

TQM ประกันการเดินทาง Travel เป็นประกันการเดินทางที่คุ้มครองการเดินทางที่มีกรมธรรม์คุ้มครองทั้ง 3 ส่วน คือ ส่วนของโปรแกรมการท่องเที่ยว ส่วนของทรัพย์สินของผู้เดินทาง และส่วนของสุขภาพระหว่างเดินทาง โดยผู้ทำประกันสามารถเข้ารับการรักษาหากเจ็บป่วยได้ที่โรงพยาบาลที่ตนเองเดินทางไปท่องเที่ยว

สิทธิประโยชน์:

 • คืนเงิน 100% หากขอวีซ่าไม่ผ่าน
 • ครอบคลุมการเดินทางในกรณีไฟล์ทบินดีเลย์ ตกเครื่อง และยกเลิกการเดินทาง
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่ต่างประเทศ
 • ออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง รับกรมธรรม์ทันทีทางอีเมลล์

ประกันการเดินทางที่กล่าวมาสำหรับคนไทยที่ต้องเดินทางไปต่างแดน แต่สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางมายังประเทศไทยสามารถซื้อประกันการเดินทางได้ที่ประเทศต้นทาง และในขณะนี้ประเทศไทยกำลังประชุมเพื่อผลักดันประกันภัยสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วติดเชื้อไวรัสโคโรน่า เป็นช่องทางในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยในช่วงแรกรัฐบาลอาจจะออกค่าเบี้ยประกันให้ก่อน หากได้ผลอาจจะมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็รอติดตามข่าวสารกันต่อไป

การทำประกันภัยเป็นการประกันความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สิน เมื่อเกิดการเจ็บป่วยจากโรคระบาดที่ไม่คาดคิดอย่างไวรัสโคโรน่าจากเมืองอู่ฮั่นก็สามารถดูแลตนเองได้ ซึ่งตอนนี้บริษัทประกันหลายแห่งก็มีการเพิ่มขอบเขตการรักษาให้ครอบคลุมไวรัสโคโรน่าแล้ว สามารถสอบถามได้ที่บริษัทประกันที่ท่านทำประกันด้วย

อ่านเพิ่มเติม: