ประกันโคโรนาทิพยประกันภัย ซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงศรีฯ

แผนประกันภัยที่ช่วยให้คุณอุ่นใจในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส

ประกันภัยเป็นสิ่งที่ทำเพื่อเป็นประกันความเสี่ยงเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งที่ไม่คาดฝันขึ้น เช่น การทำประกันอุบัติเหตุ เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น การทำประกันชีวิต เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัย การทำประกันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้บริษัทประกันภัยหลายแห่งออกกรมธรรม์สำหรับไวรัสโคโรน่าโดยเฉพาะ

ความสำคัญของประกันภัยโคโรนาไวรัส

โคโรนาไวรัส หรือ COVID-19 (โควิด-19) เป็นโรคระบาดที่มีจุดกำเนิดที่อู่ฮั่น ประเทศจีน เชื่อว่าพาหะนำโรคคือค้างคาว สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ มีผู้ป่วยในจีนมากกว่า 10,000 คน และแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคเอเชีย และส่วนอื่น ๆ ของโลก โดยโรคนี้จะมีอาการคล้ายผู้เป็นโรคปอดบวม หากภูมิคุ้มกันไม่ดีอาจจะเสียชีวิตได้ ปัจจุบันแม้จะมีการคิดค้นยารักษาโรค แต่ก็ไม่มีปริมาณเพียงพอเท่าจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งหมายความว่าการระบาดยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การมีประกันภัยโคโรนาไวรัสจึงเหมือนเป็นหลักประกันความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายหากป่วยด้วยโรคโควิด-19

การป่วยด้วยโคโรนาไวรัสในปัจจุบัน รัฐบาลยังคงรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่หากมีการแพร่ระบาดที่มากขึ้นและการมีค่าใช้จ่ายส่วนอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากความรับผิดชอบของรัฐบาล ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยใช้ประกันโคโรนาไวรัสได้เลย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อโคโรนาไวรัสสูง รวมไปถึงผู้ที่ต้องการความอุ่นใจในช่วงการระบาดนี้ด้วย

การคุ้มครองหลังการทำประกันภัยโคโรนาทิพยประกันภัย

การทำประกันภัยโคโรนาของทิพยประกันภัย มีรายละเอียดการคุ้มครองครอบคลุมผู้ทำประกันตั้งแต่อายุ 1 – 99 ปี ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยแผนประกันแบ่งเป็น 4 แผนที่มีค่าเบี้ยประกันต่อปีแตกต่างกัน และยอดวงเงินประกันก็แตกต่างกันด้วย โดยเบี้ยเริ่มต้นที่ถูกที่สุดอยู่ที่ 150 บาทต่อปี และวงเงินประกันเมื่อเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ชดเชยสูงสุดถึง 1 ล้าน บาท เบี้ยประกันภัยของแต่ละแผนเป็นดังนี้

  • แผนที่ 1 ค่าเบี้ยประกัน 150 บาท/คน/ปี
  • แผนที่ 2 ค่าเบี้ยประกัน 250 บาท/คน/ปี
  • แผนที่ 3 ค่าเบี้ยประกัน 450 บาท/คน/ปี
  • แผนที่ 4 ค่าเบี้ยประกัน 850 บาท/คน/ปี

โดยประกันภัยแต่ละแผนจะให้เงินเอาประกันภัยแตกต่างกันตามค่าเบี้ยประกัน ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

แผนประกัน คุ้มครองการเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากโคโรนา ค่ารักษาพยาบาลจากโคโรนา/ปี
1 100,000 บาท 10,000 บาท
2 100,000 บาท 50,000 บาท
3 500,000 บาท 50,000 บาท
4 1,000,000 บาท 100,000 บาท

เงื่อนไขการทำประกันภัยโคโรนาทิพยประกันภัย

ผู้ที่สามารถทำประกันภัยได้จะต้องมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  • มีอายุตั้งแต่ 1 – 99 ปี
  • ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีนภายใน 14 วัน ก่อนการทำประกัน
  • ไม่มีโรคประจำตัวประเภทโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงที่เคยนอนโรงพยาบาลเนื่องจากอาการความดัน โรคเกี่ยวกับกระดูก โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคมะเร็ง โรคเอดส์ หรือมีเชื้อ HIV และโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมอง
  • เป็นคนไทยหรือต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทยมากกว่า 6 เดือน
  • เป็นผู้ไม่เข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อหรือติดเชื้อโคโรน่าไวรัสแล้ว

การซื้อประกันโคโรนาไวรัสทิพยประกันภัยกับธนาคารกรุงศรีฯ

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอซื้อประกันโคโรนาไวรัสของทิพยประกันภัยได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา โดยสามารถตรวจสอบสาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งประกันภัยนี้ได้รับการรับประกันโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันภัยที่ดำเนินงานมากกว่า 60 ปี ได้รับความไว้วางใจจากผู้ทำประกันภัยเป็นจำนวนมาก เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ และมีโครงการเกี่ยวกับโรคระบาดอยู่เสมอ เช่น การเป็นบริษัทประกันที่มีกรมธรรม์เกี่ยวกับไข้หวัดนกรายแรกของโลก

ประกันภัยโคโรนาไวรัสมีความน่าเชื่อถือ เพราะดำเนินการโดยหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนทั่วไป โดยธนาคารกรุงศรีฯ จะเป็นเพียงนายหน้านำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยและเป็นผู้รับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น การดำเนินงานด้านการประกันเป็นของบริษัททิพยประกันภัย

การมีประกันไว้ช่วยให้รู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะบางครั้งเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วจำเป็นต้องใช้เงินสำรองจ่ายก็มั่นใจได้ว่าประกันจะช่วยจ่ายและมีการเบิกเงินคืนให้ได้ ถ้าใครกำลังมองหาประกันภัยโคโรนาไวรัสสามารถพิจารณาประกันโคโรนาของทิพยประกันภัย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงศรีฯ ทุกสาขา

อ่านเพิ่มเติม: