ประกันชีวิต kbank ดีไหมมีแบบไหนบ้าง?

ปัจจุบันการเลือกทำประกันในรูปแบบต่างๆ ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงต่อสิ่งรอบตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ การเดินทาง ยานพาหนะ รวมถึงการเสียชีวิต ความเสี่ยงในการเป็นบุคคลทุพพลภาพ โดยความเสี่ยงที่ว่านี้รวมไปถึงในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการเหล่านี้ โดยแบ่งออกเป็นประกันวินาศภัย และ ประกันชีวิต

ในส่วนของประกันชีวิต อย่างที่หลายคนคงพอทราบมาว่าการทำประกันชีวิตคือการเลือกซื้อประกันเล่มใหญ่ที่คุ้มครองในกรณีการเสียชีวิตเท่านั้น โดยผู้เอาประกันอย่างเราต้องมีหน้าที่จ่ายเงินค่าเบี้ยประกันตามแผนความคุ้มครองที่ต้องการ ให้แก่ผู้รับประกันหรือบริษัทประกันชีวิต เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิต หรือ อยู่ครบตามสัญญากรมธรรม์ (ตัวอย่างเช่น ถือประกันชีวิตจ่ายเบี้ย 10 ปี และเมื่อมีอายุครบ90 ปี จะได้รับผลตอบแทนตามสัญญากรรมธรรม์ตามที่กำหนด เป็นต้น) ทางบริษัทประกันีวิตต้องทำการจ่ายผลตอบแทน หรือ ทุนประกันชีวิตแก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ที่มีการระบุ

สำหรับธนาคารกสิกรไทย ถือเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่มีบริการในส่วนของประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองโดย บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต มีแผนกรมธรรม์ความคุ้มครองชีวิตให้เลือกหลากหลาย จะมีแผนอะไรบ้างนั้นไปดู …..

1 ประกันชีวิตและสุขภาพมนุษย์เงินเดือนมีเฮ

จ่ายเบี้ยเริ่มต้น 13 บาทต่อวัน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย วงเงินคุ้มครอง 200,000 บาท กรณีเป็นผู้ป่วยใน (390 บาทต่อเดือน) สามารถเลือกชำระเบี้ยแบบรายเดือนได้

2 ประกันชีวิต OnePlus 10/1 ประกันชีวิตในรูปแบบสะสมทรัพย์

จ่ายเบี้ยระยะสั้น ชำระเบี้ยครั้งเดียว เงินคืน 3% ทุก 2 ปี ลดหย่อนภาษีได้

3 ประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 1525 ประกันชีวิตในรูปแบบสะสมทรัพย์

ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี คุ้มครองชีวิต 25 ปี รับเงินจ่ายคืนทุกปี การชำระเบี้ยประกันภัย รายเดือน, ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือนและรายปี สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี

4 ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 80/4

ชำระเบี้ยประกันภัย 4 ปี คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี รับเงินจ่ายคืนทุก 2 ปีกรมธรรม์ และรับเงินครบกำหนดสัญญา 100% เมื่ออายุครบ 80 ปี การชำระเบี้ยประกันภัย ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และ รายปี

5 ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/5

จ่ายเบี้ยสั้น คุ้มครองยาว จ่ายเบี้ยแค่ 5 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุครบ 99 ปี เมื่อครบกำหนดสัญญารับเงินครบสัญญา 100% ใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีได้ เฉพาะเบี้ยประกันชีวิต

6 ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองตลอดชีพ 99/9

ชำระเบี้ยประกันภัย 9 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี หักลดหย่อนภาษีได้ รับเงินครบสัญญา 100% เมื่ออายุครบ 99 ปี การชำระเบี้ยประกันภัย ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน และ รายปี พร้อมเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

7 ประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5

จ่ายเบี้ย 5 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 60 ปี มีเงินจ่ายคืนทุก 2 ปี และรับเงินครบกำหนดสัญญา 100% เมื่ออายุครบ 60 ปี อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน – 50 ปี การชำระเบี้ยประกันภัย ราย 3 เดือน, ราย 6 เดือน หรือรายปี และ เลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

8 ประกันชีวิตเพื่อบำนาญแบบลดหย่อนได้ A85/5

ชำระเบี้ยสั้น รับบำนาญยาว หักภาษีได้ ประกันชีวิตที่ชำระเบี้ยประกันระยะสั้น แต่คุ้มครองระยะยาว พร้อมสิทธิหักลดหย่อนภาษี อายุที่รับประกันภัย 20 – 50 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี และ การชำระเบี้ยประกันภัย รายปีเท่านั้น สามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

9 ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบัตรเครดิต

คลายภาระหนี้บัตรเครดิต​จากเหตุไม่คาดฝัน ด้วยบริการคุ้มครองสินเชื่อบัตรเครดิตกสิกรไทย​ คลายกังวลเรื่องยอดบัตรค้างชำระ ไม่เกินวงเงินบัตร หรือไม่เกิน 500,000 บาท กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร โดยผู้สมัครเป็นลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทย

10 ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน Home

คลายกังวลเรื่องบ้าน เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝัน เลือกระยะเวลาคุ้มครองได้ 5 – 30 ปี ชำระเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร หักลดหย่อนภาษีได้ สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย

นอกจากนี้ในช่วงเชื้อไวรัสโคโรนาระบาดเช่นนี้ทางธนาคารกสิกรไทยก็ได้มีการ แจกประกันชีวิต COVID-19 ฟรีไม่อั้น ด้วยการมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต COVID-19 ให้กับลูกค้า K PLUS ฟรี พร้อมขยายความคุ้มครองเป็น 90 วัน สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มี.ค.63 คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนา (COVID-19)​​​ รับเงินชดเชย 1,000 บาทต่อวัน สูงสุด 15 วัน ในกรณีพักฟื้นจากการติดเชื้อโคโรนา (COVID-19)​ และคุ้มครองสูงสุด 1,000 บาท ในกรณีเสียชีวิตทุกกรณี ซึ่งใครที่กำลังมองหาประกันชีวิต หรือ ในส่วนของประกันที่คุ้มครองในส่วนของเชื้อไวรัสโคโรนาอยู่นั้น Kbank เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีตัวเลือกหลากหลายให้คุณสามารถเลือกประกันชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้

 READ MORE : 

5 ขั้นตอนสมัคร K PLUS COVID ฟรีและคุ้มมาก ดูวิธีเต็มๆที่นี่