รวมประกันสุขภาพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เบี้ยไม่แพง คุ้มครองรอบด้าน

ads

ผู้สูงอายุ ทำประกันสุขภาพแบบไหนดี

“ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ” เป็นเรื่องที่ชวนปวดหัวของหลายครอบครัว โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้าน แต่ยังไม่เคยทำประกันสุขภาพติดไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และอย่างที่ทราบกันดีว่า ค่าเบี้ยประกันปรับสูงตามช่วงอายุของผู้เอาประกัน รวมถึงเงื่อนไขประกันภัยบางอย่างก็ระบุชัดว่า รับทำประกันเฉพาะผู้ที่มีอายุไม่เกิน 55-60 ปี เมื่อเป็นเช่นนี้ หากสนใจทำประกันสุขภาพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรเลือกที่ไหนดี วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

ประกันสุขภาพ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

เป็นการประกันภัยที่บริษัทประกันภัยตกลงจะชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้น จะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุให้แก่ผู้เอาประกันภัย” โดยรวมค่าใช้จ่าย 7 อย่าง ดังต่อไปนี้

(1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว ได้แก่ ค่าห้องและค่าอาหาร, ค่าบริการทั่วไป และค่าใช้จ่ายกรณีเข้ารักษาฉุกเฉิน

(2) ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด อาทิ ค่าปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการผ่าตัด

(3) ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการให้แพทย์มาดูแล (ค่าแพทย์เข้าเยี่ยม)

(4) ค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD)

(5) ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร

(6) ค่าใช้จ่ายจากการรักษาฟัน

(7) การชดเชยค่าใช้จ่าย เช่น ชดเชยรายได้รายวัน

เมื่อดูคำอธิบายเกี่ยวกับ “ประกันสุขภาพ” ตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เท่ากับว่า “ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ” ที่คุณกำลังมองหา คือ ประกันที่จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุนั่นเอง


ประกันสุขภาพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ไหนดี 


ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต – สินมั่นคงประกันภัย

ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต - สินมั่นคงประกันภัย
ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต – สินมั่นคงประกันภัย

เป็นแผนประกันสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ เพราะผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 61-65 ปี (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี) สามารถสมัครได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ มีให้เลือกสมัครมากถึง 6 แผนประกัน เพื่อให้ตรงกับความต้องการและงบประมาณของแต่ละคน โดยราคาเบี้ยประกันสุขภาพเริ่มต้น 5,239 บาทต่อปี และให้ความคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท

นอกจากนี้ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ 60 ยังฟิต ของ สินมั่นคงประกันภัย จะให้ความคุ้มครองทันที ส่วนการเจ็บป่วยจะให้ความคุ้มครองหลังการทำประกันสุขภาพแล้ว 30 วัน (waiting period) สำหรับกรมธรรม์ปีแรก โดยเบี้ยประกันสามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเงื่อนไขของสรรพากร

ประกันสุขภาพ ทิพยจัดเต็ม 15,000 – ทิพยประกันภัย

สำหรับแผนประกันทิพยจัดเต็ม 15,000 ของทิพยประกันภัย เป็นประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุไม่น้อย เนื่องจากระบุช่วงอายุไว้ว่า รับทำประกันสุขภาพให้ผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 – 70 ปีบริบูรณ์ โดยผู้สูงอายุที่สนใจประกันสุขภาพ ทิพยจัดเต็ม 15,000 สามารถเลือกสมัครได้ 2 แผน คือ Comfort และ Support โดยจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพ 15,000 บาทต่อปี ราคาเดียวทุกช่วงอายุ

พร้อมรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยสูงสุด 400,000 บาทต่อปี และค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกสูงสุด 500 บาท (แผนที่ 4) นอกจากนี้ทิพยจัดเต็ม 15,000 แบบ Support จะชดเชยรายได้ขณะเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุสูงสุด 600 บาทต่อวันอีกด้วย

โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ) – เมืองไทยประกันชีวิต

เป็นประกันสำหรับผู้สูงอายุ 50-75 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ที่พร้อมมอบความคุ้มครองแบบประกันภัยเพื่อผู้สูงอายุ ทั้งความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุ โดยเข้ามาดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ คุ้มครองชีวิตสูงสุด 3,000,000 บาท หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ และเงินชดเชยรายวันเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 2,500 บาท โดยไม่ต้องสำรองจ่าย เพียงแค่ยื่นบัตร

ประกันชีวิต 50 อัพ (เพื่อผู้สูงอายุ) – AIA

เป็นแผนประกันภัยที่ไม่ใช่ประกันสุขภาพโดยตรง แต่มอบผลประโยชน์เพิ่มให้กับผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีให้ได้รับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้น ความคุ้มครองรวมสูงสุดถึง 150% แต่จ่ายค่าเบี้ยเท่าเดิม สมัครได้ง่าย ๆ ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพใด ๆ ทั้งนี้ กำหนดอายุผู้ขอเอาประกันภัยไว้ระหว่าง 50 – 70 ปี

ประกันชีวิตสูงวัย ได้เกินร้อย (เพื่อผู้สูงอายุ) – อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

เป็นแผนประกันชีวิตที่พ่วงสัญญาเพิ่มเติมเป็นประกันสุขภาพได้ความคุ้มครองถึงอายุ 90 ปี โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพก่อนสมัคร รับเงินชดเชยกรณีเข้าพักรักษาในโรงพยาบาล รับเงิน 2 เท่า เมื่อเข้า ICU และรับเงินก้อนเมื่อเข้ารับการผ่าตัด นอกจากนี้ รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหากเสียชีวิต และรับเงินก้อนสูงสุดถึง 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่ออยู่ครบสัญญา ขณะเดียวกันเบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีตามชื่อผู้เอาประกัน

นี่คือประกันสุขภาพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ตอบโจทย์ความคุ้มครองทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาล ค่าห้อง สะดวก เคลมง่ายไม่ยุ่งยาก ทำให้คลายกังวลเรื่องความคุ้มครองส่วนเกินที่ต้องแบกรับ คุณสามารถประกันสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กับบริษัทประกันที่ต้องการ เพิ่มความอุ่นใจให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรักได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถคลิกดูรายละเอียดประกันสุขภาพที่สนใจได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

✔ คลิกสมัคร “ประกันสุขภาพ” ได้ที่นี่ >>>


READ MORE :