ประกันโควิด-19 เซเว่น “ทิพยโควิดแคร์”  ดีไหม? คุ้มครองอะไรบ้าง?

ทำประกันโคโรนากับทิพยประกันภัยที่เซเว่นสะดวก 24 ชั่วโมง

ประกันภัยเป็นอะไรที่มีแล้วอุ่นใจ แล้วในช่วงนี้ที่โควิด-19 กำลังระบาด ประกันภัยเกี่ยวกับโคโรนาจึงค่อนข้างมากเป็นพิเศษ โดยมีความคุ้มครองที่ต่างกัน ก่อนการทำประกันจึงควรศึกษาให้ถี่ถ้วนก่อน การทำประกันโคโรนาช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายหากตรวจพบว่าติดเชิ้ไวรัสโคโรนา บางประกันอาจจ่ายค่าตรวจให้ด้วย วันนี้เราจะมาพูดถึงความคุ้มครองของประกันทิพยโควิดแคร์

แผนประกันของทิพยโควิดแคร์

แผนประกันภัยทิพยโควิดแคร์ของทิพยประกันภัยแบ่งเป็นทั้งหมด 2 แผน ซึ่งแต่ละแผนจะมีความคุ้มครองและเบี้ยประกันรายปีที่ต้องจ่ายแตกต่างกัน โดยเงินค่าเบี้ยประกันภัยจะแบ่งได้ ดังนี้

แผน 1 เงินค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 117 บาท รวมภาษีอาการแล้ว

แผน 2 เงินค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 711 บาท รวมภาษีอากรแล้ว

เมื่อเบี้ยประกันภัยมีความแตกต่างกันการคุ้มครองก็จะแตกต่างกันไปด้วย โดยแผน 2 จะจ่ายให้มากกว่าแผน 1 โดยแผน 2 จะจ่ายสูงสุดอยู่ที่ 770,000 บาท ขณะที่แผน 1 จะจ่ายสูงสุดที่ 77,000 บาท ซึ่งประกันทิพยโควิดแคร์นี้สามารถทำหลายตัวได้ โดยมีข้อจำกัดเพียงห้ามยอดเงินประกันเกิน 1,000,000 บาท

การคุ้มครองของประกันทิพยโควิดแคร์

การคุ้มครองประกันภัยทิพยโควิดแคร์แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

ค่ารักษาพยาบาลจาก Covid-19

ค่ารักษาพยาบาล คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายหลังการวินิจฉัยว่าเป็นโควิด-19 โดยจะต้องเป็นการยืนยันจากแพทย์แล้วว่าติดเชื้อ การเป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ต้องสงสัย หรือการถูกกักตัวไม่สามารถขอเคลมเงินค่าประกันได้ การขอเคลมเงินประกันสามารถทำได้โดยการสำรองจ่ายไปก่อน แล้วจึงนำหลักฐานมาขอเคลมเงินประกันจากบริษัททิพยประกันภัย ยกเว้นผู้ป่วยเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในเครือทิพยประกันภัยจึงไม่ต้องสำรองจ่าย การรักษาสามารถเคลมได้ทั้งการรักษาจากโรงพยาบาลในประเทศและต่างประเทศ การคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลจาก Covid-19 ทั้ง 2 แผน เป็นดังนี้

แผน 1 คุ้มครองโดยจ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 7,000 บาท

แผน 2 คุ้มครองโดยจ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 70,000 บาท

ภาวะโคม่าจาก Covid-19

ภาวะโคม่าจาก Covid-19 เป็นภาวะที่เกิดโรคแทรกซ้อนขึ้นกับผู้ป่วยโควิด-19 โดยจะต้องเป็นภาวะแทรกซ้อนที่ถูกวินิจฉัยโดยแพทย์แล้วเท่านั้น เช่น การสมองตาย เกิดภาวะแทรกซ้อน เจ็บป่วยระยะสุดท้าย การขอเคลมเงินประกันสามารถทำได้โดยวิธีเดียวกับการเคลมเงินประกันกรณีค่ารักษาพยาบาล แต่หากผู้ป่วยเสียชีวิตให้เตรียมหลักฐานการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาจากโรงพยาบาล จากนั้นติดต่อ 1736 เพื่อขอคำแนะนำในการเคลมกรณีเสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนา การคุ้มครองเรื่องภาวะโคม่าจาก Covid-19 ทั้ง 2 แผน เป็นดังนี้

แผน 1 คุ้มครองโดยจ่ายเพิ่มให้อีกทั้งก้อนจากค่ารักษาพยาบาล จำนวน 70,000 บาท

แผน 2 คุ้มครองโดยจ่ายเพิ่มให้อีกทั้งก้อนจากค่ารักษาพยาบาล จำนวน 700,000 บาท

ข้อดีของประกันทิพยโควิดแคร์

ซื้อประกันโควิดแคร์ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

การทำประกันภัยโคโรนาทิพยโควิดแคร์มีข้อดีที่ควรนำไปพิจารณา ดังนี้

  • ไม่มีระยะรอคอย – หลังจากชำระเงินประกันภัยคุ้มครองทันที
  • ทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง – สามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยและทำการสั่งซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง
  • ไม่มีการตรวจสุขภาพ – ลูกค้าสามารถซื้อได้แม้มีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้ว
  • ไม่มีข้อห้ามการเดินทาง – สามารถซื้อได้แม้มีแพลนเดินทางไปต่างประเทศ
  • คุ้มครองทั้งในและต่างประเทศ – เมื่อซื้อประกันภัยแล้วเดินทางไปติดเชื้อที่ต่างประเทศ ประกันก็คุ้มครอง
  • เบี้ยประกันราคาถูก – มี 2 ราคาให้เลือก โดยราคาถูกสุดอยู่ที่ 117 บาทเท่านั้น

การทำประกันภัยทุกชนิดจะต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนการทำประกัน ประกันภัยของทิพยโควิดแคร์มีความน่าสนใจหลายประการ และเป็นการประกันความเสี่ยงในช่วงที่โคโรนากำลังระบาด ถึงแม้จะมีประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองอยู่ เราก็ควรหมั่นดูแลตัวเอง ไม่ให้เจ็บป่วย ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ งดสถานที่แออัด พกเจลล้างมือและหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง เพราะการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

อ่านเพิ่มเติม: