ด่วน! เมืองไทยประกันชีวิต แจก ประกันกลุ่มคุ้มครองโคโรนา แก่ผู้ขับ GRAB ระดับซิลเวอร์ขึ้นไป

พี่แท็กซี่ พี่แกร๊บ มาผ่าน COVID-19 ไปด้วยกัน

โคโรนา หรือโควิด-19 (Covid-19) เป็นโรคระบาดที่เริ่มระบาดมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 และยังคงระบาดมาจนถึงปัจจุบัน มีหลายประเทศได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย ไทยเองก็เป็น 1 ในประเทศที่เกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งไวรัสโคโรนาจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปอดและระบบทางเดินหายใจโดนยตรง หากภูมิคุ้มกันไม่ดีพออาจจะเสียชีวิตได้ กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อโคโรนา คือ ผู้ที่ต้องพบปะผู้คนจำนวนมากอยู่เสมอ เช่น คนขับแท็กซี่ คนขับวินมอเตอร์ไซต์ พนักงานเสิร์ฟ

การพบปะคนจำนวนมากเช่นนี้ทำให้เมืองไทยประกันชีวิตและแกร็บเกิดความร่วมมือกันทำประกันโคโรนาให้กับพาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บ สำหรับประกันความเสี่ยงการเกิดไวรัสโคโรนา

ประเภทและบริการของแกร็บ

แกร็บ เป็นการบริการเกี่ยวกับยานพาหนะและการขนส่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ แกร็บคาร์ (Grab Car) และแกร็บไบค์ (Grab Bike) ซึ่งรถทั้ง 2 ประเภทที่ให้บริการของแกร็บมีดังนี้

 • Grab Food

แกร็บฟู้ด เป็นบริการรับฝากส่งอาหาร พร้อมบริการส่งอาหารถึงที่แบบเดลิเวอรี่ ช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ต้องการสั่งอาหาร แต่ไม่สะดวกเดินทางไปซื้อเอง

 • Grab Car

แกร็บคาร์ เป็นบริการให้บริการรถพร้อมคนขับ คล้ายการเรียกแท็กซี่ แต่รถที่ใช้เป็นรถส่วนตัวของคนขับแกร็บเอง โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามการคำนวณของแกร็บ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถรับส่ง

 • Grab Taxi

แกร็บแท็กซี่ เป็นบริการเรียกแท็กซี่ โดยแท็กซี่นี้เป็นบริการของแกร็บ มีค่าบริการเพิ่มเติมจากค่ามิเตอร์ 20 บาท ถือเป็นค่าเรียกใช้บริการ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้บริการแท็กซี่

 • Grab Bike

แกร็บไบค์ เป็นบริการเรียกรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซต์) ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซต์รับจ้างของแกร็บเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ริการมอเตอร์ไซต์รับจ้าง

 • Grab Rent

แกร็บเรนต์ เป็นบริการที่เปิดให้สามารถเช่ารถได้ โดยรถที่เปิดให้เช่าจะเป็นรถเช่าที่มาพร้อมกับคนขับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหารถเช่า ที่ใช้ได้ทั้งวัน โดยที่ไม่ต้องขับรถเอง

 • Grab Van

แกร็บแวน เป็นบริการสำหรับการเช่ารถตู้ โดยรถที่เปิดให้เช่าจะเป็นรถเช่าที่มาพร้อมกับคนขับ รถมีพื้นที่กว้างขวาง ปัจจุบันมีให้บริการแค่พื้นที่และจังหวัดท่องเที่ยว

 • Just Grab

จัสต์แกร็บ เป็นบริการเรียกใช้บริการรถจากแกร็บที่อยู่ใกล้ที่สุดในขณะนั้น โดยไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นแกร็บไบค์ หรือแกร็บแท็กซี่  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียกใช้รถโดยสารอย่างเร่งด่วน

 • Grab Express

แกร็บเอ็กเพรส เป็นบริการส่งพัสดุละสิ่งของต่าง ๆ โดยพนักงานของแกร็บ เป็นบริการที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการส่งพัสดุด่วน หรือผู้ที่ไม่มีเวลาไปทำเรื่องส่งพัสดุเอง

 • Grab Reward

แกร็บรีวอร์ด เป็นบริการที่คืนกำไรให้ผู้ที่ใช้บริการแกร็บ ด้วยการรวบรวมโปรโมชั่น และส่วนลดต่าง ๆ ของแต่ละร้านค้ามาไว้ในแอปพลิเคชั่นของแกร็บ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด

ระดับพาร์ทเนอร์แกร็บกับการทำประกันชีวิตโคโรนา เมืองไทยประกันชีวิต

แกร็บเป็นระบบที่เรียกว่า “พาร์ทเนอร์” ซึ่งคำว่าพาร์ทเนอร์นี้ใช้เรียกผู้ให้บริการแกร็บทุกคน แต่พาร์ทเนอร์จะมีการแบ่งระดับย่อยลงมาอีก ซึ่งผู้ที่ระดับพาร์ทเนอร์จะเป็นผู้ที่เข้าร่วมแกร็บ 4 ประเภท คือ จัสต์แกร็บ แกร็บคาร์ แกร็บไบค์ และแกร็บแท็กซี่ มีการวัดระดับดังนี้

ระดับจัสต์แกร็บ (Just Grab)

 • ระดับซิลเวอร์ เมื่อค่าโดยสารรวม 10,000 บาท/เดือน
 • ระดับโกลด์ เมื่อค่าโดยสารรวม 25,000 บาท/เดือน
 • ระดับแพลตินัม เมื่อค่าโดยสารรวม 40,000 บาท/เดือน
 • ระดับฮีโร เมื่อค่าโดยสารรวม 50,000 บาท/เดือน

ระดับแกร็บไบค์ (Grab Bike)

 • ระดับซิลเวอร์ เมื่อขับครบ 50 รอบ/เดือน คะแนนดาวรวม 4.7
 • ระดับโกลด์ เมื่อขับครบ 120 รอบ/เดือน คะแนนดาวรวม 4.7
 • ระดับแพลตินัม เมื่อขับครบ 250 รอบ/เดือน คะแนนดาวรวม 4.7
 • ระดับฮีโร เมื่อขับครบ 400 รอบ/เดือน คะแนนดาวรวม 4.7

ระดับแกร็บคาร์ (Grab Car)

 • ระดับซิลเวอร์ เมื่อค่าโดยสารรวม 10,000 บาท/เดือน คะแนนดาวรวม 4.7
 • ระดับโกลด์ เมื่อค่าโดยสารรวม 25,000 บาท/เดือน คะแนนดาวรวม 4.7
 • ระดับแพลตินัม เมื่อค่าโดยสารรวม 40,000 บาท/เดือน คะแนนดาวรวม 4.7
 • ระดับฮีโร เมื่อค่าโดยสารรวม 60,000 บาท/เดือน คะแนนดาวรวม 4.7

ระดับแกร็บแท็กซี่ (Grab Taxi)

 • ระดับซิลเวอร์ เมื่อขับครบ 40 รอบ/เดือน คะแนนดาวรวม 4.7
 • ระดับโกลด์ เมื่อขับครบ 100 รอบ/เดือน คะแนนดาวรวม 4.7
 • ระดับแพลตินัม เมื่อขับครบ 150 รอบ/เดือน คะแนนดาวรวม 4.7
 • ระดับฮีโร เมื่อขับครบ 250 รอบ/เดือน คะแนนดาวรวม 4.7

ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์รับความคุ้มครองประกันชีวิตโคโรนากับเมืองไทยประกันชีวิต คือ ผู้ที่เป็นพาร์ทเนอร์แกร็บและมีระดับซิลเวอร์ขึ้นไปเท่านั้น เรียกได้ว่าพนักงานแกร็บเกือบทั้งหมดสามารถรับสิทธิ์ได้ทั้งหมด เป็นกรณีพิเศษเฉพาะช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนาเท่านั้น เพราะโดยปกติแล้วพาร์ทเนอร์แกร็บจะได้รับประกันชีวิตเมื่อรักษาระดับให้อยู่ในระดับฮีโรเท่านั้น

แผนประกันและสิทธิประโยชน์ของประกันภัยโคโรนา

สิทธิประโยชน์หลัก ๆ ของประกันชีวิตโคโรนาแบบกลุ่มของเมืองไทยประกันชีวิตที่ร่วมกับแกรบ คือ การจ่ายเงินทดแทนรายได้เมื่อต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องมาจากไวรัสโคโรนา นอกจากนั้นยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่แกร็บมอบให้พาร์ทเนอร์ ดังนี้

สิทธิประโยชน์

รายละเอียด

เงินชดเชย มอบเงินชดเชยเมื่อต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล วันละ 500 บาท ไม่เกิน 15 วัน
ตรวจสุขภาพ สนับสนุนค่าตรวจสุขภาพแกร็บ 500 บาท และหากตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนารับเงินชดเชยเพิ่มอีก 2,000 บาท
เสียชีวิต จ่ายเงินชดเชย 1,000 บาท เมื่อเกิดการเสียชีวิต ตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของประกันโคโรนาแกร็บ

นอกจากเงินประกันที่ได้จากการรักษาโคโรนาแล้ว ประกันชีวิตของเมืองไทยประกันชีวิตยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่น่าสนใจสำหรับแกร็บพาร์ทเนอร์ ดังนี้

 • การจัดบริการตรวจสุขภาพ เพื่อให้แกร็บพาร์ทเนอร์สามารถเข้าถึงการตรวจสุขภาพได้ง่ายขึ้น
 • การแจกหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคระบาดโคโรนา
 • การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ฟรี เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีของแกร็บพาร์ทเนอร์
 • มอบส่วนลด 50% จาก UPautocare เพื่อรับบริการพ่นอบฆ่าเชื้อห้องโดยสารรถยนต์รวม

ช่องทางการสมัคร

การสมัครประกันชีวิตโคโรนาของเมืองไทยประกันชีวิต สำหรับพาร์ทเนอร์แกร็บสามารถทำได้โดยการกดเข้ารับสิทธิ์ที่แอปพลิเคชั่น Grab Benefits ในแอป Grab Driver ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2563 รับสิทธิ์ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ถือเป็นโอกาสดี ๆ ของพาร์ทเนอร์แกร็บที่จะได้รับการคุ้มครองในภาวะการระบาดของโรค โดยก่นการเข้ารับการตรวจจะต้องแจ้งคอลเซ็นเตอร์แกร็บก่อนทุกครั้ง

ประกันสุขภาพแบบกลุ่มเป็นประกันที่ช่วยให้การคุ้มครองได้หลายคน โดยหากมีจำนวนผู้ทำประกันมากกว่า 3 คนก็สามารถพิจารณาขอทำประกันแบบกลุ่มกับเมืองไทยประกันชีวิตได้ หรือหากสนใจประกันภัยโคโรนาเพื่อประกันความเสี่ยงในช่วงนี้ก็สามารถพิจารณาประกันจากบริษัทประกันอื่น ๆ ได้ เพราะมีหลายบริษัทที่มีประกันสุขภาพโคโรนาออกมา การพิจารณาหลาย ๆ แห่งประกอบกันจะช่วยให้สามารถเลือกบรัทประกันที่ตอบโจทย์เราได้มากที่สุด

อ่านเพิ่มเติม: