โรคมะเร็งรักษาฟรี ประกันสังคมจ่ายให้

สำนักงานประกันสังคมรักษามะเร็งให้กับผู้ประกันตนฟรี จนสิ้นสุดการรักษา ณ โรงพยาบาลตามสิทธิ

สำนักงานประกันสังคม ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 สามารถใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งได้ตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลตามสิทธิผู้ประกันตน

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 ได้แก่ใคร

1. ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ได้แก่ พนักงานประจำ ลูกจ้าง (มนุษย์เงินเดือน) ที่มีอายุมากกว่า 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ได้แก่ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมหลังผันตัวออกมาจากอาชีพเดิมแต่ยังต้องการสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมไว้

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า กรณีป่วยเป็นมะเร็งผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิประกันสังคมรักษามะเร็งได้ตามข้อกำหนดของโรงพยาบาลต้นสังกัด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่สำหรับ มะเร็ง 10 ชนิด ดังต่อไปนี้ถือเป็นมะเร็งโปรโตคอลที่ภาระค่าใช้จ่ายสูงยาบางตัวแพงมากตรงจุดนี้สำนักงานประกันสังคมจะมีการจ่ายค่าใช้จ่ายเงินส่วนนี้ให้ทางโรงพยาบาลเพิ่มเติมเป็นจำนวนตั้งแต่ 10,000 – 1,000,000 บาท

มะเร็งโปรโตคอล หมายถึงอะไร ได้แก่ มะเร็งชนิดใด

มะเร็งโปรโตคอล คือมะเร็งที่ต้องรักษาตามช่วงระยะของโรคที่แพทย์วินิจฉัย ได้แก่
1. โรคมะเร็งเต้านม
2. โรคมะเร็งปากมดลูก
3. โรคมะเร็งรังไข่
4. โรคมะเร็งโพรงจมูก
5. โรคมะเร็งปอด
6. โรคมะเร็งหลอดอาหาร
7. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
8. โรคมะเร็งตับ และท่อน้ำดี
9. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
10. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

ในส่วนของการรักษาผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางสำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ กล่าวคือ ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ซึ่งสถานพยาบาลจะให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในส่วนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิจะไม่เรียกเก็บเงินค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน ยกเว้น มี

สำนักงานประกันสังคมเล็งเพิ่มโรคมะเร็งเป็น 20 ชนิด และเพิ่มการฉายรังสี

เพื่อให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างครอบคลุม ส่งผลดีต่อสุขภาพและลดภาระค่าใช้จ่าย ทางสำนักงานประกันสังคมยังมีแผนปรับปรุงหลักเกณฑ์โรคมะเร็งเพิ่มเป็น 20 ชนิด เช่น มะเร็งกระเพาะอาหาร, มะเร็งเม็ดเลือดขาว, มะเร็งต่อมน้ำเหลืองในผู้ใหญ่, มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันและชนิดมัยอีลอยด์ในผู้ใหญ่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการนำเสนอเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์ให้เป็นโรคมะเร็ง 20 ชนิด ส่วนอีกเรื่องก็คือ “การฉายรังสี” ซึ่งแต่เดิมยังไม่มีเรื่องนี้ เพื่อให้มีสิทธิในการฉายรังสีเพิ่มเติมด้วย ซึ่งการรักษานี้ครอบคลุมทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

นอกจากนี้ทาง รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้แนะนำให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 ตรวจร่างกายประจำปี ซึ่งสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิประโยชน์ในการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ประกันตนฟรีในสถานพยาบาลตามสิทธิ ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีป้องกันการเจ็บป่วยเสียแต่เนิ่น ๆ ก่อนเกิดโรค ช่วยให้การรักษาได้ทันเวลา มีอัตราการหายจากโรคมากขึ้นและเร็วขึ้นด้วย

หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง) หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.sso.go.th

สำหรับโรคมะเร็งถือเป็นโรคร้ายแรงที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในปัจจุบันมีมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน ปัจจัยหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคม ปัญหามลภาวะเป็นพิษ อาหาร ที่ปนเปื้อนสารพิษ รวมไปถึงความเครียดสะสมจากการทำงานในโลกยุคปัจจุบัน ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยไปกระตุ้นก่อให้เกิดโรคมะเร็งในท้ายที่สุด

จะเป็นการดีกว่าหากวันนี้ วันที่คุณยังแข็งแรงดีคุณได้เตรียมพร้อมสร้างหลักประกันให้กับตัวคุณเองด้วยการเลือกทำประกันโรคร้ายแรงติดตัวเอาไว้ เพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นคุณจะพร้อมสำหรับการรับมือ ทั้งในเรื่องค่ารักษาพยาบาล การผ่าตัด ค่าชดเชยรายได้ โดยที่ไม่กระทบเงินเก็บของครอบครัว ที่อาจได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมลูก ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เป็นต้น

หนึ่งในบริษัทประกันที่ได้มาตรฐานและมีผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพมากมาย ได้แก่ TQM ประกันภัย โบรคเกอร์บริษัทประกันชั้นนำกว่า 40 บริษัท ซึ่งที่นี่คุณจะได้เลือก รวมถึงได้เปรียบเทียบความคุ้มครอง และเบี้ยประกันได้ด้วยตัวเอง ทั้งยังซื้อความคุ้มครองผ่านทางออนไลน์ก็ได้ด้วย สอบถารายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน 1737 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือโทร. 02-119-8888

อ่านเพิ่มเติม :