Home Reviews Insurance เคลม พ.ร.บ. รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เคลม พ.ร.บ. รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เบิกค่าชดเชย ประกันรถยนต์ภาคบังคับ ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง ?

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. มีชื่อเต็มว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปี พ.ศ. 2535 ถือเป็นประกันที่เจ้าของรถทุกคนต้องมี ไม่ว่าจะเป็น รถเก๋ง จักรยานยนต์ สามล้อเครื่อง รถบรรทุก รถพ่วง รถอีแต๋น เป็นต้น ซึ่งกฎหมายกำหนดให้รถดังกล่าวที่วิ่งบนท้องถนนต้องทำ พ.ร.บ. หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ก่อนอื่นต้องขอทำความเข้าใจก่อนว่าประกันภาคบังคับหรือว่า พ.ร.บ. ฉบับนี้เป็นคนละตัวกับประกันที่เราทำกับบริษัทรับประกันรถยนต์ทั่วไป เช่น ประกันชั้น 1, ประกันชั้น 2 เป็นต้น โดยเป้าประสงค์ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้จะเข้ามาเยียวยาสังคมในกรณีเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสาร คนเดินเท้า คนที่โดนลูกหลงจากอุบัติเหตุ ซึ่งคู่กรณีไม่มีเงินในการดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ รวมถึงค่าปลงศพ แต่ไม่รวมค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถ กล่าวคือ ซ่อมคน ไม่ซ่อมรถ

เอกสารประกอบการเคลม พ.ร.บ. ภาคบังคับ ต้องใช้อะไรบ้าง ?

1. ผู้ประสบเหตุเสียชีวิต
1.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบอุบัติเหตุ
1.2 ใบมรณบัตร
1.3 สำเนาบัตรประชาชนทายาท สำเนาทะเบียนบ้าน
1.4 สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่ยืนยันว่าผู้ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย

2. ผู้ประสบเหตุ บาดเจ็บ
2.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบอุบัติเหตุ
2.2 ใบเสร็จรับเงินตัวจริง

3. กรณีเบิกค่าชดเชยในฐานะผู้ป่วยใน
3.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบอุบัติเหตุ
3.2 ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน

4. กรณีทุพพลภาพ
4.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประสบอุบัติเหตุ
4.2 ใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการ
4.3 สำเนาบันทึกประจำวันของพนักงานสอบสวนที่ยืนยันว่าผู้ประสบอุบัติเหตุพิการจากภัยดังกล่าว

ทั้งหมดนี้ก็คือเอกสารประกอบการเคลม พ.ร.บ. ภาคบังคับ ที่จำเป็นต้องมี เพื่อให้การรับค่าชดเชยตามความคุ้มครองของ พ.ร.บ. ดังกล่าวรวดเร็ว เยี่ยวยาความเสียหายได้ทันทีไม่ติดขัด แต่อย่างไรก็ตามอย่างที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นความคุ้มครองของ พ.ร.บ. ฉบับนี้จะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกายเท่านั้น จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากนี้

แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ขับขี่ต้องการขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมควรซื้อประกันภาคสมัครใจหรือประกันรถยนต์ชั้น 1, 2 หรือ 3 ที่เรารู้จักกันดีจากบริษัทรับประกันอีกกรมธรรม์หนึ่งเพื่อความคุ้มครองตัวรถของทั้งตัวคุณและคู่กรณี ซึ่งสามารถเลือกความคุ้มครองและยังเปรียบเทียบเบี้ยประกันได้ด้วยตัวเอง

และหนึ่งในบริษัทประกันภัยที่ได้มาตรฐานได้แก่ TQM ประกันภัย โบรคเกอร์บริษัทรับประกันชั้นนำกว่า 40 บริษัททั่วประเทศ ที่มีผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์มากมายจากหลายบริษัทชั้นนำให้คุณได้เลือก พร้อมโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่รอคุณอยู่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม :

https://promotions.co.th/insurance/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C

Exit mobile version