ประกันสังคม คลอดบุตรประกาศฉบับใหม่ล่าสุด รับสิทธิอะไรบ้าง

คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายควรรู้ มีประกันสังคมสามารถรับสิทธิใดๆ ให้ตนเองและบุตรได้บ้าง? สำหรับคุณแม่กำลังมีบุตรที่มีประกันสังคม อยู่นั้นขณะลาคลอด 90 วันจากประกันสังคมยังมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างขณะลาคลอด และ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ โดยในปี 2563 นี้ทางด้านประกันสังคมก็ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการคลอดบุตร เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนมีลูกเพิ่ม

การตั้งครรภ์

โดยนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยในวันที่ 1 มิ.ย. 62 ที่ผ่านมาว่า ในตอนนี้ประเทศไทยจะทำการเข้าสู่สังคมสูงวัยในปี 2564 ที่จะถึงนี้เรื่องจากมีผู้ที่มีอัตราผู้ที่มีบุตรน้อยลง และ อัตราผู้สูงวัยนั้นมีสูงขึ้น และทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการสนับสนุนประชากรของประเทศให้มีบุตรเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะเพิ่มในส่วนของอัตราเกิดสำหรับประชากรชาวไทยที่กำลังมีเกณฑ์ที่ลดลง อีกทั้งยังถือเป็นการสร้างกำลังแรงงานในอนาคตอีกด้วย

ปัจจุบันทางด้านสำนักงานประกันสังคมได้มีสิทธิในการจ่ายสิทธิประโยชน์ในกรณีคลอดบุตรที่ครอบคลุม สำหรับลูกจ้างและผู้ประกันตนที่มากยิ่งขึ้น ศึ่งจะทำการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนได้รับสิมธิในส่วนของค่าคลอดบุตรโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และสามารถคลอดบุตรที่โรงพยาบาลใดก็ได้ โดยจะได้รับเงินค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายครั้งละ 13,000 บาท และเงินสงเคราห์ในส่วนของการหยุดงานเพื่อคลอดบุตร อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เฉลี่ยเป็นเวลา 90 วัน ไม่เกิน 2 ครั้ง ในส่วนของผู้ประกันตนหญิง

การตั้งครรภ์

สำหรับผู้ประกันตนชาย ที่มีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสหรืออยู่กินแบบสามีภรรยา แต่ไม่ได้จดทะเบียน จะได้รับเฉพาะในส่วนของเงินค่าคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย 13,000 บาท และได้ให้สิทธิประโยชน์ในการสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 600 บาท ต่อบุตร 1 คน ที่มีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ ครั้งละไม่เกิน 3 คน

นอกจากนี้ยังได้รับในส่วนของการสนับสนุนค่าตรวจและรับฝากครรภ์เพิ่มอีก 1,000 พันบาท ให้กับผู้ประกันตนที่มีการเข้ารับบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนดอีกด้วย ซึ่งในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคคลที่กำลังมีบุตรเพิ่มมากขึ้นนั้นเนื่องจาก ต้องการช่วยปรับโครงสร้างของประชากรในประเทศให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มประชากรในวันทำงานและวัยแรงงานให้มากขึ้น และเป็นแรงจูงใจในการสร้างครอบครัว นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า ทางสำนักงานประกันสังคม ได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกจ้าง และผู้ประกันตนให้ได้รับบริการที่ดีและเป็นที่พึ่งได้มากที่สุด

ทั้งนี้คุณแม่ทั้งหลายที่มีสิทธิประกันสังคมสามารถนำหลักฐานที่ทำการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลต่างๆ ในแต่ละครั้ง อาทิ ใบรับรองแพทย์ และใบเสร็จรับเงิน ไปขอรับประโยชน์ทดแทนส่วนของค่าตรวจและรับฝากครรภ์เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ โดยไม่ต้องรอให้มีการคลอดบุตร

สำหรับมาตรการนี้ก็ถือว่าช่วยเหลือผู้ที่มีประกันสังคม และกำลังมีบุตรได้เพิ่มมากขึ้น ใครที่อยากสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในส่วนของค่าคลอดบุตรเพิ่มขึ้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 1506 หรือ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม

 READ MORE :