สิทธิการรักษาผู้ประกันตนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี

ads

เป็นไวรัสตับอักเสบซี รักษาประกันสังคมได้ไหม ?

เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยเอดส์ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เผยข้อมูลว่า ในปี 2562 มีเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นภัยเงียบสำหรับคนไทยนั่นก็คือ เชื้อไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งผู้ได้รับเชื้อมักไม่แสดงอาการกว่าจะรู้ตัวมาพบแพทย์ก็เป็นหนักถึงขั้นเป็นโรคตับแข็งหรือมะเร็งตับไปแล้วก็มี วันนี้ทีมงานจะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับโรคไวรัสตับอักเสบซี ว่าคืออะไร มีวิธีสังเกตอาการและวิธีป้องกันอย่างไรได้บ้าง

ไวรัสตับอักเสบซี คือ

โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดซี ติดต่อกันทางเลือด ทางเพศสัมพันธ์ ใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ติดเชื้อ อาทิ มีดโกน แปรงสีฟัน แต่ไม่สามารถติดต่อกันได้ทางการจาม ไอรดกัน หรือให้นมบุตร

โดยเชื้อนี้เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปอาศัยอยู่ในตับ ระยะเริ่มแรกจะเกิดการแบ่งตัว ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันแต่อาการจะไม่รุนแรงทำให้ผู้ติดเชื้อไม่ทราบอาการหรือรู้ตัว จนกระทั่งเวลาผ่านไป 10-30 ปี จากอาการเบื้องต้นจะเข้าสู่การติดเชื้อเรื้อรัง ตับเป็นพังผืดและกลายโรคตับแข็งในที่สุด

อาการของโรคไวรัสตับอักเสบซี

ผู้ได้รับเชื้อจะมีอาการ ดีซ่าน ตัวเหลือง ตาเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม ปวดชายโครง ตับม้ามโต น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีประมาณ 15-20% อาจหายจากโรคได้เอง แต่ส่วนใหญ่ 75-85% จะเป็นเรื้อรัง และหากไม่ได้รับการรักษาก็จะกลายเป็นโรคตับแข็ง มะเร็งตับ และเสียชีวิตในที่สุด

การรักษาไวรัสตับอักเสบซี

หมั่นตรวจสุขภาพตับประจำปีหากพบค่าการอักเสบของตับ แพทย์จะทำการนัดตรวจเลือดซ้ำอีกครั้ง 6-12 เดือน ทั้งนี้การรักษาผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี แพทย์จะพิจารณาภาวะของโรคและโรคร่วมต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยเป็น โดยแพทย์จะใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันซึ่งโดยปกติแพทย์จะใช้ยา Ribavirin ต้านไวรัส ร่วมกับการฉีดยา Interferon เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ระยะเวลาในการรักษา

ไวรัสตับอักเสบซีชนิดที่ 1 ต้องรักษาเป็นเวลา 1 ปี โอกาสหายประมาณ 50% หลังจากผู้ป่วยได้รับยาครบ 1 ปี ต้องตรวจเชื้อว่ายังมีหลงเหลือหรือไม่ หลังเสร็จสิ้นการรักษาไปอีก 6 เดือน ถ้าตรวจไม่พบเชื้อในเลือดด้วยวิธี RT-PCR หมายความว่าโรคหายและมีโอกาสกลับมาเป็นได้น้อย

ไวรัสตับอักเสบชนิดที่ 2 และ 3 จะใช้เวลาในการรักษาประมาณ 6 เดือน โอกาสหายประมาณ 70-80% ขณะที่ไวรัสตับอักเสบซีชนิดที่ 4, 5 และ 6 นั้นพบน้อยในประเทศไทย แนะนำให้รักษาเป็นเวลา 1 ปี

สำหรับการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี ปัจจุบันผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์การรักษาจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมถึง สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ให้สิทธิผู้ประกันตนเข้ารับการรักาาโรคต่าง ๆ จนสิ้นสุดการรักษาเพียงแต่ผู้ประกันตนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้รวมถึงโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องมีการรักาาอย่างต่อเนื่อง

หากมีข้อสงสัยในการใช้บริการทางการแพทย์ สามารถสอบถามได้ที่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ โทร. 02 956 2503 หรือ สายด่วนกระทรวงแรงงาน Contact Center 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 / สำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ที่หมายเลข 1737 หรือ 02-119-8888 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม :