Home Reviews Insurance สอบใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์ เดือน พฤษภาคม 62 ได้ที่ไหน

สอบใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์ เดือน พฤษภาคม 62 ได้ที่ไหน

เช็ควัน เวลา สถานที่ สอบใบขับขี่ เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

เนื่องด้วยกรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) ในวันเสาร์ อาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยใช้ระยะเวลาในการอบรมใบขับขี่และทดสอบรวม 2 วัน สามารถยื่นใบสมัครที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร

ถือเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ต้องการขอใบอนุญาตขับขี่ แต่ติดที่ไม่มีเวลามาอบรม และทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติได้ในวันธรรมดาเนื่องจากไม่สามารถลางานได้ แต่จากนี้ไปหมดปัญหาดังกล่าวเพราะสามารถดูตารางจัดอบรมและขอสมัครเข้ารับการอบรมล่วงหน้ากันได้แล้วไม่ต้องลางาน ก็สอบใบขับขี่ได้

ทั้งนี้ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถเช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันและเวลาราชการ นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถเลือกเข้ารับการอบรมกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่รับรองโดยกรมการขนส่งทางบกได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตรอบรมมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

วันเสาร์ = เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง

วันอาทิตย์ = ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถในสนามทดสอบ

เช็ควันสอบใบขับขี่ เสาร์-อาทิตย์ เดือน พฤษภาคม กับ ทิพยประกันภัย

 

สำหรับการอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่ในวันเสาร์-อาทิตย์ ของเดือนพฤษภาคม 2562 มีกำหนดการดังนี้คือ วันเสาร์ที่ 4 และวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เบอร์โทร. 02-636-1505-23 ต่อ 3295

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

  • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
  • ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
  • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • สามารถยื่นใบสมัครที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หรือ โทร 02-271-8888 ต่อ 4202-3

ทั้งหมดนี้ก็คือโครงการดี ๆ ที่ทางกรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อประโยนช์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน โดยวัตถุประสงค์เพื่อต้องการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่ไม่สะดวกอบรมขอรับใบขับขี่ในวันธรรมดาเพราะตรงกับเวลาทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นการขยายขอบเขตการให้ความรู้เรื่องวินัยและกฎจราจร ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มาก

ท้ายที่สุด นอกจากความรู้เรื่องกฎจราจร วินัยในการขับขี่แล้ว การทำประกันรถยนต์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้เกิดความอุ่นใจในการขับขี่ทั้งกับตัวผู้ขับขี่ ผู้ร่วมโดยสาร รวมถึงบุคคลภายนอก และในปัจจุบันการเลือกซื้อประกันรถยนต์สามารถทำได้ผ่านทางออนไลน์

ซึ่งหนึ่งในบริษัทรับประกันภัยที่ได้มาตรฐาน มากด้วยผลิตภัณฑ์ ทั้งยังเปรียบเทียบเบี้ยประกันได้ด้วยตัวเอง ทำให้คุณได้กรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่เหมาะกับตัวคุณเองมากที่สุด นั่นก็คือบริษัท TQM ประกันภัย โบรคเกอร์ประกันจากบริษัทรับประกันที่ได้มาตรฐานกว่า 40 บริษัทนั่นเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version