สอบใบขับขี่รถยนต์ 2564 ยากไหม ? ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ?

ขั้นตอนสอบใบขับขี่ 2020 ที่มือเก่าและมือใหม่ทั้งหลายควรต้องรู้

ใบขับขี่ (Driving License) คือ ใบอนุญาตให้เราสามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถประเภทอื่น ๆ ไปตามท้องถนนได้ตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าไม่มีใบอนุญาตขับขี่แล้วกระทำการขับขี่รถถือเป็นความผิดตามกฎหมายมีโทษทางแพ่ง รวมถึงเสียสิทธิ์จากการได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยต่าง ๆ ด้วย อาทิ ค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหาย ที่ทำไว้กับบริษัทประกันภัยนั่นเอง

ขั้นตอนการจองขอสอบใบขับขี่รถยนต์ 2563

ผู้ที่จะทำการสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์นั้นก่อนอื่นคุณต้องทำการจองคิวเพื่อเข้าสอบ โดยสามารถจองได้ 3 ช่องทาง

1 จองคิวอบรมด้วยตัวเองที่กรมขนส่ง หรือ
2 โทรไปที่กรมขนส่ง
3 จองคิวอบรมใบขับขี่ออนไลน์
*สามารถจองคิวผ่าน เว็บไซต์ ebooking.dlt.go.th/ebooking/
4 มีอีกทางเลือกคือ สอบใบขับขี่กับเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก


ขั้นตอนการสอบใบขับขี่


การสอบข้อเขียน

 • เกณฑ์การสอบต้องผ่าน 90% หากไม่ผ่านให้มาสอบใหม่ในกำหนดเวลาไม่เกิน 90 วัน

การสอบภาคปฎิบัตินั้นมี 3 ท่า ดังนี้

1 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

 • เป็นระยะทาง 12 เมตร โดยเดินหน้า 1 ครั้ง ถอยหลัง 1 ครั้ง โดยต้องไม่ขับชนหรือเบียดเสาหลัก ที่ตั้งวางเรียงกันทั้งซ้ายและขวา และอย่าให้เครื่องยนต์ดับในขณะทดสอบอยู่

2 ขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบฟุตบาท

 • เราต้องขับรถเดินหน้าให้ห่างจากขอบทาง ไม่เกิน 25 ซม. โดยที่จอดให้ล้อหน้าและล้อหลังทับเส้นที่กำหนด และกันชนหน้าต้องไม่เกินเส้นที่กำหนด ห่างจากรถไม่เกิน 1 เมตร

3 ขับรถถอยเข้าซอง

 • ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย เปลี่ยนเกียร์ได้ไม่เกิน 7 ครั้ง ต้องไม่ชนหรือเบียดเสาในพื้นที่ที่กำหนด ตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือเสาหลักด้านซ้าย กระจกข้างต้องไม่ล้ำออกมาเกินเส้นที่กำหนด

เอกสารที่ใช้ในการสอบใบขับขี่

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน
 • ใบรับรองการอบรม (หากผ่านการอบรมจากบริษัทเอกชน)

ขั้นตอนการทดสอบสมรรถภาพร่างกายมีอะไรบ้าง

 • การทดสอบตาบอดสี (สีแดง สีเขียว สีเหลือง)
 • การทดสอบสายตาทางลึก
 • การทดสอบสายตาทางกว้าง
 • การทดสอบการตอบสนองเท้า
 • การสอบใบขับขี่ภาคทฤษฎี

ผู้ขับขี่ต้องเข้ารับการอบรมทั้งหมด 5 ชั่วโมง โดยมีหัวข้อดังนี้

 • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เวลา 2 ชม.
 • การขับขี่อย่างปลอดภัย เวลา 1 ชม. 30 นาที
 • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ เวลา 1 ชม.
 • การขับรถในสถานการณ์ฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล เวลา 30 นาที

ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ในการทำใบขับขี่

 • ค่าคำขอ 5 บาท
 • ค่าใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว 200 บาท

การทำใบขับขี่อย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากสำหรับเจ้าของรถหรือผู้ขับรถทุกท่านเพราะหากคุณไม่มีใบขับขี่แล้วนำรถไปขับ จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือน แต่หากมีแล้วไม่พก จะมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 -10,000 บาท

ใบขับขี่นั้นสำคัญสำหรับเจ้าของรถและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน เพราะเป็นเครื่องยืนยันว่าบุคคลคนนั้นมีความรู้ความสามารถในการขับขี่รถประเภทที่กำหนดได้จริง ผ่านการตรวจสอบอย่างดีจากกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญคุณจะไม่เสียสิทธิ์จากการได้รับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยต่าง ๆ ด้วย

อ่านเพิ่มเติม :

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์