Home Reviews Insurance สอบใบขับขี่รถยนต์ วันเสาร์-อาทิตย์ เดือน มิ.ย. ได้ที่ไหน ?

สอบใบขับขี่รถยนต์ วันเสาร์-อาทิตย์ เดือน มิ.ย. ได้ที่ไหน ?

เช็ควัน เวลา สถานที่ สอบใบขับขี่ เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

เนื่องด้วยกรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคเอกชน จัดให้มีโครงการอบรมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ขอใหม่) ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ผ่านการอบรมทั้ง 2 วันจะได้ใบอนุญาตขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เช่นเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันและเวลาราชการปกติ

ภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ในครั้งนี้ ได้แก่

 1. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  2. บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย)
  3. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  4. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

สมัครที่ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (จตุจักร) เท่านั้น โดยหลักฐานการสมัครมีดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา
 • ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • สามารถยื่นใบสมัครที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร หรือ โทร 02-271-8888 ต่อ 4202-3

เนื้อหาสำหรับการอบรมขอใบอนุญาตขับขี่ วันเสาร์-อาทิตย์ มีดังต่อไปนี้

วันเสาร์ = เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายจราจร มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยมีระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง

วันวันอาทิตย์ = ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถในสนามทดสอบ

ภาพจาก : tipinsure

กำหนดวัน เวลา สถานที่ อบรมขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในวันเสาร์-อาทิตย์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 มีดังนี้

 • วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 บริษัท วิริยะประกันภัย :: เบอร์โทรติดต่อ 02-129-7426
 • วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) :: เบอร์โทรติดต่อ 02-537-1655

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคเอกชนจัดทำขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องกฎจราจรและวินัยในการขับขี่ ทั้งนี้ยังช่วยแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความต้องการเข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ติดปัญหาไม่สะดวก ติดงาน ลางานไม่ได้ในวันธรรมดาอีกด้วย

สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้นการมีใบขับขี่ถือเป็นเรื่องสำคัญ ไม่มี หรือไม่พกติดตัว ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย เพราะใบขับขี่ถือเป็นเครื่องมือยืนยันความรู้ความสามารถในการขับขี่รถยนต์ของคุณนั่นเอง

นอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนก็คือ การทำประกันรถยนต์ เพื่อความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินทั้งกับตัวคุณเองและผู้ร่วมเดินทาง ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา แม้ตัวคุณจะระมัดระวังเต็มที่แล้ว แต่คนอื่นอาจประมาท ทางที่ดีการซื้อความคุ้มครองไว้ จะช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งค่าซ่อม ค่ารักษาพยาบาล ไม่เดือดร้อนเงินเก็บ ซึ่งอาจส่งผลต่อรายจ่ายส่วนอื่นที่จำเป็นของครอบครัวอีกด้วย

หนึ่งในบริษัทประกันภัย ที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้รถมาอย่างยาวนาน มากด้วยแบบประกันก็คือ TQM ประกันภัย โบรคเกอร์ประกันภัยจากบริษัทประกันชั้นนำกว่า 40 บริษัท สามารถซื้อความคุ้มครองผ่านทางออนไลน์ เปรียบเทียบเบี้ยประกันได้ด้วยตนเอง ทำให้มั่นใจว่าคุณจะได้ความคุ้มครองที่ตรงใจคุณที่สุด โดยที่จ่ายเบี้ยเพียงน้อยนิดเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม :

https://promotions.co.th/insurance/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C

 

Exit mobile version