รู้หรือไม่ อากาศร้อน เสี่ยงป่วยไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายใกล้ตัวที่มาพร้อมกับหน้าร้อน

อากาศที่ร้อนอบอ้าวที่ทุกคนต้องเผชิญอยู่ตอนนี้ตามมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บมากมายไม่ว่าจะเป็น โรคฮีทสโตรก, โรคผิวหนังต่าง ๆ, โรคพิษสุนัขบ้า, โรคบิด, โรคอหิวาตกโรค, ไข้ไทฟอยด์ เป็นต้น แต่รู้หรือไม่ยังมีอีกหนึ่งโรคที่เป็นภัยร้ายใกล้ตัวที่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือ “โรคไข้เลือดออก” นั่นเอง

หลายคนอาจคิดว่าโรคไข้เลือดออกนั้นมักเกิดในฤดูฝนช่วงที่มีแหล่งน้ำขังเพื่อให้ยุงวางไข่แต่หารู้ไม่ช่วงเวลาดังกล่าวมีผลต่อการเพิ่มจำนวนของยุงลายเท่านั้น แต่ในส่วนการแพร่เชื้อไข้เลือดออกจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนมากที่สุด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในช่วงที่อากาศหนาวเย็นทำให้ระบบไหลเวียนเลือดของยุงไม่ดี ไม่มีแรงบินออกไปหากิน ทั้งยังไม่เอื้อต่อการแพร่พันธ์ ทำให้ช่วงอากาศหนาวเย็นยุงลายจะอยู่ในสภาวะจำศีล แต่พอเข้าสู่ฤดูร้อนอุณหภูมิสูงขึ้นระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นยุงจะรีบออกมาหากิน นี่เองจึงเป็นสาเหตุให้ช่วงนี้โรคไข้เลือดออกแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

ลักษณะอาการโรคไข้เลือดออก

ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะ ลักษณะอาการจะมี ไข้สูงเฉียบพลันเกิน 38 องศา คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร หน้าแดง อาจพบจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามผิวหนัง ปวดท้อง กดชายโครงด้านขวาแล้วเจ็บ

สำหรับประเทศไทยได้นำวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมาใช้เมื่อปี 2560 เป็นวัคซีนที่ทำจากไวรัสเชื้อลูกผสมไข้เหลืองกับเดงกีสายพันธุ์ 1 2 3 4 ฉีดรวม 3 เข็ม ใช้ได้ในกลุ่มคนอายุ 9-45 ปี แต่เนื่องจากเป็นวัคซีนทางเลือกราคาจึงแพงมากตกเข็มละประมาณหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งต้องฉีด 3 เข็ม โดยฉีดเข็มแรก จากนั้นเข็มที่สอง อีก 6 เดือน และเข็มที่สาม อีก 1 ปี และเมื่อฉีดครบ 3 เข็มจะสามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 6 ปี

ประกันสุขภาพโรคร้ายจากยุง กรุงเทพประกันภัย

ประกันสุขภาพโรคร้ายจากยุง ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาให้เหมาะกับทุกเพศทุกวัย มุ่งคุ้มครองการเจ็บป่วยจาก 5 โรคที่เกิดจากยุง อาทิ 1.โรคไข้เลือดออก 2.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 3. โรคไข้สมองอักเสบ 4. โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือโรคชิคุนกุนยา 5. โรคไข้จับสั่น หรือไข้ป่า ด้วยเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 99 บาท พิเศษซื้อวันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2562 ลดเหลือ 72 บาท/ปี เท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกัน

  • รับประกันตั้งแต่อายุ 0-70 ปี สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้จนถึงอายุ 100 ปี
  • บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ก็ต่อเมื่อกรมธรรม์มีผลบังคับแล้วเกินกว่า 15 วัน
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ กรุงเทพประกันภัยสาขา หรือ สำนักงานใหญ่ โทร. 02-285-8888 หรือ สายด่วน 1620 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันสุขภาพโรคร้ายจากยุง ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้ที่สุด โดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กยิ่งจำเป็นเพราะหากติดเชื้อแล้วอันตรายเนื่องจากภูมิคุ้มกันยังต่ำอยู่มีโอกาสสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่ายซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ด้วย และการซื้อความคุ้มครองเอาไว้ยังช่วยเพิ่มความอุ่นใจได้มากเพราะมั่นใจได้ว่าคุณจะอยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน แถมยังหมดห่วงเรื่องค่าใช้จ่าย ค่าชดเชย ต่าง ๆ ไม่กระทบเงินออม ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติเมื่อหายจากอาการเจ็บป่วยแล้ว

อ่านเพิ่มเติม :