Home Reviews Insurance ยกเลิกประกัน Chubb ทำอย่างไร?

ยกเลิกประกัน Chubb ทำอย่างไร?

ยกเลิกประกัน Chubb ทำอย่างไร?

วิธียกเลิกสัญญากรมธรรม์ ทำยังไงได้บ้าง

ประกันภียถือเป็นเรื่องทีใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆ ทั้งการขับรถ การเดนทาง หรือการดำเนินชีวิตทั่วไป ไม่ว่าจะความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพ หรืออุบัติเหตุ ถึงแม้การยอมรับในเรื่องการทำประกันในประเทศไทยและผู้คนหันมาใส่ใจการทำประกันมากยิ่งขึ้น แต่คนส่วนมากก็นิยมที่จะเลือกประกันในรูปแบบต่างๆด้วยตัวเองมากกว่า เนื่องจากจะได้มั่นใจทั้งในส่วนของบริษัทประกัน ความคุ้มครอง การจ่ายค่าเบี้ยประกันต่างเป็นต้น

เชื่อว่าหลายคนต้องเคยพบเจอกับการรับสายโทรศัพท์ ที่โทรเข้ามาเพื่อขาย หรือ เสนอประกันต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ เสียส่วนใหญ่  โดยคาดว่าส่วนใหญ่อาจจะได้เบอร์โทรศัพท์ของเรามาจากบัตรเครดิตที่เราถืออยู่นั่นเอง ซึ่งไม่ใช้ประกันที่มากับบัตรเครดิตโดยตรง โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อรับสายก็จะได้รับข้อความประมาณ “สวัสดีค่ะ/ครับ ดิฉัน…………. จากบริษัท หมายเลขตวแทน ได้มีสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต…….. “ ซึ่งจะมีการแจ้งความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ค่าเบี้ยประกัน จากนั้นมีการสอบถามข้อมูล และให้ “ตกลงซื้อประกัน” และจะมีการเรียกเก็บเงินเราจากบัตเครดิตนั่นเอง

Chubb สามัคคีประกันภัย ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทประกันภัยที่มีการซื้อขายประกันทางโทรศัพท์เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีผู้คนค้นหาในส่วนของการยกเลิกประกัน Chubb ทำอย่างไร? อีกด้วย

เมื่อเราตอบตกลงสมัครกรมธรรม์ไปแล้ว ณ ตอนนี้คงจะทำอะไรไม่ได้แล้ว ซึ่งกรมธรรม์ได้รับการระบุและหมายเลขกรมธรรม์ก็คงจะออกมาแล้วเช่นเดียวกัน สิ่งที่ทำได้ในขั้นตอนแรกคือ พิจารณากรมธรรม์ฉบับนั้นก่อน หลังจากวางสายโทรศัพท์ที่ตกลงทำประกันไปนั้น เราจะได้รับกรมธรรม์ฉบับจริงภายในประมาณ 7 วันทำการ เมื่อได้กรมธรรม์ควรตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆว่าตรงหรือไม่ จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดความคุ้มครองต่างๆให้ถี่ถ้วน ผลประโยขน์ ข้อยกเว้นความคุ้มครองต่างๆ ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ หากตรงกับความต้องการและค่าเบี้ยไม่สูงมากนักอยากถือประกันเล่มนั้นต่อก็สามารถทำได้ โดยประกันส่วนใหญ่จะมีให้เลือกการชำระแบบรายปี หรือแบ่งจ่ายรายเดือนผ่านบัตรเครดิตนั่นเอง

*แต่หากอ่านกรมธรรม์แล้วรู้สึกไม่โอเคก็สามารถเลือกยกเลิกกรมธรรม์ได้เช่นกัน ซึ่งจะสามารถขอยกเลิกได้ภายใน 30 วัน หากเป็นการซื้อขายประกันทางโทรศัพท์

วิธีการขอยกเลิก ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งหนังสือแจ้งขอยกเลิกทำประกันนั้นๆ พร้อมกับเล่มกรมธรรม์คืนไปยังบริษัทภายใน 15 วัน หรือ 30 วันสำหรับช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ โดยนับจากวันที่ได้รับเอกสารนั้น โดยต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในส่วนของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต จะไม่สามารถเป็นผู้ยกเลิกกรมธรรม์นั้นได้ เราต้องทำการโทรยกเลิกกับทางด้านบริษัทประกันเองโดยตรง หรือหากอยากยกเลิกทันที่ที่ตกลงซื้อประกันไปก็สามารถโทรยกเลิกไปยังเบอร์ของบริษัทประกันได้เช่นเดียวกัน หากไม่ทราบว่าเป็นบริษัทอะไรให้ลองโทรเข้าไปที่บัตรเครดิตของเราเพื่อขอทราบ รายละเอียดการชำระค่าประกันที่จะมีแจ้งรายละเอียดบริษัทประกันนั้นอยู่นั่นเอง

** บริษัทประกันจะออกความคุ้มครองให้ต่อเมื่อชำระค่าเบี้ยประกันแล้วเท่านั้น

การทำประกันภัยผ่านบัตรเครดิตส่วนใหญ่มีขั้นตอนในการบันทึกเข้าระบบ หรือการบันทึกเสียง สิ่งสำคัญที่จะมั่นใจว่าได้รับการยกเลิกแล้ว ก็คือ เจ้าหน้าที่จะให้เราพูดคำว่า ขอยกเลิกการทำประกัน และจะมีการบันทึกเสียงไว้ แบบนี้ถึงจะเป็นยกเลิกจริงกรมธรรม์ แต่ทางที่ดีอย่าลืมสอบถามชื่อและเบอร์โทรติดต่อของเจ้าหน้าที่ทำการยกเลิกประกันให้เราไว้ด้วย เผื่อกรณีที่เกิดปัญหาอะไรขึ้นในอนาคต เช่น กรมธรรม์ไม่ได้ถูกยกเลิก หรือมียอดเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันอยู่ หรือ ส่งเอกสารเข้าไปยกเลิกกับทางบริษัทก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องสอบถามกับบริษัทประกันอีกครั้งว่าต้องยื่นอะไรบ้าง หากกรมธรรม์ยังไม่ออกเป็นรูปเล่มก็จะสามารถยกเลิกได้ง่ายและรวดเร็วกว่า

การทำประกันถึงจะเป็นเรื่องใกล้ตัว และสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ทุกคนก็ล้วนต้องการความคุ้มครองแบบที่ตัวเองต้องการและเป็นคนเลือกด้วยตัวเองทั้งสิ้นดังนั้นการขายประกันของเจ้าหน้าที่ในแบบต่างๆ ก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป แต่หากไม่อยากถูกหลอกก็อย่าลืมสอบถาม เลขใบอนุญาตขายประกันของพนักงานที่เสนอขายประกัน เพื่อนำไปเช็คกับระบบ คปภ. ว่าเราถูกหลอกหรือไม่ด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : Facebook ชับบ์ ไลฟ์

 : READ MORE : 

Exit mobile version