Home Reviews Insurance พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ

พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองทุกคนทันที เมื่อมีอุบัติเหตุ

ประกันรถยนต์ภาคบังคับ กับหลักประกันสำหรับผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า

สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโปรโมชั่นส์มีสาระดี ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้รถใช้ถนนมาฝากกันอีกเช่นเคย โดยในวันนี้จะขอนำเสนอความรู้ของกฎหมายฉบับหนึ่งที่ผู้ขับขี่รถยนต์ทุกคนควรต้องทราบนั่นก็คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือที่เรามักพูดกันติดปากว่า พ.ร.บ. ภาคบังคับ หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับ นั่นเอง

ที่มีข้อบังคับ รวมถึงผลประโยชน์ต่าง ๆ มากมายที่ได้ระบุให้ทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ขับขี่ ผู้โดยสารรวมถึงคนเดินเท้าทั่วไปเอาไว้ ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. ตัวนี้ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท อีกด้วย

ทำไมกฎหมายบังคับให้รถยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ.

สาเหตุมาจากเมื่อก่อนเกิดเหตุบนท้องถนนมีคนเสียชีวิต บาดเจ็บ คนชนไม่มีกำลังทรัพย์ในการดูแลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือแม้กระทั่งค่าปลงศพ รัฐบาลจึงออกเป็นกฎหมายบังคับ เพราะ พ.ร.บ. ตัวนี้จะเข้ามาเยียวยาดูแลผู้เสียหายแทนที่นั่นเอง

เรามักเรียก พ.ร.บ. ตัวนี้สั้น ๆ ว่า พ.ร.บ. ภาคบังคับ อย่างน้อยก็เป็นหลักประกันว่า เมื่อประสบภัยจากรถแล้วจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรือช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต และเป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาล / สถานพยาบาลว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลด้วย

พ.ร.บ. รถยนต์ภาคบังคับ คุ้มครองอะไรบ้าง ?

กรณีพิสูจน์ถูก-ผิด และเป็นฝ่ายถูก

 • บาดเจ็บ : ค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 80,000 บาท/คน
 • ทุพพลภาพถาวร : 300,000 บาท/คน
 • สูญเสียอวัยวะ มือ แขน ขา เท้า ตา 1 ข้าง : 250,000 บาท/คน
 • สูญเสียอวัยวะ มือ แขน ขา เท้า ตา 1 ข้าง 2 กรณีขึ้นไป : 300,000 บาท/คน
 • สูญเสียอวัยวะ มือ แขน ขา เท้า ตา 2 ข้าง : 300,000 บาท/คน
 • นิ้วขาด 200,000 บาท/คน
 • สูญเสียอวัยวะอื่น 250,000 บาท/คน

กรณีรอการพิสูจน์ถูก-ผิด

 • บาดเจ็บ : ค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท/คน
 • บาดเจ็บ ต่อมาทุพพลภาพ หรือตาย : ค่าเสียหายรวมกันไม่เกิน 65,000 บาท/คน
 • ทุพพลภาพ, สูญเสียอวัยวะ(อัมพาต, สมองตาย) : 35,000 บาท/คน
 • ตาย : ค่าปลงศพ, จัดการศพ 35,000 บาท/คน
 • ค่าชดเชยรายวัน (ผู้ป่วยใน) : วันละ 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน

ทั้งนี้ผู้ประสบภัยต้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทประกันภัย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับความเสียหายหรือติดต่อ สายด่วน 1186

ในฐานะเจ้าของรถควรให้ความสำคัญและปฎิบัติตามกฎหมายทั้งนี้เพื่อให้เกิดสิทธิโดยชอบธรรมกับตนเองและผู้อื่น และนอกจากประกันภาคบังคับแล้ว ประกันภาคสมัครใจก็จำเป็นเช่นกัน เพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณปลอดภัย ราบรื่น เต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจในการใช้รถใช้ถนนว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นคุณจะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างใกล้ชิด

และหนึ่งในบริษัทประกันภัยรถยนต์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานนั่นก็คือ TQM ประกันภัย โบรคเกอร์บริษัทประกันชั้นนำกว่า 40 บริษัทมากด้วยผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ที่เหมาะสมตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทั้งยังซื้อความคุ้มครองผ่านทางออนไลน์ก็ได้ นอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบเบี้ยประกันได้ด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้คุณได้ประกันรถยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการมากที่สุดและไม่เป็นภาระมากจนเกินไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม :

https://promotions.co.th/insurance/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C

Exit mobile version