ผ่าตัดไส้ติ่ง เบิกประกันสังคมได้หรือไม่ ?

อาการน่าสงสัยป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบคืออย่างไร ?

ไส้ติ่ง เป็นติ่งลำไส้เล็กมีขนาดคล้ายนิ้วมือยื่นต่อจากลำไส้ใหญ่ส่วนต้นบริเวณท้องน้อยด้านขวา ส่วนอาการไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันเป็นโรคปวดท้องที่พบบ่อยที่สุดพบมากถึง 7% ของประชากร โดยมากพบในช่วงวัย 10-20 ปี ซึ่งในทางการแพทย์เตือนว่าเป็นโรคที่ควรระวังเป็นพิเศษ

สาเหตุของอาการไส้ติ่งอักเสบ

เกิดจากการอุดตันของรูไส้ติ่ง เช่น เศษอาหาร เม็ดผลไม้ อุจาระ พยาธิ ทำให้ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน

อาการน่าสงสัยของไส้ติ่งอักเสบ

1. เริ่มปวดท้องรอบสะดือ แล้วมีการย้ายมาที่บริเวณท้องน้อยด้านขวาต่อเนื่องนานเกิน 6 ชั่วโมง
2. มีอาการท้องผูกหรือท้องเสีย
3. ปวดท้องแบบน้อยและค่อยๆ มากขึ้นไม่ได้ปวดแบบเฉียบพลัน
4. คลื่นไส้อาเจียนหรือเบื่ออาหาร
5. หากกดที่ท้องบริเวณที่ปวดแล้วมีอาการเจ็บ
6. ท้องอืด
7. มักมีไข้ตามหลังการปวดท้อง

อาการปวดไส้ติ่งแบ่งตามความรุนแรงได้ดังนี้

ระยะที่ 1 เป็นช่วงไส้ติ่งเพิ่งเริ่มอุตัน อาจทำให้เกิดการปวดท้องแบบกะทันหัน เบื่ออาหาร จุกเสียด แต่ไม่ถ่าย
ระยะที่ 2 เป็นช่วงที่ไส้ติ่งเริ่มบวม และมีการลุกลามไปถึงไส้ติ่งชั้นนอก อาจมีอาการไอและท้องเสีย ร่วมด้วย
ระยะที่ 3 เป็นระยะรุนแรง เพราะเป็นระยะที่ไส้ติ่งแตก เป็นระยะฉุกเฉินและอันตรายสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ ผู้ป่วยที่ถึงขั้นนี้ต้องได้รับการรักษาโดยด่วน

วิธีการรักษาอาการปวดท้องไส้ติ่ง

ไส้ติ่งอักเสบเป็นสภาวะที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษาโดยเร็วเพื่อป้องกันอาการไส้ติ่งแตก โดยแพทย์จะใช้วิธีผ่าตัดแบบเปิด หรือแบบส่องกล้อง ซึ่งหลังผ่าตัดต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วัน แต่หากไส้ติ่งแตกต้องให้ยาปฎิชีวนะทางหลอดเลือดดำและต้องพักรักษาตัวราว 5-7 วัน

ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ

1. การติดเชื้อบริเวณแผลผ่าตัด
2. ภาวะลำไส้ไม่เคลื่อนไหว
3. มีหนองในช่องท้อง
4. ลำไส้เกิดรูรั่วบริเวณโคนไส้ติ่ง
5. ภาวะลำไส้อุดตันจากผังผืดในช่องท้องหลังการผ่าตัด
6. เลือดออกในช่องท้อง เป็นสภาวะที่พบได้น้อยแต่มีความรุนแรงมาก

ผู้ป่วยมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง ?

  • กรณียังไม่ได้ผ่าตัด ผู้ป่วยควรเฝ้าสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีอาการที่ส่อแววว่าจะกำเริบให้รีบพบแพทย์ทันที

กรณีดูแลตัวเองหลังผ่าตัด

1. รักษาความสะอาดอยู่เสมอ และควรล้างมือก่อนสัมผัส
2. พยายามพักผ่อนให้เพียง
3. เลือกรับประทานอาหารอ่อนๆ ย่อยง่าย
4. งดดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ
5. เลือกรับประทานผลไม้ที่มีกากใยสูง เช่น มะละกอสุก มะม่วงสุก

ผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ เบิกประกันสังคมได้หรือไม่ ?

คำพิพากษาฎีกาที่ 6920/57 กำหนดบรรทัดฐานเงื่อนไขการเบิกค่ารักษา สิทธิรับเงินทดแทนและค่าบริการทางการแพทย์ กรณีผ่าตัดไส้ติ่งเอาไว้ว่า ต้องเป็นกรณีที่แพทย์วินิจฉัยให้ผ่าตัด ถือเป็นกรณีฉุกเฉิน

“การที่โจทก์อยู่ในภาวะเจ็บป่วยเมื่อเข้ารักษาตัวและแพทย์วินิจฉัยว่าไส้ติ่งอักเสบต้องทำการผ่าตัดย่อมเป็นภาวะที่ทำให้บุคคลนั้นวิตกกังวลได้ว่าตนเองต้องมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงจำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยเร็วและเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปรากฏตามใบรับรองแพทย์ผู้ทำการรักษาฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2550 ก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า

โจทก์เป็นไส้ติ่งอักเสบจำเป็นต้องผ่าตัดแพทย์ผู้ทำการรักษาโจทก์ดังกล่าวเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่มีส่วนได้เสียในคดีได้วินิจฉัยอาการของโจทก์ตามที่ได้ศึกษามาจึงเห็นว่าการเจ็บป่วยของโจทก์เป็นอาการของโรคที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลเป็นการด่วน อันถือเป็นการป่วยฉุกเฉินโจทก์จึงมีสิทธิรับเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์จากกองทุนประกันสังคมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 59 วรรคสอง”

จากกรณีดังกล่าวการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบจะสามารถเบิกค่ารักษา รับเงินทดแทน และค่าบริการทางการแพทย์ ได้ จะต้องเป็นการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบชนิดรุนแรงต้องได้รับการรักษาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ตามความเห็นของแพทย์ซึ่งถือเป็นกรณีฉุกเฉิน นั่นเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1506 กระทรวงแรงงาน หรือ www.sso.go.th

อ่านเพิ่มเติม :