Home Reviews Insurance ผู้ถือบัตรทอง สามารถรับสิทธิบริการสาธารณสุข กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตได้

ผู้ถือบัตรทอง สามารถรับสิทธิบริการสาธารณสุข กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตได้

สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต

ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 5 กำหนดให้ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ ซึ่งบุคคลในที่นี้ หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติไทย ดังนั้น ผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้

ปัจจุบันภาครัฐได้เริ่มโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต” ผู้ป่วยมีสิทธิรับบริการฟรีในโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนที่ใกล้ที่สุดได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ใน 72 ชั่วโมงแรก เพียงแสดงบัตรประชาชนเพื่อเข้ารับการรักษา โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาจนอาการพ้นวิกฤต จากนั้นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาจะส่งตัวผู้ป่วยกลับไปยังหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่พร้อมให้การรักษาต่อไป

ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ได้แก่ บุคคลที่ได้รับบาดเจ็บ หรือมีอาการป่วยกระทันหัน ซึ่งอาจมีอันตรายถึงชีวิต ดังนี้

1. หัวใจหยุดเต้น ไม่หายใจ
2. การรับรู้ สติเปลี่ยนไป จำสถานที่ คนคุ้นเคยไม่ได้
3. ระบบหายใจ ผิดปกติการพูดติดขัด
4. ระบบไหลเวียนเลือดวิกฤต หมดสติ วูบเมื่อลุกขึ้น
5. อวัยวะฉีกขาด เสียเลือดมาก
6. อาการอื่น ๆ ที่รุนแรง เช่น เจ็บหน้าอกรุนแรง ชักเกร็ง

ใครเป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง

ประชาชนทุกคนมีสิทธิใช้บัตรทอง เพียงมีบัตรประชาชนที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ก็สามารถขึ้นทะเบียนบัตรทองได้ มีเงื่อนไขเพียงว่าต้องไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพของประกันสังคม ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และไม่ได้รับสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นใด

ไม่มีบัตรทอง ใช้สิทธิ์ได้หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องมีบัตรทองติดตัวถึงไปยื่นเข้ารับการรักษาพยาบาล หากเรามีสิทธิให้ใช้บัตรประชาชนแทนได้เลย เพราะหน่วยบริการสามารถตรวจสอบสิทธิ์ให้กับเราได้เพราะมีการเชื่อมโยงข้อมูลกันหมดทุกระบบเรียบร้อยแล้ว

บัตรทอง กับ บัตร 30 บาทรักษาทุกโรค ต่างกันอย่างไร ?

ปัจจุบันเราเรียกรวมว่าบัตรทองกันหมดแล้ว โดยทุกวันนี้บัตรทองอยู่ในความดูแลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เช็คสิทธิบัตรทองได้ที่ไหน

1. ติดต่อด้วยตัวเองที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้บ้านหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพฯ ก็สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเขตของ กทม.
2. โทรเพื่อตรวจสอบสิทธิที่ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติก็ได้ที่เบอร์ 1330 กด 2
3. เช็คผ่านทางเว็บไซต์ที่ nhso.go.th หรือจะเช็คผ่านทางแอปพลิเคชั่น สปสช. ได้ทั้งระบบ IOS และ Android

กรณีใดบ้างที่บัตรทองใช้ไม่ได้

กรณีเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ไม่สามารถใช้บัตรทองได้ เช่น ภาวะมีบุตรยาก, การผสมเทียม, การแปลงเพศ, การตรวจวินิจฉัยโรค และรักษาที่เกินกว่าความเห็นของแพทย์ ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์, การบำบัดฟื้นฟูกรณีติดยาเสพติด, การเปลี่ยนอวัยวะ ยกเว้น ปลูกถ่ายหัวใจ ปลูกถ่ายไตกรณีไตวายเรื้อรัง ปลูกถ่ายตับในเด็กที่เป็นโรคท่อน้ำดีตั้งแต่กำเนิด ทั้งหมดต้องจ่ายเอง หรือกรณีรักษาข้ามเขต หรือขอห้องนอนพิเศษเมื่อเป็นผู้ป่วยในก็ต้องจ่ายเองเช่นกัน

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับใครที่เป็นผู้มีสิทธิในบัตรทอง เมื่อได้ทราบข้อมูลนี้แล้วจดจำให้ขึ้นใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และสิทธิที่ได้รับ หากเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิตตามที่กล่าวมาข้างต้นก็สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้ทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน จนอาการพ้นจากวิกฤตเพียงแสดงแค่บัตรประชาชนเท่านั้น

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสอบถามข้อมูลเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ที่ 1669

อ่านเพิ่มเติม :ห

 

Exit mobile version