ป่วยเป็นโรคไต เบิกประกันสังคมได้หรือไม่

โรคไต เบิกค่าใช้จ่ายการรักษาจากประกันสังคมได้เท่าไหร่

โรคไต คือ ภาวะไตทำงานผิดปกติ ไม่สามารถขับของเสียออกทางปัสสาวะได้เหมือนเดิม ทำให้ของเสียนั้นตกค้างอยู่ในกระแสเลือดหากปล่อยทิ้งไว้นานจะเข้าสู่ภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งการรักษานอกจากผู้ป่วยต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ยังมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ด้วยเช่นกัน แถมโรคไตที่หากปล่อยให้เรื้องรังแล้วประกันสุขภาพไม่คุ้มครอง

ปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคไต

พันธุกรรม / ความดันโลหิต / โรคเบาหวาน / ความอ้วน / อายุ / ยาและอาหาร / อาชีพและอุบัติเหตุ

สัญญาณที่บอกว่าคุณอาจป่วยเป็นโรคไต

1. หน้าบวม ตาบวม ตัวบวม เท้าบวม
2. ปัสสาวะมีลักษณะผิดปกติ
3. ปวดศีรษะตามจังหวะการเต้นของหัวใจบ่อย
4. ปวดบั้นเอวข้างใดข้างหนึ่ง
5. มีจ้ำเลือดตามร่างกาย
6. โรคประจำตัว เบาหวานความดัน
7. ทานอาหารแล้วอาเจียนออก
8. ไม่เคยตรวจสุขภาพ
9. มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคไต

หากพบภาวะต่าง ๆ ดังกล่าวให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที เพราะคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตวายเรื้องรังระยะสุดท้ายแล้ว โดยผลของการปล่อยทิ้งไว้นานไม่เข้ารับการรักษาจนเกิดเป็นไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายส่งผลอันตรายถึงแก่ชีวิตและถึงตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลแพงมาก

หนึ่งในขั้นตอนการรักษาก็คือ การฟอกไต จุดประสงค์เพื่อกรองและกำจัดของเสียที่สะสมในเลือดออกไป และช่วยให้สมดุลในร่างกายของผู้ป่วยใกล้เคียงสภาวะปกติ พูดง่ายๆ คือการฟอกไตคือกระบวนการทางการแพทย์ที่ทำหน้าที่แทนไตนั่นเอง

ผู้ประกันตน มีสิทธิรักษาโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย อะไรบ้าง ?

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไตวายที่ไม่ใช่ (เรื้อรังระยะสุดท้าย) จะไม่ได้รับสิทธิฟอกไต ปลูกถ่ายไต การล้างช่องท้อง แต่อย่างใด

ส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้องรังระยะสุดท้าย (การทำงานของไตเสียไปอย่างถาวรเกินกว่า 95%) มีสิทธิ

  • เข้ารับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในอัตรา 1,500 บาท/ครั้ง และไม่เกิน 4,500 บาท/สัปดาห์ รวมหนึ่งเดือนไม่เกิน 18,000 บาท
  • ขยายสิทธิผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมาก่อนการเป็นผู้กันประกันตน ฟอกเลือดในอัตราครั้งละ 1,000/ครั้ง และไม่เกิด 3,000/ครั้ง
  • จ่ายค่าเตรียมเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพร้ออุปกรณ์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 20,000 ในระยะเวลา 2 ปี ภายในสองปีหากจำเป็นต้องทำซ้ำจ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท
  • การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่าถาวร ไม่เกิด 20,000 บาท/เดือน
  • จ่ายค่าวางท่อรับส่งน้ำยาเข้าออกช่องท้องพร้อมอุปกรณ์ ไม่เกิน 20,000 บาท ในระยะเวลา 2 ปี ภายในสองปีหากจำเป็นต้องทำซ้ำจ่ายเพิ่มให้อีกไม่เกิน 10,000 บาท
  • การปลูกถ่ายไต ได้รับสิทธิ์บริการทางการแพทย์ ก่อน ระหว่าง และหลังผ่าตัด และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา หรือโทร. 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ www.sso.go.th

อ่านเพิ่มเติม :