ประกัน iFine จากกรุงไทย แอกซ่า 2562

ads

ไอไฟน์ ประกันที่คุ้มครองทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ จาก Krungthai-AXA Life

ถ้าพูดถึงประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุแล้ว หลายคนอาจคิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประกันที่ต้องซื้อแยกต่างหาก เพราะหลัก ๆ แล้วความคุ้มครองคนละอย่าง แต่สำหรับกรุงไทย แอกซ่า ได้รวมเอาความคุ้มครองสุดคุ้มค่าที่เป็นจุดเด่นของทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์มาอยู่ด้วยกันในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า “ประกัน iFine” ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ แบบ 2 in 1

ประกันไอไฟน์ กรุงไทยแอกซ่า ไลฟ์ มีจุดเด่นอะไรบ้าง ?

ประกัน iFine คือแบบประกันของกรุงไทยแอกซ่าที่ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและอุบัติเหตุในกรมธรรม์เดียว ครอบคลุมอุบัติเหตุหลากหลาย ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-59 ปี เบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาสัญญา 10 ปี

ผลประโยชน์สูงสุดที่ได้รับ ?

  • คุ้มครองทั้งชีวิตและอุบัติเหตุในกรมธรรม์เดียว
  • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี สูงสุด 3 แสนบาท
  • คุ้มครองเพิ่มกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะที่ระบุตามเงื่อนไข 6 ล้านบาท
  • คุ้มครองการเสียอวัยวะและชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 3 ล้านบาท
  • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 1 แสนบาท
  • ค่าชดเชยรายวันเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุดวันละ 2,500 บาท
  • ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงแถลงและตอบคำถามสุขภาพ 3 ข้อ
  • ข้อมูลรับประกันเป็นความลับ 100% จะไม่ถูกแชร์หรือให้กับบุคคลที่สามเป็นอันขาด
  • สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้โดยการส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับกรมธรรม์จากบริษัท
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/ifine_fb_Mar

ตารางแสดงผลประโยชน์

การทำประกันเพื่อบริหารความเสี่ยงในการใช้ชีวิตให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นประกันในรูปแบบใดล้วนแต่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น เพราะเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วคุณจะพร้อมรับมือกับเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ดีแค่ไหน

เพื่อให้ทุกการรักษามีมาตรฐาน และเป็นเครื่องยืนยันว่าคุณจะมีค่ารักษาพยาบาลที่เพียงพอไม่กระทบเงินออม นอกจากนี้แม้ขณะนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลคุณก็ยังอุ่นใจได้ว่ากรมธรรม์จะช่วยเหลือเรื่องค่าชดเชยรายได้ไม่ทำให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม :