ประกันเอไอเอ สู้ทุกระยะโรคร้าย มีอะไรบ้าง

โรคร้ายแรง ถือเป็นภัยใกล้ตัวที่สามารถเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย อีกทั้งในปัจจุบันคนไทยมีสถิติการเจ็บป่วย แบบเรื้อรังรวมถึงเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายต่างๆ เพิ่มมากขึ้นซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมักจะเกิดจากพฤติกรรม การดำเนินชีวิตประจำวัน ของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นการชอบทานของทอด อาหารที่มีรสจัด ไม่ค่อยทานผัก ผลไม้ ไม่ค่อยออกกำลังกาย รวมถึงการดื่มเหล้า และการสูบบุหรี่ ที่มักจะมีคนละเลยว่าส่งผลต่อสุขภาพเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

อีกครั้งในยุคนี้ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆและมีเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสต่างๆ ที่มีการพัฒนาหรือแม้แต่กรรมพันธุ์พันธุกรรม ที่ส่งผล ทำให้เราอาจเกิดโรคต่างๆ ได้ด้วยถึงแม้จะมีการพัฒนาตัวยาและการรักษาต่างๆ แล้วแต่โรคร้ายแรง ก็ถือว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวที่คนเราไม่ควรมองข้าม

โดยในประเทศไทยก็มีโรคร้ายแรงที่มีคนไทยมีอัตราป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดถึง 5 อันดับด้วยกันได้แก่ โรคมะเร็ง, โรคหัวใจ, โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง และวัณโรค ซึ่งถือเป็นโรคใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้ามและสามารถเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่ถือเป็นโรคร้ายใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของร่างกายอีกทั้งในแต่ละปีโรคมะเร็งเหล่านี้ยังสามารถฆ่าชีวิตผู้ป่วยไปอีกเป็นจำนวนมากอีกด้วย

อีกสิ่งหนึ่งที่คนไทยนิยมหันมาให้ความสำคัญกันมากยิ่งขึ้นในส่วนของการดูแลสุขภาพและการดูแลตนเองคือการเลือกทำประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ หรือแม้แต่ประกันโรคร้ายแรงที่สามารถคุ้มครองในกรณีที่หากคุณเกิดเจ็บป่วยหรือพบว่า เป็นโรคร้ายแรงเหล่านั้นก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่คุณเลือก

AIA เป็นอีกหนึ่งบริษัทประกัน ที่มีผลิตภัณฑ์ในการคุ้มครองโรคร้ายแรง ที่ถือเป็น ภัยใกล้ตัวที่ทุกคนต้องเตรียมตัวรับมือไว้ก่อน ซึ่งมีการผลิตความคุ้มครอง AIA สู้ทุกระยะโรคร้าย ซึ่งถือเป็นความคุ้มครองที่น่าสนใจอีก 1 กรมธรรม์สำหรับประกันโรคร้ายแรง

AIA ทุกระยะโรคร้ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นระยะแรงการชดเชยและการคุ้มครองชีวิตโดยมีแผนให้เลือก มากมายถึง 5 แผงด้วยกันโดยแต่ละแผนจะมีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแต่ละแบบจะมีแบบไหนบ้างนั้นวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกันค่ะ

AIA CI SuperCare

(เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ 10/99)

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง ตลอดชีพ หรือ ถึงอายุ 99 ปี
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 65 ปี
 • แบบประกันหลัก ที่มอบคุ้มครองตลอดชีวิต หรือ ถึงอายุ 99 ปี
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน 10 ปี คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวม 18 โรค
 • คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค (รวมโรคเด็ก 4 โรค) สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ เฉพาะเบี้ยประกันในส่วนของความคุ้มครองชีวิต

AIA CI Plus

(สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ พลัส)

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง ถึงอายุ 80 ปี
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
 • รับเงินก้อนทันที 100% ของเงินเอาประกัน เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระยะรุนแรง หรือเสียชีวิตทุกกรณี
 • คุ้มครองครอบคลุมถึง 44 โรคร้ายแรงที่พบบ่อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคทางสมอง สามารถรับเงินก้อน 100% ของทุนประกันเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง มีความคล่องตัวในการเลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่คุณต้องการ
 • มีความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี เช่น อุบัติเหตุ หรือ เจ็บป่วยที่ไม่ได้เกิดจากโรคร้ายแรง 100% ของเงินเอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้

AIA CI Top Up

(บันทึกสลักหลัง เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ)

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
 • คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค ต่อการรักษา รับเงินก้อน 100% ของทุนประกันเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง
 • เติมเต็มความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยของบันทึกสลักหลัง เอไอเอ ซีไอ ท็อปอัพ จะเท่ากับ 40% ของจำนวนเงินเอาประกัน ของบันทึกสลักหลัง เอไอเอ ซีไอ พลัส
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้

AIA CI CARE

(สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ ซีไอ แคร์)

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
 • ความคุ้มครองโรคร้ายที่ครอบคลุมทุกระยะ ตั้งแต่โรคร้ายแรงระดับต้น ถึงระดับปานกลาง 18 โรคต่อการรักษา และระดับรุนแรง 44 โรคต่อการรักษา
 • รับเงินก้อน 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรคต่อการรักษารับอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44 โรค
 • เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้

AIA HEALTH CANCER

(สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์มรณกรรมและการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็ง)

 • ระยะเวลาความคุ้มครอง สูงสุดถึงอายุ 80 ปี
 • อายุผู้ขอเอาประกันภัย 1 เดือน – 70 ปี
 • คุ้มครองโรคมะเร็ง และอีก 5 โรคร้ายแรง
 • หากเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงรับเงินก้อน 100% ของทุนเอาประกัน
 • ค่าชดเชยรายวัน หากเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรง สูงสุดถึง 500 วัน เพื่อแบ่งเบาภาระทางการเงินในวันที่ไม่สามารถทำงานได้

รู้แบบนี้แล้วสำหรับใครที่กำลังมองหาความคุ้มครอง ในส่วนของการทำประกันโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้และถือเป็นภัยใกล้ตัวมากกว่าที่คิดการที่เราเตรียมพร้อมเลือกทำประกัน เอาไว้ย่อมอุ่นใจยิ่งกว่าหากเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดเป็นโรคต่างๆ ขึ้นมา จะได้มีทั้งในส่วนของค่ารักษาพยาบาล หรือความคุ้มครอง ที่ให้คุณคุ้มครองได้มากกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งควรเลือกทำประกันโรคร้ายแรงก่อนตรวจพบเจอโรค จะดีที่สุดไม่เช่นนั้นหากเกิดพบว่าตัวเองป่วยแล้ว จะไม่สามารถทำประกันชนิดนี้ได้นั่นเองการเตรียมความพร้อม จึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราเป็นอย่างมากดังนั้น ควรเลือกผลิตภัณฑ์และความคุ้มครองที่ตรงใจและตรงความต้องการ รวมถึงคุ้มครองครบรอบด้านแบบที่คุณอยากได้แล้วเลือกทำประกันกันได้เลยค่ะ

 READ MORE :