ประกันอัคคีภัย โดยมาตรฐานคุ้มครองแค่ไหนอย่างไร

ประกันไฟไหม้ที่อยู่อาศัยคุ้มครองครอบคลุมทรัพย์สินใดบ้าง

เราคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “โจรปล้นสิบครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว” ดังนั้นการทำประกันอัคคีภัยให้กับบ้านที่อยู่อาศัยถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จำเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งการประกันวินาศภัยประเภทนี้ถือว่ามีบทบาทและความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงเศรษฐกิจอย่างมาก เพราะการประกันไฟไหม้ คือ การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น อสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ ทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่าง ที่อาจเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก

ทรัพย์สินที่อยู่ในความคุ้มครองประกันอัคคีภัย อาทิ

 • สิ่งปลูกสร้าง หมายถึง ตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก)
 • เฟอร์นิเจอร์ หมายถึง เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เครื่องเรือน เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องครัว และของใช้ต่างๆ ที่มีลักษณะยึดติดตราตรึงกับตัวบ้าน
 • สต๊อกสินค้า หมายถึง วัตถุดิบ สินค้าที่ยังอยู่ในขั้นตอนการผลิต สินค้าสำเร็จรูปต่างๆที่ผลิตสำเร็จแล้ว ซึ่งเก็บอยู่ภายในสถานที่ที่เอาประกันภัย (ควรระบุรายละเอียดประเภทของสินค้าด้วย)
 • เครื่องจักร หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตสินค้า และให้รวมถึงเครื่องมือที่เกี่ยวข้องด้วย

ความคุ้มครองอาจขยายรวมไปถึง ทรัพย์สินต่อไปนี้ (ระบุในกรมธรรม์ชัดเจน)

 • สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัย ในฐานะผู้ดูแลรักษา
 • เงิน หรือทองแท่ง อัญมณีที่มีค่า
 • โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ อันมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นเกินกว่า 2,000 บาท (10,000 บาท สำหรับกรมธรรม์ที่อยู่อาศัย)
 • ต้นฉบับเอกสาร แบบแปลน แผนผัง หรือ เอกสารสำคัญต่างๆ ไปรษณียากร อากรสแตมป์ เงินตรา ธนบัตร
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหาย เพราะเดินเครื่องเกินกำลัง วงจรลัด หรือไฟฟ้ารั่ว จนทำให้เกิดเพลิงไหม้

ขอบเขตความคุ้มครองประกันอัคคีภัยโดยมาตรฐานมีดังนี้

1 เพลิงไหม้ การระเบิดของแก๊สหุงต้ม การระเบิดของแก๊สสำหรับทำแสงสว่าง ฟ้าผ่า ระเบิด
2 ความเสียหายอันเกิดจากการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เช่น การพังบ้านหรือการกระทำใดๆเพื่อการดับเพลิงและป้องกันไม่ให้ไฟขยายตัวและลุกลาม
3 ความเสียหายจากน้ำหรือสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิง
4 ความเสียหายจากควัน เขม่า อันเนื่องมาจากการเกิดอัคคีภัย

*ภัยจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน, ภัยเนื่องจากน้ำ ประกันอัคคีภัยปกติจะไม่ให้ความคุ้มครอง เว้นแต่ เป็นกรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ภัยพิเศษที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้

 • ภัยจากลมพายุ
 • ภัยจากน้ำท่วม
 • ภัยจลาจล นัดหยุดงาน
 • ภัยจากควัน
 • ภัยแผ่นดินไหว

ภัยที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

 • ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ไฟป่า
 • อาวุธนิวเคลียร์ และการแผ่รังสี
 • ภัยสงคราม การรุกรานจากศัตรูต่างประเทศ หรือสงครามกลางเมือง
 • การกบฎ ปฏิวัติ จลาจล ยึดอำนาจ

การทำประกันอัคคีภัยเพื่อที่อยู่อาศัยของคุณไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลย เพราะเป็นการประกันความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงที่สุดของตัวเราเอง ช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้กับคุณได้มากในฐานะเจ้าของบ้าน นอกจากนี้ควรเลือกผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยกับบริษัทรับประกันที่ได้มาตรฐานอย่าง TQM ประกันภัย ในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Home & Content ซื้อได้ทั้งบ้านและคอนโดฯ โดยคุ้มครองทั้งตัวบ้านและทรัพย์สินภายในบ้าน ทั้งไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ทรัพย์สินถูกโจรกรรม ภัยธรรมชาติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 1737 บริการ 24 ชั่วโมง หรือ www.tqm.co.th

ทีคิวเอ็ม ประกันภัย คือโบรคเกอร์ประกันจากบริษัทชั้นนำกว่า 40 บริษัท ที่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการ สามารถซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ เบี้ยประกันมีหลายระดับ ทำให้ไม่เป็นภาระการจ่ายที่มากจนเกินไปสำหรับคุณอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม :