Home Reviews Insurance ประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน วิริยะประกันภัย ดีไหม ?

ประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สิน วิริยะประกันภัย ดีไหม ?

ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข จาก Viriyah Insurance คุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันอัคคีภัย ได้รับความนิยมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่ายกว่าปกติ โดยจุดเสี่ยงที่มักพบได้บ่อยถ้าเป็นบริเวณนอกตัวบ้านได้แก่พื้นที่ป่ารกร้างที่มีหญ้า ใบไม้แห้งที่อาจติดไฟได้ง่ายเพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งหากบริเวณดังกล่าวอยู่ติดกับตัวบ้านยิ่งอันตราย

ส่วนพื้นที่ในตัวบ้าน อาคาร ที่มีความเสี่ยงเกิดไฟไหม้ในช่วงหน้าร้อน เช่น ห้องเก็บของ พื้นที่จัดเก็บสารเคมี สายไฟฟ้า ซึ่งท่านเจ้าของบ้านควรดูแลเอาใจใส่พื้นที่จุดเสี่ยงบริเวณดังกล่าวให้มากในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัย

อีกหนึ่งวิธีเพื่อลดความสูญเสียซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กับบริษัทประกันภัยดูแลก็คือการเลือกทำประกันอัคคีภัยบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อให้อุ่นใจก่อนภัยที่ไม่คาดคิดจะมาถึง และในวันนี้ทีมงานขอนำเสนอ “ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข” ผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยบ้านและทรัพย์สินจาก วิริยะประกันภัย มาบอกต่อถึงความคุ้มครองที่สุดแสนจะคุ้มค่า และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบ้านและทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยในช่วงหน้าร้อนอยู่ตอนนี้

ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุข คืออะไร ?

ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุขคุ้มครองครอบคลุมทั่วถึงทุกด้าน ทั้งภัยธรรมชาติหรือภัยเจตนาร้ายไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารอยู่อาศัย รวมถึงทรัพย์สินภายในอาคาร ทั้งยังเหมารวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในฐานะเจ้าของบ้าน และสวัสดิการเงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 2,996 บาท/ปี

ทรัพย์สินที่เอาประกัน

  • อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน)

ความคุ้มครอง 6 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 ภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม) แผน 9 วงเงินคุ้มครอง 6,000,000 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง (ตามจริงไม่เกิน 5%) สูงสุด 300,000 บาท
1.2 ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน (ตามจริงไม่เกิน 1%) สูงสุด 60,000 บาท
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประเมิณ ออกแบบ ควบคุมงานสำหรับสถาปนิก พนักงานสำรวจ วิศวกร (ตามจริงไม่เกิน 1%) สูงสุด 60,000 บาท
หมวดที่ 2 การโจรกรรมที่ปรากฎร่องรอย ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ (วงเงินคุ้มครอง 300,000 บาท)
หมวดที่ 3 การประกันภัยสำหรับเงินสด (วงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท)
หมวดที่ 4 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ต่อครั้งต่อปี (วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท)
หมวดที่ 5 เงินชดเชยกรณีเกิดความเสียหายต่อสถานที่เอาประกันภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้สูงสุด 30 วัน โดยเริ่มต้นที่ 1,500 บาท/วัน หรือ 45,000 บาท/ปี
หมวดที่ 6 การประกันภัยกระจกติดตั้งถาวร (วงเงินคุ้มครอง 20,000 บาท)

ระยะเวลาคุ้มครอง
1 ปี

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่รับประกัน

1. ห้องแถวไม้ และห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้
2. ประกันภัยบ้านเปี่ยมสุขมีให้เลือก 9 แผน ตามความต้องการของท่าน

การทำประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัยถือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ เพราะบ้านหลังหนึ่งราคาหลายล้าน กับเบี้ยปีละหลักพันบาทถือเป็นอะไรที่คุ้มค่า โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศร้อนจัด มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายโดยอาจไม่ได้เกิดกับบ้านคุณแต่เกิดจากบ้านใกล้เคียงหรือบริเวณป่ารกร้างใกล้ ๆ บ้าน ซึ่งมีโอกาสลุกลามมายังบ้านคุณได้ และการซื้อประกันวินาศภัยก็สามารถซื้อได้ง่ายผ่านทางระบบออนไลน์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิริยะประกันภัย โทร. 1557

นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อประกันอัคคีภัยได้ผ่านทางบริษัท TQM ประกันภัย โบรคเกอร์บริษัทประกันชั้นนำกว่า 40 บริษัท ที่มีผลิตภัณฑ์ประกันอัคคีภัยมากมายที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของทุกคน

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version