ประกันสุขภาพ เอ็กซ์ตร้าแคร์ จาก Aetna ดีไหม ?

ประกันสุขภาพ Extra Care จาก เอ็ทน่า คุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันสังคมถึง 80%

ปัจจุบันการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยม สาเหตุเป็นเพราะคนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพร่างกายกันมากขึ้น เนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเอื้ออำนวยต่อการเจ็บไข้ได้ป่วย รวมไปถึงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

สำหรับมนุษย์เงินเดือนหลายท่านอาจคิดว่าการทำประกันสุขภาพเป็นเรื่องเกินความจำเป็นเนื่องจากได้รับการดูแลจากประกันสังคมที่จ่ายเป็นประจำทุกเดือนกับบริษัทอยู่แล้ว แต่สำหรับบางคนก็คิดต่างออกไปโดยมองว่าการรักษาพยาบาลจากประกันสังคมอาจไม่ครอบคลุมเพียงพอ มาตรฐานการรักษาพยาบาลไม่สูงมาก ส่งผลให้อาการเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคภัย หรืออุบัติเหตุไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง หรือทันท่วงที

เอ็กซ์ตร้าแคร์ จาก Aetna คุ้มครองเพิ่มเติมจากประกันสังคม

ประกันสุขภาพ Extra Care จาก เอ็ทน่า ถูกออกแบบมาเพื่อเติมเต็มวงเงินคุ้มครองเกี่ยวกับสุขภาพที่คุณมีอยู่กับสวัสดิการของบริษัท ประกันสังคม รวมไปถึงประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่อาจมีวงเงินคุ้มครองไม่เพียงพอ อุ่นใจเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลสำหรับโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าความรับผิดชอบส่วนแรกสูงถึง 80% ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดในแต่ละแผนที่ทำไว้สำหรับการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บแต่ละครั้ง รวมถึงการรักษาต่อเนื่องจากสาเหตุเดียวกัน

ผลประโยชน์ที่ได้รับ

 • บริษัทจะจ่าย 80% ของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเกินจากความรับผิดชอบส่วนแรก 20,000 บาท
 • ผลประโยชน์ต่อครั้งต่อโรคสูงสุดไม่เกิน 600,000 บาท
 • จ่ายค่าห้องและค่าอาหารวันละไม่เกิน 4,000 บาท
 • เบี้ยประกันต่ำ (ขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกันภัย)

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

 • โรคที่เป็นมาก่อนหรือยังรักษาไม่หายขาด
 • การผ่าตัดในโรงพยาบาลที่ มิได้มีการแนะนำโดยแพทย์
 • ตั้งครรภ์ คลอดบุตร ทำหมัน และการรักษาเพื่อช่วยให้มีบุตร
 • ภาวะวัยทอง
 • ค่ารักษาอันเกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายตนเอง พิษสุราเรื้อรัง ยาเสพติด โรคทางเพศสัมพันธ์
 • การตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตา เลสิค รักษาฟัน สิว ฝ้า กระ
 • โรคเอดส์
 • การรักษาแพทย์ทางเลือก ฝังเข็ม ชีวจิต
 • การปลูกถ่ายอวัยวะ ล้างไต ฟอกไต
 • บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาผาดโผน
 • โรคดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองใน 6 เดือนแรก เนื้องอกหรือมะเร็งทุกชนิด, ติ่งเนื้องอกที่อันตรายหรือไม่อันตราย, ซีสต์หรือเนื้องอกริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ ต้อลม หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์, นิ้วทุกระบบ, เส้นเลือดดำขอด, ความผิดปกติของนิ้วเท้าและเท้าชนิด hallux valgus, ก้อนเนื้อ และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 • คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นในอเมริกา จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะอุบัติเหตุเท่านั้น
 • กีฬาผาดโผน
 • ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตนเอง
 • โรคระบาด หรือติดเชื้อแบคทีเรีย
 • แท้งบุตรจากอุบัติเหตุ
 • จลาจล, สงคราม
 • กัมมันตภาพรังสี

ประกันสุขภาพ เอ็กซ์ตร้าแคร์ จาก Aetna ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนที่มีหลักประกันสุขภาพอยู่แล้ว แต่เกรงว่าจะคุ้มครองได้ไม่ครอบคลุมเพียงพอ หรือจ่ายเพิ่มอีกนิดจะได้รับการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานเพิ่มสูงขึ้นทำให้การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บหายโดยเร็วนั่นเอง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-232-8555 ทั้งสอบถามรายละเอียดสินค้า และเบอร์โทร สาขาทั่วประเทศ หรือ www.aetna.co.th

และหากคิดจะทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันรถยนต์ ประกันเดินทาง ประกันที่อยู่อาศัย จากบริษัทชั้นนำที่ได้มาตรฐานสักฉบับต้องคิดถึง TQM ประกันภัย โบรคเกอร์ประกันภัยจากบริษัทชั้นนำกว่า 40 บริษัท ที่มีรูปแบบประกันที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกความต้องการ คุณสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณเองได้มากที่สุดด้วยตัวของคุณเอง

อ่านเพิ่มเติม :