ประกันสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ จากวิริยะประกันภัย ดีไหม ?

ห่วงใยสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ V-Total Care จากวิริยะประกันภัย

ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าเรามีภาวะความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยเป็นโรคต่าง ๆ กันมากขึ้นส่วนใหญ่มาจากการใช้ชีวิตประจำวันในโลกยุคใหม่ที่บีบบังคับให้ต้องผลักดันตัวเองเพื่อตอบสนองปัจจัยรอบด้าน ทั้งครอบครัว งาน ส่งผลต่อภาวะความกดดัน ความเครียดต่าง ๆ มากมาย นี่ยังไม่นับรวมโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันเกิดโรคใหม่ ๆ และมีปัจจัยของการเกิดโรคต่าง ๆ หลายทางมากขึ้น ยกตัวอย่างเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมาเราก็ได้รู้จักกับฝุ่นพิษ PM 2.5 ภัยร้ายที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงตามมามากมาย

จากทั้งหมดทั้งมวลดังกล่าวทำให้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้นด้วยการวางแผนทำประกันสุขภาพสำหรับดูแลตัวเองยามฉุกเฉิน เนื่องจากทำให้อุ่นใจได้ว่าจะได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่รวดเร็วและมีคุณภาพที่ดีที่สุดนั่นเอง และหนึ่งในผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ได้มาตรฐาน คุ้มครองอย่างครอบคลุมด้วยวงเงินสูง ก็คือประกันสุขภาพ อุ่นใจรักษ์ V-Total Care จากวิริยะประกันภัย

อุ่นใจรักษ์ V-Total Care ดีอย่างไร

 • ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อปี
 • คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาทต่อโรค ดูแลเพิ่มอีก 10% เมื่อเข้ารักษาในเครือ BDMS
 • คุ้มครองทั้งผู้ป่วยในและสามารถซื้อผู้ป่วยนอกเพิ่มเติม (ค่าห้องปกติสูงสุดวันละ 10,000 บาท), ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) จ่ายตามจริง
 • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต อวัยวะ ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท
 • การันตีต่ออายุ แม้เคลมสูง และส่วนลดประวัติดี เมื่อไม่มีการเคลม
 • คุ้มครองทั่วโลก อุบัติเหตุฉุกเฉินจ่ายตามจริงะ
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ สูงสุด 1,000,000 บาท
 • ไม่ต้องซื้อพ่วงติดกับประกันชีวิต
 • เบี้ยประกันนำไปลดหย่อนภาษีได้

คุณสมบัติผู้เอาประกันและเงื่อนไขรับประกัน

 • อายุ 15 วัน – 65 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง 80 ปีบริบูรณ์)
 • เบี้ยประกันเพิ่มตามช่วงอายุ
 • ความคุ้มครองจะมีผลเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • กรมธรรม์จะเริ่มมีผลคุ้มครอง เมื่อบริษัทอนุมัติรับประกันและผู้เอาประกันภัยได้ชำระเงินแล้ว
  ศึกษารายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้ที่ www.viriyah.co.th หรือโทร 02-152-1557

การทำประกันสุขภาพไม่ว่าจะรูปแบบใดย่อมเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเพราะเป็นการช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลในยามฉุกเฉินอันเกิดจากการเจ็บป่วยต่าง ๆ รวมถึงอุบัติเหตุ ทำให้มั่นใจได้ว่าตัวคุณรวมถึงคนที่คุณรักจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดโดยโรงพยาบาลชั้นนำ รวมถึงทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา

โดยไม่ต้องคอยกังวลว่าจะมีเงินพอจ่ายหรือไม่ นอกจากนี้ถึงแม้นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล แต่คุณยังได้รับค่าชดเชยการขาดรายได้จากการทำประกันสุขภาพอีกทางหนึ่งด้วย หากคุณเป็นหัวหน้าครอบครัววางใจได้ 100% ว่า ระหว่างที่คุณพักรักษาตัว จะไม่กระทบต่อรายได้ของครอบครัวคุณอย่างแน่นอน คิดถึงประกันสุขภาพ คิดถึงประกันอุ่นใจรักษ์ V-Total Care จากวิริยะประกันภัย

อ่านเพิ่มเติม :