ประกันสุขภาพเหมาจ่าย คืออะไร?

ads

ความคุ้มครองประกันสุขภาพรูปแบบเหมาจ่าย

ในยุคนี้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นทั้งเรื่องของอาหาร การออกกำลังกาย กลายเป็นเทรนด์สุขภาพที่มาแรงไม่แพ้แฟชั่น ยิ่งตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งเจ้าฝุ่นพิษนี้ส่งผลทำร้ายทำลายสุขภาพอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจ

ใครที่เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมีความเสี่ยงไม่น้อยที่อาการจะกำเริบอาจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่วนใครที่ร่างกายแข็งแรงสูดหายใจฝุ่นพิษนี้เข้าไปมาก ๆ อาจเป็นอันตรายเช่นกันเพราะจะก่อให้เกิดโรคร้ายตามมา อาทิ โรคมะเร็งปอด โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นต้น

เห็นแบบนี้แล้วเราควรหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพกันให้มาก จะว่าไปหากไม่มีเรื่องฝุ่นพิษ PM 2.5 ลำพังการดำเนินชีวิตประจำวันของเราก็สุ่มเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บมากพออยู่แล้ว ทั้งโรคออฟฟิศซินโดรม เช่น โรคปวดหลัง โรคกระเพาะ ต้อกระจก โรคอ้วน หรือแม้แต่อาหารการกินที่เต็มไปด้วยสารพิษเจือปนมากมาย ดังนั้นหลายคนที่ตระหนักถึงภัยร้ายต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ได้หันมาทำประกันสุขภาพกันมากขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันให้ตนเอง หากวันใดร่างกายทนไม่ไหวล้มป่วยขึ้นมาจะได้ไม่เดือดร้อนเงินเก็บ

ประกันสุขภาพแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนั้นนี้

1 ประกันสุขภาพรูปแบบแยกค่าใช้จ่าย

ประกันสุขภาพรูปแบบนี้จะแยกค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลรายการต่าง ๆ อาทิ ค่าห้อง ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป ค่าห้องผ่าตัด ห้องไอ ซี ยู ค่าห้องแลป ค่ากายภาพบำบัด ค่ายา ค่าทำแผล ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ ค่าชดเชยรายวัน สูงสุดไม่เกินจำนวนวงเงินเท่านั้นเท่านี้ เป็นต้น โดยประกันประเภทนี้จะจ่ายตามจริงแตไม่เกินวงเงินที่เอาประกันในแต่ละแผน ส่วนต่างที่เกินจากนี้ผู้เอาประกันต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

2 ประกันสุขภาพรูปแบบเหมาจ่าย

สำหรับประกันสุขภาพรูปแบบเหมาจ่ายก็คือ ประกันที่กำหนดวงเงินค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งเอาไว้ โดยไม่แยกย่อยว่าแบ่งเป็นรักษาอะไร จำนวนเงินเท่าไหร่ (ซึ่งต้องไม่เกินกำหนด) ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายในหมวดต่าง ๆ เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก การบริการทางการแพทย์แบบไม่จำกัดวัน ทั้งหมดจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันสูงสุด คุ้มครองการรักษาผู้ป่วยใน IPD และผู้ป่วยนอก OPD แบบวงเงินเหมาจ่ายค่ารักษา

จะเห็นได้ว่าประกันสุขภาพรูปแบบ “เหมาจ่าย” มีความยืดหยุ่นกว่าแบบ “แยกค่าใช้จ่าย” เนื่องจากไม่มีการแยกย่อยค่ารักษาพยาบาล รวมถึงกำหนดวงเงินในการรักษาในแต่ละประเภท นั่นเอง ถ้าเป็นแบบแยกจ่ายจะมีส่วนต่างที่เราต้องจ่ายเอง นอกจากนี้การดำเนินการเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายก็ง่ายกว่าด้วย แต่ข้อเสียก็คือประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายค่าเบี้ยจะแพงกว่าตั้งหลักพันขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตามการซื้อประกันสุขภาพเราควรเน้นไปที่ความคุ้มครองให้มากที่สุด สะดวกที่สุดมากกว่า เพราะเป็นการซื้อประกันในลักษณะจ่ายทิ้งไม่ใช่จ่ายเพื่อการเก็บออมในอนาคต

คิดจะทำประกันสุขภาพให้กับตนเอง TQM ประกันภัย ขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกความต้องการ เพราะเป็นโบรคเกอร์ประกันภัยจากบริษัทชั้นนำร่วม 40 บริษัท มีทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ รวมถึงประกันการเดินทาง ให้คุณได้เลือกประกันที่เหมาะสมกับตัวคุณที่สุด

อ่านเพิ่มเติม :