ต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2563 ใช้อะไรบ้าง ?

ใบขับขี่รถจักรยานยนต์หมดอายุ ต้องทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

ใบขับขี่เป็นหลักฐานทางราชการที่เจ้าของรถ หรือผู้ขับขี่ต้องพกติดตัวเสมอ หากฝ่าฝืนผู้นั้นมีโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้หากใบขับขี่หมดอายุแล้วยังนำรถไปขับจะต้องโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ดังนั้นหากใบขับขี่หมดอายุหรือใกล้หมด ต้องรีบดำเนินการต่อใบอนุญาตโดยเร็วเพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเอง และถือเป็นปฎิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

โดยกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้ต่ออายุใบขับขี่ก่อนหมดอายุได้ล่วงหน้า 3 เดือน หรือภายใน 1 ปีหลังจากหมดอายุไปแล้ว อย่างไรก็ตามหากเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องสอบข้อเขียนใหม่ แต่กรณีที่เกิน 3 ปี ต้องสอบทั้งข้อเขียนและปฎิบัติใหม่

อายุของผู้ที่ประสงค์ขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์

  • กรณีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • กรณีรถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • กรณีรถจักรยานยนต์ที่มีกระบอกสูบรวมกันไม่เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์

เอกสารที่ต้องเตรียมไปใช้สำหรับการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
  • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
  • ใบรับรองการอบรม

การสอบข้อเขียน
ข้อสอบแบบปรนัย 50 ข้อ เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของข้อสอบทั้งหมด หากสอบไม่ผ่านต้องมาสอบใหม่วันหลัง กำหนดไม่เกิน 90 วัน

สอบภาคปฎิบัติ บังคับสอบ 5 ท่า
1 ขับรถโดยปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจร
2 การขับรถทรงตัวบนทางแคบ
3 การขับรถผ่านทางโค้งรัศมีแคบรูป Z
4 การขับรถผ่านทางโค้งซ้ายและโค้วขวารูปตัว S
5 การขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

ติดต่อสอบขอรับใบขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ที่กรมการขนส่งทางบกกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งหมดได้ที่กรมการขนส่งทางบก

และทั้งหมดนี้ก็คือคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมไปถึงขั้นตอนและเอกสารที่ใช้สำหรับขอใบขับขี่ทั้งขอใหม่และต่ออายุ ที่ทีมงานนำมาฝากในบทความนี้ สอบถามและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th

อ่านเพิ่มเติม :