ความคุ้มครองประกันที่อยู่อาศัย กรณีความเสียหายจากพายุปาบึก

ทำประกันภัยบ้านและที่พักอาศัย กรณีเกิดภัยธรรมชาติ คุ้มครองแค่ไหน อย่างไร?

เริ่มต้นปี 2562 มาสัปดาห์เดียว เชื่อว่าไม่มีข่าวไหนโด่งดังและสร้างความโศกเศร้าและสะเทือนใจให้กับพี่น้องชาวไทยเท่ากับข่าวพายุปาบึกอีกแล้ว เพราะเจ้าพายุปาบึกลูกนี้ได้พัดเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องชาวใต้รวมทั้งสิ้น 18 จังหวัด 90 อำเภอ 212,784 ครัวเรือน

ทั้งยังมีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บ ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก จากการเปิดเผยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเป็นพายุโซนร้อนลูกแรกของปี 2562 ทั้งยังเป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดในรอบกว่า 50 ปีอีกด้วย

ต้องบอกว่าเป็นข่าวเศร้ารับศักราชใหม่ พออ่านแล้วก็อดเห็นใจพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัยไม่ได้ เนื่องจากบ้านพังเสียหายไปกับความรุนแรงของเจ้าพายุดังกล่าว จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมนึกถึงประกันภัยชนิดหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย ว่าในกรณีเช่นนี้จะเยียวยาช่วยเหลือผู้เอาประกันได้แค่ไหนอย่างไร หากบังเอิญต้องประสบกับภัยธรรมชาติที่รุนแรงเช่นนี้

เมื่อเข้าไปหาข้อมูลกับ “พระราชบัญญัติกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555” พบว่า ประกันภัยบ้านที่อยู่อาศัย จะให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ 3 ภัย ได้แก่ อุทกภัย (น้ำท่วม), ธรณีพิบัติภัย (แผ่นดินไหว) และวาตภัย (พายุ)

ทั้งนี้คำจำกัดความของคำว่า “ภัยพิบัติ” ต้องเข้าข่ายความรุนแรงดังนี้ กรณีแผ่นดินไหว ความรุนแรงตั้งแต่ 7 ริกเตอร์ขึ้นไป ส่วนพายุ ความเร็วตั้งแต่ 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล

อย่างไรก็ตามต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากรณีน้ำท่วม หรือ อุทกภัยนั้น ถ้าเป็นกรณีน้ำท่วมขัง น้ำหลาก จะไม่เข้าข่ายภัยพิบัติ 3 ประเภทดังกล่าว เพราะฉะนั้นจะไม่ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 แต่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันน้ำท่วมอย่างเดียวนั่นเอง

วงเงินคุ้มครองและอัตราเบี้ยประกันภัย (ภัยพิบัติ)

  • กรณีบ้านที่อยู่อาศัย วงเงินคุ้มครองไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีเบี้ยประกันภัย/ต่อปี เท่ากับ 0.5%

จะสังเกตว่าเพดานความคุ้มครองประกันภัยพิบัติบ้านที่อยู่อาศัยนั้นอยู่ที่ 1 แสนบาทเท่านั้น หลายท่านอาจมองว่าบ้านราคาตั้งหลายล้านบาทจะไปคุ้มอะไร ตรงจุดนี้หากต้องการเพิ่มวงเงินเอาประกันภัยให้ครอบคลุมราคาของบ้านดังกล่าวผู้เอาประกันก็จะต้องเสียเบี้ยประกันในเรตที่สูงกว่า 0.5% นั่นเอง ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันแต่ละบริษัทด้วย

กรณีอุทกภัย

  • น้ำท่วมพื้นที่ภายในบ้าน ความคุ้มครอง 30% ของวงเงินการจำกัดความรับผิด
  • น้ำท่วม 50 ซม. ความคุ้มครอง 50% ของวงเงินการจำกัดความรับผิด
  • น้ำท่วม 75 ซม. ความคุ้มครอง 75% ของวงเงินการจำกัดความรับผิด
  • น้ำท่วม 100 ซม. ความคุ้มครอง 100% ของวงเงินการจำกัดความรับผิด

กรณีวาตภัย/ธรณีพิบัติภัย

  • บริษัทประกันภัยจะเข้าสำรวจและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงก่อนจ่ายเงินทดแทน แต่ไม่เกินวงเงินจำกัดความรับผิดของกรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งหมดดังกล่าวคือนิยามความหมายของคำว่าภัยพิบัติ รวมถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และเบี้ยประกัน ที่น่าจะเป็นประโยชน์ สำหรับท่านใดที่สนใจทำประกันภัยที่อยู่อาศัย รวมถึง SME และอุตสาหกรรม ควรศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ ซึ่งหนึ่งในบริษัทที่ได้มาตรฐานและมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้แก่ TQM ประกันภัย บริษัทตัวแทนประกันภัยชั้นนำกว่า 40 บริษัทคุณภาพ ที่พร้อมจะมอบความคุ้มครองให้กับบ้านพักของท่าน

ในกรณีของประกันบ้านและที่อยู่อาศัย จะอยู่ในหมวดประกันอัคคีภัยของบริษัท ในชื่อว่าประกันอัคคีภัยสำหรับบ้านอยู่อาศัย Home & Content ที่ถูกออกแบบให้คุ้มครองทรัพย์สินเพิ่มเติม อาทิ ภัยธรรมชาติ, น้ำท่วม, ลูกเห็บ, ลมพายุ, แผ่นดินไหว รวมถึงสึนามิ นอกจากนี้ยังรวมถึงการถูกโจรกรรมทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย

*หมายเหตุ ::ในส่วนของประกันภัยพิบัตินี้บริษัทรับประกันจะออกเป็นกรมธรรม์แยกต่างหากอีก 1 กรมธรรม์ (ไม่ใช่ฉบับเดียวกันกับประกันอัคคีภัย) ซึ่งบริษัทประกันภัยมีหน้าที่ส่งเบี้ยประกันเข้ากองทุนภัยพิบัติอีกทอดหนึ่งหลังจากหักสัดส่วนที่ตนเองรับไว้เองแล้ว

ความคุ้มครอง Home & Content มีดังนี้

  • ความเสียหายจาก อัคคีภัยมาตรฐาน อาทิ ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด ภัยจากน้ำ
  • ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ อาทิ น้ำท่วม, ลูกเห็บตก, ลมพายุ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, สึนามิ (จำกัดความคุ้มครองไม่เกิน 10% ของวงเงินเอาประกัน สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อครั้ง และตลอดปีกรมธรรม์
  • การถูกโจรกรรม ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฎร่องรอย ซึ่งคุ้มครอง ตัวอาคารและทรัพย์สินภายในอาคาร

หมายเหตุ : สำหรับที่พักอาศัย ชั้น 1 และ 2 เท่านั้น

และทั้งหมดนี้ก็คือคำจำกัดความของคำว่าภัยพิบัติ รวมถึงประกันภัยประเภทไหนบ้างที่ให้ความคุ้มครองกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านและที่อยู่อาศัยอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ รวมถึงวงเงินคุ้มครอง นอกจากนี้การทำประกันกับบริษัทรับประกันภัยอย่าง TQM ซึ่งถือเป็นโบรคเกอร์หรือบริษัทนายหน้าประกันภัยมีข้อดีคือคุณสามารถเปรียบเทียบเบี้ยประกันได้ และสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวคุณเอง

อ่านเพิ่มเติม :

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์

ads
แจกคะแนน 2,500 คะแนน

รับคะแนนสะสม Citi Rewards 5 เท่า เมื่อสมัครบัตร Citi Rewards Card เมื่อช้อปที่ LAZADA หรือ SHOPEE และรับคะแนนสะสมเพิ่ม 7 เท่าในเดือนเกิด แจกคะแนน 2,500 คะแนน เมื่อใช้บัตรครบ 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ 

More Less