ขับรถชนคนต่างด้าว (ไม่มีบัตร) พ.ร.บ.จ่ายหรือไม่ ?

ads

แรงงานต่างด้าวไม่มีหลักฐาน ถูกเราขับรถชน เบิกค่ารักษาพยาบาลอะไรได้บ้าง ?

สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคย วันนี้ผมมีสาระความรู้สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนมาฝากเหมือนเดิม วันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ว่า หากเราขับรถไปชนคนต่างด้าว ที่ไม่มีเอกสารยืนยัน จะเกิดอะไรขึ้น พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ปี พ.ศ. 2535 จะเข้ามาคุ้มครองแค่ไหนอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำตอบมาฝาก

อย่างที่ทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์หรือประกันภาคบังคับนั้น จะเข้ามาเยียวยาประชาชนทุกคนที่ตกเป็นผู้ประสบภัยจากรถไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า คนที่อยู่บริเวณรอบ ๆ หรือในรถ หรือคนที่ถูกลูกหลงจากอุบัติเหตุทั้งในเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกาย ค่าชดเชย รวมถึงค่าปลงศพด้วย แต่จะไม่คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินแต่อย่างใด

ขับรถชนคนต่างด้าว พ.ร.บ. คุ้มครองหรือไม่

ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าวก็อยู่ในความคุ้มครองของ พ.ร.บ.ทั้งสิ้น เว้นเสียแต่ว่านำรถไปกระทำความผิดตามกฎหมาย เช่น นำรถไปขนยาเสพติด ขนคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น

เงื่อนไขความคุ้มครองของ พ.ร.บ.

พ.ร.บ. จะเข้ามาจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 7 วันโดยที่ไม่ต้องรอพิสูจน์ถูก-ผิด ดังนี้

  • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/คน
  • กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะ 35,000 บาท/คน

*หากเกิดความเสียหายทั้ง 2 กรณี จ่ายรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65,000 บาท

หลังพิสูจน์ความผิดแล้วเป็นฝ่ายถูก ฝ่ายนั้นจะได้รับจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น โดยมีวงเงินดังนี้

  • บาดเจ็บ : ค่ารักษาตามจริง ไม่เกิน 80,000 บาท/คน
  • เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร : 300,000 บาท/คน
  • สูญเสียอวัยวะ มือ แขน ขา เท้า ตา 1 ข้าง : 250,000 บาท/คน
  • สูญเสียอวัยวะ มือ แขน ขา เท้า ตา 1 ข้าง 2 กรณีขึ้นไป : 300,000 บาท/คน
  • สูญเสียอวัยวะ มือ แขน ขา เท้า ตา 2 ข้าง : 300,000 บาท/คน
  • นิ้วขาด 200,000 บาท/คน
  • สูญเสียอวัยวะอื่น 250,000 บาท/คน

ส่วนคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดจะไม่ได้รับค่าชดเชยความเสียหายในส่วนนี้ จะได้แค่ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

ส่วนเรื่องที่ว่าถ้าคนต่างด้าวไม่มีหลักฐานยืนยันตัวตนยังคงได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. หรือไม่ คำตอบก็คือยังคงได้รับความคุ้มครองแต่ต้องให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายอำเภอในพื้นที่ที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่รับรองให้อีกที

น่าจะหายสงสัยกันแล้วว่ากรณีขับรถชนคนต่างด้าว (ไม่มีบัตร) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ที่เกิดขึ้นนั้นยังอยู่ในความคุ้มครองของ พ.ร.บ. เหมือนประชาชนธรรมดาทั่วไป แต่สำหรับคนต่างด้าวที่ไม่มีหลักฐานยืนยัน ต้องให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือนายอำเภอ ในเขตพื้นที่ที่คนต่างด้าวนั้นอาศัยอยู่ให้การรับรองเสียก่อนนั่นเอง

สำหรับท่านใดที่มองหาประกันรถยนต์ภาคสมัครใจรวมถึงประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. สามารถเลือกทำประกันกับ TQM ประกันภัย โบรคเกอร์บริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 40 บริษัทได้ง่าย ๆ สามารถเปรียบเทียบความคุ้มครอง และเบี้ยประกันได้ด้วยตัวเอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1737 ( ตลอด 24 ชั่วโมง ) หรือโทร. 02-119-8888

อ่านเพิ่มเติม :

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์

ผ่อนมือถือ 40 เดือน 0%

กดเงินสดดอกเบี้ยฟรี 0% 3 รอบบัญชีแรก รับกระเป๋าเดินทาง Premium Trolley Bag 20 นิ้ว และสามารถใช้ผ่อน Smartphone ได้ยาวถึง 40 เดือน แบบ 0% กับร้านค้าที่ร่วมรายการ (เช่น AIS)

More Less