ขอยกเลิกประกันรถยนต์ได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไร ?

กรมธรรม์ประกันรถยนต์สามารถยกเลิกได้หรือไม่

การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันรถยนต์ที่ทำเอาไว้กับบริษัทรับประกันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ สาเหตุอาจมาจากความไม่ประทับใจในบริการและอื่น ๆ แล้วแต่กรณี ส่วนเรื่องของการยกเลิกกรมธรรม์สามารถทำได้ตามกฎหมายซึ่งจะส่งผลให้สัญญาประกันภัยสิ้นผลบังคับ ไม่ว่าจะเป็นผู้เอาประกันภัยหรือบริษัทรับประกันภัยจะเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาก็ตาม

กรมธรรม์ประกันรถยนต์สิ้นสุดกรณีใดบ้าง ?

ประกันภัยรถยนต์นั้นจะสิ้นสุดผลบังคับมีอยู่ 2 กรณี ดังนี้
1. สิ้นผลตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ หรือเรียกง่าย ๆ ว่าสิ้นผลตามอายุของกรมธรรม์ที่ทำสัญญากันไว้นั่นเอง
2. บอกเลิกกรมธรรม์ ทั้งฝ่ายผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้รับประกันภัย (บริษัท) ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

วิธียกเลิกประกันรถยนต์ มีวิธีการทำอย่างไรบ้าง ?

ปัจจุบันนี้การยกเลิกประกันรถยนต์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยและถือเป็นเรื่องธรรมดามาก ๆ เพราะประกันรถยนต์ก็เปรียบได้กับสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อเราไม่พอใจในสินค้าหรือบริการเราก็มีสิทธิยกเลิกหรือเปลี่ยนได้อยู่แล้ว

ยกเลิกก่อนวันคุ้มครอง กรณีกรมธรรม์ยังไม่ออก

1. ติดต่อบริษัทประกัน หรือโบรคเกอร์ แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกกรมธรรม์
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะยกเลิกประกันรถยนต์ทะเบียนอะไร ชื่อผู้เอาประกันและสาเหตุที่ยกเลิก

หากเป็นกรณีกรมธรรม์ออกแล้ว

1. ติดต่อบริษัทประกัน หรือโบรคเกอร์ แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกกรมธรรม์
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะยกเลิกประกันรถยนต์ทะเบียนไหน ชื่อผู้เอาประกันอะไร และสาเหตุที่ยกเลิก
3. จัดส่งกรมธรรม์ฉบับจริงให้ตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการยกเลิกต่อไป

กรณียกเลิกกรมธรรม์หลังคุ้มครองไปแล้ว

1. ติดต่อบริษัทประกัน หรือโบรคเกอร์ แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกกรมธรรม์
2. แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าจะยกเลิกประกันรถยนต์ทะเบียนไหน ชื่อผู้เอาประกันอะไร และสาเหตุที่ยกเลิก
3. เตรียมสำเนาบัตรประชาชน เซ็นชื่อขีดคร่อม และระบุต้องการให้ความคุ้มครองสิ้นสุดเมื่อไหร่ แล้วส่งถึงบริษัทประกัน

การทำประกันรถยนต์แม้จะเป็นเรื่องสำคัญเพราะช่วยให้ทุกการเดินทางของคุณอุ่นใจได้ตลอดเส้นทางทั้งตัวคุณเองและผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน แต่อย่างไรก็ตามการซื้อประกันภัยรถยนต์สักกรมธรรม์ ก็ต้องก่อเกิดประโยชน์กับเจ้าของรถให้มากที่สุดทั้งเงื่อนไขความคุ้มครองรวมไปถึงบริการต่าง ๆ ซึ่งหากเกิดความไม่พอใจหลังซื้อบริการไปแล้วก็สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ทุกเมื่อ

ซึ่งหากเป็นไปได้ควรทำก่อนวันคุ้มครอง (ในกรณีต่อประกัน) เพื่อที่ว่าเวลายกเลิกจะไม่เสียค่าดำเนินการมากและใช้เวลาไม่นาน แต่หากต้องการยกเลิกหลังวันคุ้มครองไปแล้วต้องใช้เวลาเป็นเดือนถึงการยกเลิกจะสมบูรณ์เพราะมีขั้นตอนดำเนินงานหลายขั้นตอนนั่นเอง และสำหรับการยกเลิกกรมธรรม์หากผู้เอาประกันที่แจ้งบอกเลิกไม่ได้ระบุวันสิ้นผลความคุ้มครองเอาไว้ ให้ถือว่ากรมธรรม์สิ้นผลบังคับ ณ วันที่บริษัทรับทราบถึงการแสดงเจตนาของผู้เอาประกัน

อ่านเพิ่มเติม :

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์