กระเป๋าเดินทาง ล่าช้า เสียหาย สูญหาย ใช้หลักฐานอะไรเคลมบ้าง ?

ads

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ สำหรับการเคลม กรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้า

ประกันเดินทาง ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางเป็นประจำทุกคนควรให้ความสำคัญ สำหรับความคุ้มครองภัยที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายและทรัพย์สินตลอดทริปเดินทาง ทำให้คุณได้อุ่นใจว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีที่สุดเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้น อย่างน้อยทริปท่องเที่ยวสะดุดทำให้อารมณ์เสียแล้ว ก็ยังมีค่าใช้จ่ายเยียวยากลับคืนมาบ้าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประกันเดินทางก็มีความคุ้มครองที่คล้าย ๆ กัน ดังนี้

ประเภทความคุ้มครองประกันเดินทางมีดังนี้

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรืออวัยวะของผู้เอาประกัน
 • คุ้มครองกรณีกระเป๋าเดินทางหาย เสียหาย หรือล่าช้า
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย, อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • คุ้มครองทรัพย์สินและเอกสารเดินทางสูญหาย
 • คุ้มครองเที่ยวบินถูกยกเลิก, ล่าช้า
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายกรณีเคลื่อนย้ายและส่งกลับประเทศเพื่อการรักษาพยาบาล
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรือกระดูกของผู้เอาประกันภัยกลับประเทศ
 • คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

จะเห็นได้ว่าความคุ้มครองทั้งหมดดังกล่าวเป็นความคุ้มครองเหตุการณ์ที่ในความเป็นจริงแล้ว เกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้ ลองนึกภาพหากคุณเที่ยวอยู่ต่างประเทศเกิดเจ็บไข้ได้ป่วย, ทรัพย์สินสูญหาย ไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ต, กระเป๋าเงิน, บัตรเครดิต หรือของมีค่าอื่น ๆ คงทำให้ตลอดทั้งทริปกลายเป็นฝันร้ายแน่ ๆ

ดังนั้นหากคุณเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวโดยเฉพาะเดินทางคนเดียว หรือไปกันเองกับครอบครัวโดยที่ไม่ได้ไปกับทัวร์ มีประกันเดินทางไว้อุ่นใจที่สุดและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆ สำหรับนักนักเดินทางก็คือ กระเป๋าเดินทางสูญหายหรือล่าช้า แต่ปัญหาก็คือถ้าสถานการณ์จริงเกิดขึ้นจะมีวิธีเคลมอย่างไร วันนี้เราจะมาบอกให้ทราบกัน

หลักฐานการเคลม กรณีกระเป๋าเดินทางล่าช้า เสียหาย สูญหาย ใช้อะไรบ้าง ?

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
 • สำเนา E-Ticket
 • สำเนาบัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass)
 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาพาสปอร์ต
 • สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย / สำเนาบัตรผู้เอาประกันภัย
 • ใบเสร็จรับเงินกรณีซื้อของใช้จำเป็น
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เอาประกันภัย
 • จดหมายรับรองจากสายการบิน
 • รายการและราคาของในการซ่อมแซม รวมทั้งใบเสร็จจากทางร้าน

ก่อนเคลมกระเป๋าเดินทาง ผู้เอาประกันควรต้องรู้อะไรบ้าง ?

 • สายการบินอาจตีราคามูลค่าของไม่ตรงกับผู้เอาประกัน
 • สายการบินย่อมจ่ายค่าเสียหายต่ำกว่ามูลค่าของ เพราะถือเป็นของที่ถูกใช้มาแล้ว
 • ประกันเดินทางมักไม่คุ้มครอง สิ่งของมีค่า ของหมดอายุ ยกเว้นคุณได้ทำประกันของชิ้นนั้นเอาไว้ด้วย

ทั้งหมดนี้คือหลักฐานสำคัญในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทรับประกันภัยกรณีเคลมกระเป๋าเดินทางล่าช้า เสียหาย สูญหาย ดังนั้นควรพกเอกสารดังกล่าวติดตัวหรือแยกออกจากกระเป๋าสัมภาระหรือกระเป๋าเดินทางจะเป็นการดีที่สุด เพื่อป้องกันการสูญหายซึ่งจะทำให้เกิดความยุ่งยากเพิ่มขึ้นหลายเท่านั่นเอง

เมื่อเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับประกันเดินทางว่ามีความสำคัญแค่ไหนแล้ว การเดินทางทริปต่อไปอย่าลืมเลือกประกันเดินทางที่ตอบโจทย์และครอบคลุมความต้องการของคุณกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ เพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับตัวคุณจะเป็นการเหมาะสมที่สุด

หนึ่งบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงมายาวนานได้แก่ TQM ประกันภัย โบรคเกอร์บริษัทประกันภัยชั้นนำกว่า 40 บริษัท ที่นี่คุณสามารถเลือกแบบประกันการเดินทางที่เหมาะสำหรับตัวคุณเองทั้งเรื่องความคุ้มครองและเบี้ยประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ฟรีที่ สายด่วน 1737 หรือ โทร.02-119-8888 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อ่านเพิ่มเติม :