กรมธรรม์ประกันชีวิตหาย ต้องทำอย่างไรดี

ads

เล่มประกันสูญหาย ความคุ้มครองยังอยู่ไหม และต้องทำอย่างไรบ้าง

เล่มกรมธรรม์ประกันชีวิตที่บริษัทรับประกันได้ส่งมอบให้กับเราถือเป็นหลักฐานของผู้เอาประกันและบริษัทรับประกันภัยที่ช่วยบอกให้ทราบสิทธิหน้าที่ ข้อตกลง ผลประโยชน์ และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะได้รับจากกรมธรรม์ฉบับดังกล่าว ซึ่งจะระบุชื่อผู้เอาประกัน แบบประกัน บริษัทรับประกัน วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ทุนเอาประกัน และเบี้ยประกันที่ต้องจ่าย นอกจากนี้ยังอาจมีระบุสัญญาเพิ่มเติม เบี้ยประกันของสัญญาเพิ่มเติม เป็นต้น

เอกสารประกันชีวิตหาย ความคุ้มครองยังอยู่ไหม ?

กรมธรรม์ประกันชีวิตหากหายไปความคุ้มครองยังคงอยู่ เพราะความคุ้มครองตามสัญญาประกันชีวิตเริ่มนับทันทีที่จ่ายเงินหรือตั้งแต่วันที่บริษัทประกันอนุมัติความคุ้มครองแล้ว (เฉพาะสัญญาที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ) มิใช่วันที่ส่งมอบกรมธรรม์ ดังนั้นตัวต้นฉบับประกันชีวิตเป็นเพียงหลักฐานแสดงสิทธิเท่านั้น

กรมธรรม์ประกันชีวิตหาย ต้องทำอย่างไร ?

หากเล่มต้นฉบับประกันชีวิตหาย ให้ (เจ้าของกรมธรรม์) แจ้งความต่อสถานีตำรวจในท้องที่ที่กรมธรรม์หายด้วยตัวเอง และนำหลักฐานใบแจ้งความมายังบริษัทประกันภัย โดยให้ผู้เอาประกันยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์เสียใหม่ระบุความต้องการขอออกกรมธรรม์ฉบับใบแทน แทนกรมธรรม์ที่สูญหายหรือชำรุด

ทั้งนี้บริษัทอาจขอเอกสารหลักฐานจากท่านเพิ่มเติม เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยผู้เอาประกันลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ใบแจ้งความกรณีทำกรมธรรม์หายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุชื่อบริษัทและเลขที่กรมธรรม์ ทั้งนี้บริษัทประกันอาจมีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการออกประกันชีวิตฉบับใหม่ ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะกินระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์

ทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนที่สามารถนำไปปฎิบัติหากกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณสูญหาย ขอย้ำอีกทีว่าแม้กรมธรรม์หายแต่ความคุ้มครองยังคงอยู่ และหากใครต้องการทำประกันชีวิตแนะนำทำกับบริษัท ทีคิวเอ็ม ประกันภัย โบรคเกอร์ประกันภัยจากพันธมิตรบริษัทรับประกันชั้นนำกว่า 40 บริษัททั่วประเทศ มากด้วยผลิตภัณฑ์ให้เลือก ตอบโจทย์ทุกความต้องการ สามารถเลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับคุณที่สุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1737 บริการ 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม :

สมัครบัตร Citibank เรดดี้เครดิต ผ่อน iPhone 11 0% 40 เดือน
ผ่อนมือถือ 40 เดือน 0%

กดเงินสดดอกเบี้ยฟรี 0% 3 รอบบัญชีแรก รับกระเป๋าเดินทาง Premium Trolley Bag 20 นิ้ว และสามารถใช้ผ่อน Smartphone ได้ยาวถึง 40 เดือน แบบ 0% กับร้านค้าที่ร่วมรายการ (เช่น AIS)

More Less
LinkedIn