Home Reviews Insurance กรมการขนส่งทางบกปิดสงกรานต์กี่วัน ?

กรมการขนส่งทางบกปิดสงกรานต์กี่วัน ?

รวมวันหยุดราชการ ขนส่ง เดือนเมษายน 2562

เทศกาลสงกรานต์ใกล้เข้ามาแล้ว นั่นหมายถึงวันหยุดยาวของมนุษย์เงินเดือนทุกคน ใครที่เป็นข้าราชการก็จะเริ่มหยุดกันตั้งแต่ 12 เมษายน ไปจนถึง 16 เมษายน 2562 รวม 5 วันเต็มหลังจาก ครม.มีมติให้เพิ่มวันศุกร์ที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ส่วนใครเป็นพนังงานบริษัทเอกชน หรือรัฐวิหาสกิจให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรมการขนส่งทางบก สังกัดหน่วยงานใด ?

กรมการขนส่งทางบก เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่จัดระบบ ระเบียบขนส่งทางบก ดูแล ตรวจสอบ ตรวจตรา ให้มีการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ประสานและวางแผน ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ เพื่อให้ระบบการขนส่งทางบกเกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว โดยมีอำนาจดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์
2. แก้ไข ป้องกัน และส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งทางบก
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางบก
4. ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางบก
5. ร่วมมือ และประสานงานกับองค์การ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในด้านการขนส่งทางบก และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
6. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนวจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

เทศกาลสงกรานต์ กรมการขนส่ง ปิดกี่วัน

เนื่องจากกรมการขนส่งเป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงคมนาคม ดังนั้นวันหยุดราชการในช่วงสงกรานต์จะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 เมษายน ไปจนถึง 16 เมษายน 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 รวมทั้งสิ้น 5 วัน ดังนั้นการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ต่อทะเบียน ต่อภาษีรถ ตรวจสภาพรถ ต่ออายุ ยกเลิกหรือเพิกถอนสถานตรวจสภาพรถเอกชน รวมไปถึงทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ อบรมทดสอบ ไม่สามารถดำเนินการได้ในวันและเวลาดังกล่าว

รวมวันหยุด กรมการขนส่ง ในเดือนเมษายน 2562
  • 8 เม.ย. 62 วันหยุดชดเชยวันจักรี
  • 12 เม.ย. 62 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ตามมติครม.
  • 13-16 เม.ย. 62 วันสงกรานต์

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลวันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2562 ที่กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการให้หยุดตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2562 ประชาชนท่านใดที่ตั้งใจไปทำธุรกรรมต่าง ๆ ในช่วงวันเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะวันศุกร์ที่ 12 เมษายน นี้ ก็คงต้องรอไปก่อน จะไปใช้บริการได้อีกครั้งหลังสงกรานต์ตั้งแต่ 17 เมษายน เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 1584 Call Center

และสำหรับช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ 2562 นี้ กรมการขนส่งทางบกได้เน้นย้ำ พร้อมดำเนินการเข้มข้นทุกมาตรการเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชน เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่รถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เมษายน และเพิ่มความเข้มข้นในช่วงเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2562

นอกจากนี้ใครเดินทางด้วยรถส่วนตัวในช่วงวันหยุดยาว ควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางช่วงสงกรานต์ รวมไปถึงประกันรถยนต์ก็อย่าให้ขาดต่อ เพื่อความอุ่นใจในทุกเส้นทางที่คุณขับขี่ไป และหากใครที่กำลังมองหาประกันภัยเพื่อรับความคุ้มครองในช่วงสงกรานต์ ขอแนะนำประกันจากบริษัท TQM ประกันภัย โบรคเกอร์บริษัทประกันชั้นนำกว่า 40 บริษัท ที่มีผลิตภัณฑ์มากมายให้คุณได้เลือก พร้อมมีโปรโมชั่นทั้งลดทั้งแจกฟรีประกันภัยรับสงกรานต์ ด้วยเช่นกัน

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version