Home Reviews Home & Kitchen ดาวน์บ้าน ล้านละ 10 บาท มีเงื่อนไขอย่างไร?

ดาวน์บ้าน ล้านละ 10 บาท มีเงื่อนไขอย่างไร?

ดาวน์บ้าน ล้านละ 10 บาท มีเงื่อนไขอย่างไร?

อยากมีบ้านผ่อนสบายเพียงล้านละ 10 บาท ต้องฟังทางนี้

ในยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองขนาดนี้ การมีบ้านสักหลังคงเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนที่อยากมีบ้าน แต่ตอนนี้การซื้อบ้านสามารถทำได้ง่ายขึ้นเมื่อธนาคารออมสินออกโครงการ “สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท” ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนคนสนใจอยากซื้อบ้านได้กู้เงินโดยไม่จำกัดวงเงิน พร้อมระยะเวลาผ่อนนานถึง 40 ปี และดอกเบี้ยเพียงล้านละ 10 ในช่วงปีแรก โครงการดี ๆ ที่คนอยากมีบ้านถามถึงเงื่อนไขมากมาย ซึ่งเงื่อนไขโครงการสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท มีดังนี้

การดำเนินงานของธนาคาร

ในการกู้เงินในโครงการสินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท ทางธนาคารออมสินมีเงื่อนไข ดังนี้

  • วงเงินที่ตั้งไว้ให้กู้ คือ 2.5 หมื่นล้าน และหากวงเงินเต็มก็อาจมีการขยายวงเงิน โดยพิจารณาจากความสนใจของประชาชน
  • ธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นเงินฝากสินเชื่อเผื่อเรียกดอกเบี้ยพิเศษ เนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินดำเนินงานครบ 106 ปี โดย 45 วันแรกรับดอกเบี้ย 1% ต่อปี 46 -78 วันถัดมา รับดอกเบี้ย 3% และ 79 – 106 วันถัดไปอีก รับดอกเบี้ย 10% ต่อปี หรือเฉลี่ย 4% ต่อปี เพื่อกระตุ้นการฝากเงินกับธนาคาร

เงื่อนไขผู้กู้

ในการขอกู้สินเชื่อธนาคารย่อมมีการตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้กู้ ซึ่งธนาคารออมสินออกโครงการบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยให้คนซื้อและโอนบ้าน ดังนั้นเงื่อนไขจึงพิจารณาจากรายได้และแนวคิดว่าเศรษฐกิจจะช่วงถัดไปจะโตขึ้น ดังนั้น รายได้ของผู้กู้จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เงื่อนไขของผู้กู้เกี่ยวกับฐานรายได้มีดังนี้

  • ธนาคารจะประเมินอัตราหนี้สินต่อรายได้ (DTI) โดยพิจารณาว่าหลังจากธนาคารปล่อยดอกเบี้ยลอยตัวแล้ว ผู้กู้จะยังสามารถชำระเงินผ่อนค่าบ้านได้หรือไม่
  • ธนาคารพิจารณาภายใต้กฎเกณฑ์ว่าภายใน 3 ปี หลังจากปล่อยดอกเบี้ยลอยตัวแล้วลูกค้าจะมีเงินเดือนเพิ่ม โดยเฉลี่ยฐานเงินเดือนลูกค้าเติบโตปีละ 5% หรืออาจพิจารณาว่า 3 ปีข้างหน้าลูกค้าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก 15% ขณะที่การผ่อนชำระคิดตามรายได้ปัจจุบัน

ธนาคารออมสินยังมีความเชื่อมั่นว่าโอกาสที่จะมีหนี้เสียจากโครงการนี้มีน้อยมาก เนื่องจากรัฐบาลกำลังกระตุ้นเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นผู้กู้ย่อมมีเงินเพียงพอในการชำระหนี้ และทางธนาคารพิจารณาจากเงินเดือนปัจจุบันว่าเพียงพอต่อการชำระหนี้หลังจากปล่อยดอกเบี้ยลอยตัว

ธนาคารออมสินยังให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ยื่นกู้โดยอ้างอิงสัดส่วนการปฏิเสธสินเชื่อของธนาคารว่ามีน้อยมากเพียง 30% โดยเหตุผลการปฏิเสธ คือ ผู้กู้มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผู้ที่ถูกปฏิเสธสินเชื่อมีเพียง 9-10% เท่านั้น ทางธนาคารออมสินจึงอยากเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจโครงการบ้านผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท ลองยื่นความจำนงของกู้สินเชื่อบ้านในโครงการนี้

การซื้อบ้านเป็นการลงทุนเพื่อความสะดวกสบายอย่างหนึ่ง โครงการบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาทมีข้อดีที่ดอกเบี้ยปีแรกต่ำ ระยะเวลาเวลาในการผ่อนนาน เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่มีเงินก้อนแต่มีกำลังทรัพย์เพียงพอที่จะผ่อนชำระ แต่อย่างไรก็ตามการลงทุนที่มีมูลค่ามากก็ต้องมีการศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วน ผู้ต้องการกู้สินเชื่อในโครงการนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ที่มา : www.prachachat.net

อ่านเพิ่มเติม: