Promotion The 1 Card ต้อนรับปี 2556

ads

โปรโมชั่น The 1 Card ต้อนรับปี 2556


คะแนนสะสมรับบัตรชมภาพยนตร์ฟรีทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกโรง

The 1 Card มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิก นำคะแนนสะสมแลกบัตรชมภาพยนตร์ คะแนนสะสม 2556 คะแนน ฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง (ราคาไม่เกิน 180 บาท) ทุกเรื่อง ทุกรอบ ทุกโรง ยกเว้นสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และดิเอ็มโพเรี่ยม หรือคะแนนสะสม 2956 คะแนน ฟรีบัตรชมภาพยนตร์ 2 ที่นั่ง (ราคาไม่เกิน 200 บาท) ทุกเรื่อง เฉพาะสาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และดิเอ็มโพเรี่ยม ดูรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่ the-1-card.com